Alfafar acull 34 persones en els seus programes d'ocupació i formació 2020

  • L'Ajuntament ha obert les seves portes a 34 persones beneficiàries dels diferents programes de formació i ocupació als quals s'ha acollit Alfafar.
  • Han iniciat les seves pràctiques a l'ajuntament els beneficiaris del programa de formació i ocupació "Escoles d'Ocupació Et Formem".

Alfafar, 09/02/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través del seu regidoria de ADL, ha gestionat en 2020 la incorporació de 34 persones provinents dels programes de formació i ocupació en què participa el municipi. En total, es s'han invertit més de 630.000 euros per a la contractació d'aquestes persones en Alfafar en el marc dels programes EMCORP, ECOVID, EMPUJU y Et Formem.

Les persones beneficiàries de el programa 'Et Formem' han iniciat les seves pràctiques en diferents àrees de l'Ajuntament d'Alfafar, per així completar la seva experiència formativa amb l'oportunitat de conèixer de primera mà el treball que podran exercir un cop finalitzi la formació.

El programa mixto de empleo y formación “Escoles d’Ocupació Et Formem”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), està destinat a millorar la inserció laboral de persones amb especials dificultats d'ocupabilitat i col·lectius vulnerables. Aquest programa, que inclou una fase de formació i una altra de pràctiques que ha donat inici aquesta setmana, ha rebut una subvenció de 120.103,20 euros, que es destinen a les 3 persones que componen el personal docent de el curs i les 10 persones que conformen l'alumnat / treballadors.

El programa EMCORP ofereix la possibilitat d'accedir a aquests llocs de treball a persones majors de 30 anys. En 2020 Alfafar rebre 75.706,69 euros per incorporar 7 persones amb contractes de 6 mesos.

El programa ECOVID 2020 atorga una subvenció per contractar 10 persones majors de 30 anys que hagin perdut la feina a causa de la conjuntura derivada de l'Covid-19. Aquesta subvenció ha suposat una inversió de 108.400.80 euros en contractes de 6 mesos.

Per la seva banda, el programa EMPUJU, també cofinançat pel FSE, busca donar una oportunitat laboral a menors de 30 anys inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil. En la seva edició de 2020, Alfafar ha incorporat a 4 auxiliars administratius amb contracte de 12 mesos, el que ha suposat una subvenció de 59.569,31 €.

Des de l'Ajuntament d'Alfafar ja s'ha realitzat la sol·licitud per participar en la segona etapa dels programes Et Formem i EMCORP 2021, com a part del seu compromís amb la millora de la formació i ocupabilitat de la seva ciutadania.

Alfafar acull a 34 persones en els seus programes d’ocupació i formació 2020

  • L’Ajuntament ha obert les seues portes a 34 persones beneficiàries dels diferents programes de formació i ocupació als quals s’ha acollit Alfafar.
  • Han iniciat les seues pràctiques a l’ajuntament els beneficiaris del programa de formació i ocupació “Escoles d’Ocupació Et Formem”.

Alfafar, 09/02/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’ADL, ha gestionat en 2020 la incorporació de 34 persones provinents dels programes de formació i ocupació en els quals participa el municipi. En total, s’han invertit més de 630.000 euros per a la contractació d’estes persones a Alfafar en el marc dels programes EMCORP, ECOVID, EMPUJU i Et Formem.

Les persones beneficiàries del programa ‘Et Formem’ han iniciat les seues pràctiques en diferents àrees de l’Ajuntament d’Alfafar, per a així completar la seua experiència formativa amb l’oportunitat de conéixer de primera mà el treball que podran exercir una vegada finalitze la formació.

El programa mixt d’ocupació i formació “Escoles d’Ocupació Et Formem”, cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), està destinat a millorar la inserció laboral de persones amb especials dificultats d’ocupabilitat i col·lectius vulnerables. Aquest programa, que inclou una fase de formació i una altra de pràctiques que ha donat inici esta setmana, ha rebut una subvenció de 120.103,20 euros, que es destinen a les 3 persones que componen el personal docent del curs i les 10 persones que conformen l’alumnat/treballadors.

El programa EMCORP oferix la possibilitat d’accedir a estos llocs de treball a persones majors de 30 anys. En 2020 Alfafar va rebre 75.706,69 euros per a incorporar 7 persones amb contractes de 6 mesos.

El programa ECOVID 2020 atorga una subvenció per a contractar 10 persones majors de 30 anys que hagen perdut la seua ocupació a causa de la conjuntura derivada del Covid-19. Esta subvenció ha suposat una inversió de 108.400.80 euros en contractes de 6 mesos.

Per part seua, el programa EMPUJU, també cofinançat pel FSE, cerca donar una oportunitat laboral a menors de 30 anys inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil. En la seua edició de 2020, Alfafar ha incorporat a 4 auxiliars administratius amb contracte de 12 mesos, la qual cosa ha suposat una subvenció de 59.569,31€.

Des de l’Ajuntament d’Alfafar ja s’ha realitzat la sol·licitud per a participar en la segona etapa dels programes Et Formem i EMCORP 2021, com a part del seu compromís amb la millora de la formació i ocupabilitat de la seua ciutadania.