5 alumnes i les alumnes del curs d'atenció al client en restauració del ADL Alfafar aconsegueixen ocupació,,es,L | Alfafar ha fet entrega avui dels diplomes del curs gratuït d'atenció al client en restauració en un acte celebrat al Saló de Plens del consistori,,es,un curs amb el qual l'agència local compleix un els seus compromisos amb la ciutadania de la Carta de Serveis,,es,Els nou alumnes en situació d'atur i empadronats a Alfafar,,es,dos dels requisits d'inscripció,,es

La Agencia de Desarrollo Local (ADL) de l’Ajuntament d’Alfafar ha hecho entrega hoy de los diplomas del curso gratuito de atención al cliente en restauración en un acto celebrado en el Salón de Plenos del consistorio, un curso con el que la agencia local cumple uno sus compromisos con la ciudadanía de la Carta de Servicios 2018.

Los nueve alumnos en situación de desempleo y empadronados en Alfafar, dos de los requisitos de inscripción, han rebut el diploma per part de l'alcalde d'Alfafar,,es,qui durant l'acte ha conversat amb les i els alumnes sobre les seves experiències durant el període de pràctiques i els ha felicitat pel seu esforç,,es,Les i els veïns interessats a desenvolupar la seva trajectòria laboral en l'àmbit de la restauració han pogut rebre formació durant els mesos d'octubre i novembre a continguts relacionats amb l'atenció al client com la identificació dels tipus de client,,es, Juan Ramón Adsuara, quien durante el acto ha conversado con las y los alumnos sobre sus experiencias durante el período de prácticas y les ha felicitado por su esfuerzo.

Las y los vecinos interesados en desarrollar su trayectoria laboral en el ámbito de la restauración han podido recibir formación durante los meses de octubre y noviembre en contenidos relacionados con la atención al cliente como la identificación de los tipos de cliente, les tècniques de venda d'aliments i begudes i el coneixement i aplicació de les normes vigents en qualitat higienicosanitària,,es,així com en habilitats socials,,es,com l'empatia,,es,assertivitat i resolució de conflictes,,es,i la recerca activa d'ocupació amb la realització de sessions dedicades a l'elaboració d'un itinerari personalitzat d'inserció per a cada alumne en el qual s'inclouen mesures,,es,estratègies i eines per aconseguir emprar-,,es,el curs,,es, así como en habilidades sociales, como la empatía, asertividad y resolución de conflictos, y la búsqueda activa de empleo con la realización de sesiones dedicadas a la elaboración de un itinerario personalizado de inserción para cada alumno en el que se incluyen medidas, estrategias y herramientas para conseguir emplearse.

Més, el curso, que inclou un període de pràctiques no laborals en diferents establiments de restauració d'Alfafar,,es,entre ells Carrefour,,es,Montaditos,,en,Pomodoro o Ikea,,ja,ha possibilitat la contractació de cinc dels alumnes per part de les empreses després de la realització de les pràctiques,,es,Una inserció laboral que suposa un dels objectius principals de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local,,es,servei municipal encarregat de l'orientació laboral de les i els veïns i de la difusió i assessorament dels comerços locals,,es, entre ellos Carrefour, 100 Montaditos, Pomodoro o Ikea, ha posibilitado la contratación de cinco de los alumnos por parte de las empresas tras la realización de las prácticas. Una inserción laboral que supone uno de los objetivos principales de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (AODL) de l’Ajuntament d’Alfafar, servicio municipal encargado de la orientación laboral de las y los vecinos y de la difusión y asesoramiento de los comercios locales.

DSC_1456

L’Agència de Desenvolupament Local (ADL) de l’Ajuntament d’Alfafar ha fet lliurament hui dels diplomes del curs gratuït d’atenció al client en restauració en un acte celebrat en el Saló de Plens del consistori,,ca,un curs amb el qual l’agència local compleix un dels seus compromisos amb la ciutadania de la Carta de Serveis,,ca,Els nou alumnes en situació de desocupació i empadronats a Alfafar,,ca,dues dels requisits d’inscripció,,ca,han rebut el diploma per part de l’alcalde d’Alfafar,,ca, un curs amb el qual l’agència local compleix un dels seus compromisos amb la ciutadania de la Carta de Serveis 2018.
 
Els nou alumnes en situació de desocupació i empadronats a Alfafar, dues dels requisits d’inscripció, han rebut el diploma per part de l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, qui durant l’acte ha conversat amb les i els alumnes sobre les seues experiències durant el període de pràctiques i els ha felicitat pel seu esforç,,ca,Les i els veïns interessats a desenvolupar la seua trajectòria laboral en l’àmbit de la restauració han pogut rebre formació durant els mesos d’octubre i novembre en continguts relacionats amb l’atenció al client com la identificació dels tipus de client,,ca.
 
Les i els veïns interessats a desenvolupar la seua trajectòria laboral en l’àmbit de la restauració han pogut rebre formació durant els mesos d’octubre i novembre en continguts relacionats amb l’atenció al client com la identificació dels tipus de client, les tècniques de venda d’aliments i begudes i el coneixement i aplicació de les normes vigents en qualitat higiènic-sanitària,,ca,així com en habilitats socials,,ca,com l’empatia,,ca,assertivitat i resolució de conflictes,,ca,i la recerca activa d’ocupació amb la realització de sessions dedicades a l’elaboració d’un itinerari personalitzat d’inserció per a cada alumne en el qual s’inclouen mesures,,ca,estratègies i eines per a aconseguir ocupar-se,,ca,el curs,,ca, així com en habilitats socials, com l’empatia, assertivitat i resolució de conflictes, i la recerca activa d’ocupació amb la realització de sessions dedicades a l’elaboració d’un itinerari personalitzat d’inserció per a cada alumne en el qual s’inclouen mesures, estratègies i eines per a aconseguir ocupar-se.
 
A més, el curs, que inclou un període de Pràctiques No Laborals en diferents establiments de restauració d’Alfafar,,ca,entre ells Carrefour,,ca,ha possibilitat la contractació de cinc dels alumnes per part de les empreses després de la realització de les pràctiques,,ca,Una inserció laboral que suposa un dels objectius principals de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local,,ca,servei municipal encarregat de l’orientació laboral de les i els veïns i de la difusió i assessorament dels comerços locals,,ca, entre ells Carrefour, 100 Montaditos, Pomodoro o Ikea, ha possibilitat la contractació de cinc dels alumnes per part de les empreses després de la realització de les pràctiques. Una inserció laboral que suposa un dels objectius principals de l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (ADL) de l’Ajuntament d’Alfafar, servei municipal encarregat de l’orientació laboral de les i els veïns i de la difusió i assessorament dels comerços locals.