Alfafar amplia el termini de sol·licitud de les Ajudes Parèntesi

  • Les persones autònomes i micropimes poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 3 d'abril a través de la seu electrònica.
  • Més, es s'inclouen com a possibles persones beneficiàries a aquelles que desenvolupin la seva activitat a Alfafar, amb seu fiscal en un altre municipi, sempre que no hagin obtingut una subvenció pel mateix objecte.
  • S'han registrat un total de 95 sol · licituds, de les quals ja s'han concedit 47.

Alfafar, 25/03/2021

L'Ajuntament d'Alfafar ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds a les Ajudes Parèntesi de el Pla Resistir fins al pròxim 3 d'abril a les 23:59. Més, el consistori ha inclòs entre les persones beneficiàries a aquelles que desenvolupin la seva activitat a Alfafar, amb seu fiscal en un altre municipi, sempre que no hagin obtingut una subvenció pel mateix objecte.

Fins al moment s'han rebut un total de 95 sol·licituds d'adhesió a les Ajudes Parèntesi de al Pla Resistir de la Generalitat Valenciana de suport a les persones autònomes i microempreses. El consistori ja ha resolt favorablement 47 de les sol·licituds, amb una inversió total de més de 107.800 euros.

La mitjana d'abonament per comerciant és de 2.300 euros, i, d'acord amb les dades registrades, més de l' 72% de les instàncies rebudes corresponents a autònoms i microempreses dels sectors més perjudicats per la pandèmia, estan relacionades amb l'àmbit de l'hostaleria i la restauració.

Les persones interessades poden presentar les seves instàncies fins al pròxim 3 d'abril a les 23:59 a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar, enhttps://alfafar.sedelectronica.es/. Les persones pertanyents a el nou grup de beneficiàries hauran d'acreditar la seva situació mitjançant certificat de secretaria o resolució denegatòria de la convocatòria on tingui el domicili fiscal.

Aquest programa d'ajudes directes està cofinançat entre la Generalitat Valenciana (62,5% dels fons), la Diputació de València (22,5%) i el mateix consistori d'Alfafar (15%).  L'Ajuntament d'Alfafar invertirà en aquests ajuts un total de 85.099,20 euros, que se sumaran als fons provincials i autonòmics fins a sumar un total de 567.328 euros.

Les persones autònomes o microempreses beneficiàries podran rebre una ajuda directa de 2.000 euros, que s'incrementarà en 200 euros addicionals per cada persona ocupada al seu càrrec, amb un màxim de 10 persones per empresa. Aquestes subvencions es poden destinar a cobrir despeses corrents des d'abril de 2020, és a dir, des que es va iniciar la pandèmia.

Pla Resistir

Els ajuts Parèntesi s'engloben dins de el Pla Resistir, que té com a objectiu ajudar a empreses, autònoms i treballadors a fer front a les restriccions que avui entren en vigor, especialment per als sectors de l'hostaleria, el turisme, l'oci i les activitats artístiques i culturales.Este pla s'articula en quatre blocs: ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors afectats per ERTO; ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia; nous instruments financers de l'Institut Valencià de Finances (IVF); i el fons de cooperació municipal, ajudes Parèntesi, acordat amb diputacions i ajuntaments.

Alfafar amplia el termini de sol·licitud de les Ajudes Parèntesis

  • Les persones autònomes i micropimes poden presentar les seues sol·licituds fins al pròxim 3 d’abril a través de la seu electrònica.
  • A més, s’inclouen com a possibles persones beneficiàries a aquelles que desenvolupen la seua activitat a Alfafar, amb seu fiscal en un altre municipi, sempre que no hagen obtingut una subvenció pel mateix objecte.
  • S’han registrat un total de 95 sol·licituds, de les quals ja s’han concedit 47.

L’Ajuntament d’Alfafar ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds a les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir fins al pròxim 3 d’abril a les 23.59. A més, el consistori ha inclòs entre les persones beneficiàries a aquelles que desenvolupen la seua activitat a Alfafar, amb seu fiscal en un altre municipi, sempre que no hagen obtingut una subvenció pel mateix objecte.

Fins al moment s’han rebut un total de 95 sol·licituds d’adhesió a les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana de suport a les persones autònomes i microempreses. El consistori ja ha resolt favorablement 47 fora de terra·licituds, amb una inversió total de més de 107.800 euros.

La mitjana d’abonament per comerciant és de 2.300 euros, jo, d’acord amb les dades registrades, més del 72% de les instàncies rebudes corresponents a autònoms i microempreses dels sectors més perjudicats per la pandèmia, estan relacionades amb l’àmbit de l’hostaleria i la restauració.

Les persones interessades poden presentar les seues instàncies fins al pròxim 3 d’abril a les 23.59 a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar, a https://alfafar.sedelectronica.es/. Les persones pertanyents al nou grup de beneficiàries hauran d’acreditar la seua situació mitjançant certificat de secretaria o resolució denegatòria de la convocatòria on tinga el seu domicili fiscal.

Este programa d’ajudes directes està cofinançat entre la Generalitat Valenciana (62,5% dels fons), la Diputació de València (22,5%) i el mateix consistori d’Alfafar (15%). L’Ajuntament d’Alfafar invertirà en estes ajudes un total de 85.099,20 euros, que se sumaran als fons provincials i autonòmics fins a sumar un total de 567.328 euros.

Les persones autònomes o microempreses beneficiares podran rebre una ajuda directa de 2.000 euros, que s’incrementarà en 200 euros addicionals per cada persona ocupada a càrrec seu, amb un màxim de 10 persones per empresa. Estes subvencions podran destinar-se a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, és a dir, des que es va iniciar la pandèmia.

Pla Resistir

Les ajudes Parèntesis s’engloben dins del Pla Resistir, que té com a objectiu ajudar empreses, autònoms i treballadors a fer front a les restriccions que hui entren en vigor, especialment per als sectors de l’hostaleria, el turisme, l’oci i les activitats artístiques i culturals.

Este pla s’articula en quatre blocs: ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors afectats per ERTO; ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia; nous instruments financers de l’Institut Valencià de Finances (IVF); i el fons de cooperació municipal, ajudes Parèntesi, acordat amb diputacions i ajuntaments.