Alfafar amplía el servicio de talleres con “Més vida als anys estiu”

  • L'edició d'estiu d'aquest programa d'envelliment actiu se celebrarà del 4 l' 31 de juliol.
  • Els tallers que s'oferiran seran balls llatins, taichí, zumba gold i els guatecs de cap de setmana.

Alfafar, 21/06/2022

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Majors, ha ampliado los talleres de “Més vida als anys”, el seu programa d'envelliment actiu per a gent gran 65 anys, con una edición estival que se celebrará del 4 l' 31 de juliol.

Tras el éxito de la edición anual de estos cursos, l’Ajuntament ha ampliado el servicio con una nueva edición de verano que ofrecerá una amplia variedad de actividades, com ara: balls llatins, taichí, zumba gold y los guateques de fin de semana. Los horarios están disponibles en las redes sociales de Alfafar.

“Més vida als anys estiu” se va a realizar en los centros de mayores del Parque de las Palmeras y del Barrio Orba. En esta ocasión, la participación en los cursos no requiere de inscripción previa ni de matrícula. Las personas interesadas podrán acceder de forma libre y gratuita a las actividades.

“Més vida als anys” ofrece la posibilidad a las personas mayores del municipio de combinar la actividad física, la salut mental i les relacions personals amb tallers que van des de disciplines físiques o artístiques a les capacitats cognitives.

Hace unos días finalizaron los talleres anuales con un evento en el que llevaron a cabo diversas exhibiciones para mostrar al público asistente todo lo aprendido durante el curso. Las personas asistentes al acto pudieron disfrutar de espectáculos de baile, talleres de taichí, gimnasia, canto y poesía, fins dissabte 26 de març l'autobús mòbil de LABORA. Aquest sistema itinerant apropa els serveis d'orientació laboral a les localitats on no hi ha un Espai LABORA

L’Ajuntament d’Alfafar, con la iniciativa “Més vida als anys” edición veranopretende continuar potenciando el envejecimiento activo y poner a disposición de la población más mayor del municipio actividades que les permitan mantener y seguir desarrollando sus capacidades físicas, intelectuales y sociales.

Alfafar amplia el servei de tallers amb “Més vida als anys estiu”

  • L’edició d’estiu d’este programa d’envelliment actiu se celebrarà del 4 l' 31 de juliol.
  • Els tallers que s’oferiran seran balls llatins, taitxí, zumba gold i els guateques de cap de setmana.

Alfafar, 21/06/2022

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Majors, ha ampliat els tallers de “Més vida als anys”, el seu programa d’envelliment actiu per a majors de 65 anys, amb una edició estival que se celebrarà del 4 l' 31 de juliol.

Després de l’èxit de l’edició anual d’estos cursos, l’Ajuntament ha ampliat el servei amb una nova edició d’estiu que oferirà una àmplia varietat d’activitats, amb Ara: balls llatins, taitxí, zumba gold i els guateques de cap de setmana. Els horaris estan disponibles en les xarxes socials d’Alfafar.

“Més vida als anys estiu” es realitzarà en els centres de majors del Parc de les Palmeres i del Barri Orba. En esta ocasió, la participació en els cursos no requerix inscripció prèvia ni de matrícula. Les persones interessades podran accedir de manera lliure i gratuïta a les activitats.

“Més vida als anys” oferix la possibilitat a les persones majors del municipi de combinar l’activitat física, la salut mental i les relacions personals amb tallers que van des de disciplines físiques o artístiques a les capacitats cognitives.

Fa uns dies van finalitzar els tallers anuals amb un esdeveniment en el qual van dur a terme diverses exhibicions per a mostrar al públic assistent tot l’aprés durant el curs. Les persones assistents a l’acte van poder gaudir d’espectacles de ball, tallers de taitxí, gimnàstica, cant i poesia, entre altres.

L’Ajuntament d’Alfafar, amb la iniciativa “Més vida als anys” edició estiu, pretén continuar potenciant l’envelliment actiu i posar a la disposició de la població més major del municipi activitats que els permeten mantenir i continuar desenvolupant les seues capacitats físiques, intel·lectuals i socials.