Alfafar aprova ajudes econòmiques per a persones autònomes

Alfafar, 03/06/2020

L'Ajuntament d'Alfafar ha llançat una sèrie d'ajudes econòmiques per a persones autònomes, tant empadronades a Alfafar com les que presten els seus serveis al municipi, per tal de fer front als efectes de covid-19 i veure-la per una ràpida reactivació de l'economia local.

Aquestes subvencions s'adrecen a aquelles persones autònomes que hagin suspès l'activitat o hagin reduït seva facturació en més de l' 50% respecte a la mitjana facturat en el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència de les mesures adoptades durant el estat d'alarma.

Les persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes podran fer-ho a través de la seu electrònica de l' Ajuntament d'Alfafar fins al 15 de juliol a les 14:00 hores.

Segons les condicions amb què compleixin les persones sol·licitants, la quantia dels ajuts variarà:

Por una parte, s'atorgaran 300 euros per mes, màxim 600 euros, sempre que l'activitat s'hagi vist afectada pel tancament d'establiments i l'activitat comercial es realitzi dins el terme municipal d'Alfafar. Per a les persones autònomes empadronades a Alfafar, l'activitat es realitzi fora del municipi, la quantia ascendirà a 150 € per mes, amb un màxim de 300 euros.

Per altra banda, es concediran 150 euros per mes, màxim 300 euros, quan hagin patit una reducció del seu facturació de més de l' 50 %. Les persones autònomes empadronades a Alfafar i l'activitat es realitzi fora del municipi, la quantia serà de 75 euros per mes, amb un màxim de 150 euros.

Més, les persones beneficiàries que desenvolupin la seva activitat a Alfafar, que tinguin 5 o més persones al seu càrrec i mantinguin el 100% de la plantilla, podran accedir a una ajuda de 100 euros per persona, amb un màxim de 500 euros. Si no desenvolupen la seva activitat en Alfafar podran beneficiar-se d'aquest ajut de 100 euros per persona treballadora mantinguda, amb un màxim de 500 euros, quan la persona estigui empadronada al municipi d'Alfafar.

I finalment, les persones empadronades a Alfafar amb activitat fora del municipi podran beneficiar d'un ajut de 200 euros si canvien el seu domicili fiscal a Alfafar durant 2020 i mantenen el negoci durant 2021.

Amb aquests ajuts, L | Alfafar reforça la seva aposta pel comerç local i de proximitat com a motor de l'economia del municipi.

Alfafar aprova ajudes econòmiques per a persones autònomes

Alfafar, 03/06/2020

L’Ajuntament d’Alfafar ha llançat una sèrie d’ajudes econòmiques per a persones autònomes, tant empadronades a Alfafar com les que presten els seus serveis en el municipi, amb la finalitat de fer front a l’efecte de covid-19 i veure-la per una ràpida reactivació de l’economia local.

Aquestes subvencions es dirigeixen a aquelles persones autònomes que hagen suspés l’activitat o hagen reduït la seua facturació en més del 50% respecte a la mitjana facturada en el mateix període de l’any anterior, a conseqüència de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma.

Les persones interessades a sol·licitar aquestes ajudes podran fer-ho a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar fins al 15 de juliol a les 14.00 hores.

Segons les condicions amb les quals complisquen les persones sol·licitants, la quantia de les ajudes variarà:

D’una banda, s’atorgaran 300 euros per mes, màxim 600 euros, sempre que l’activitat s’haja vist afectada pel tancament d’establiments i l’activitat comercial es realitze dins del terme municipal d’Alfafar. Per a les persones autònomes empadronades a Alfafar, l’activitat de les quals es realitze fora del municipi, la quantia ascendirà a 150€ per mes, amb un màxim de 300 euros.

D'altra banda, es concediran 150 euros per mes, màxim 300 euros, quan hagen patit una reducció de la seua facturació de més del 50%. Les persones autònomes empadronades a Alfafar i l’activitat de les quals es realitze fora del municipi, la quantia serà de 75 euros per mes, amb un màxim de 150 euros.

A més, les persones beneficiàries que desenvolupen la seua activitat a Alfafar, que tinguen 5 o més persones al seu càrrec i mantinguen el 100% de la plantilla, podran accedir a una ajuda de 100 euros per persona, amb un màxim de 500 euros. Si no desenvolupen la seua activitat a Alfafar podran beneficiar-se d’aquesta ajuda de 100 euros per persona treballadora mantinguda, amb un màxim de 500 euros, quan la persona estiga empadronada en el municipi d’Alfafar.

I finalment, les persones empadronades a Alfafar amb activitat fora del municipi podran beneficiar-se d’una ajuda de 200 euros si canvien el seu domicili fiscal a Alfafar durant 2020 i mantenen el negoci durant 2021.

Amb aquestes ajudes, l’Ajuntament d’Alfafar reforça la seua aposta pel comerç local i de proximitat com a motor de l’economia del municipi.