Alfafar aprova el IV Pla Municipal de Drogodependències i altres Conductes Addictives 2021-24

  • Aquesta nova full de ruta va ser aprovada pel plenari dijous passat 28.
  • Aquest pla s'actualitza d'acord a les noves necessitats, però continua amb el mateix esperit de prevenció amb què es va iniciar fa catorze anys.

Alfafar, 29/01/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a la sessió plenària celebrada ahir, jueves 28 de gener, va aprovar el IV Pla Municipal de drogodependències i altres conductes addictives, per període 2021-24. aquest pla ha estat coordinat des de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), dependent de la Regidoria de Benestar Social.

Alfafar compta amb plans municipals sobre drogodependències des de fa catorze anys, i en aquesta ocasió es realitza una nova revisió de el pla adaptant-lo a les actuals necessitats, però seguint amb la mateixa filosofia que els anteriors plans: abordar el problema de manera generalitzada, centrant-se sobretot en la prevenció, inserció i promoció de la participació del conjunt de la societat i de les institucions que la representen, així com de la coordinació entre àrees municipals.

el IV Pla Municipal d'Alfafar compta amb 9 objectius generals, que al seu torn contenen 35 objectius específics. Per a la consecució d'aquests objectius, es s'han planificat un seguit d'actuacions transversals en les diferents àrees que es treballen: prevenció escolar, familiar, comunitària i laboral. Més, s'han calendaritzat aquestes actuacions i els indicadors tant de procés com de resultat per a la seva posterior avaluació en el període 2021-2024.

alguns dels objectius generals són formar i implicar en el desenvolupament de activitats preventives a diferents agents socials, educatius, familiars i sanitaris de manera que s'aconsegueixi un major abast d'actuacions coordinades per la UPCCA; augmentar la participació de la població juvenil a les activitats desenvolupades des de la Unitat, sobretot aquelles relacionades amb la visibilització de recursos i activitats d'oci alternatiu a l'consum de substàncies; o planificar i desenvolupar programes de prevenció universal i selectiva en el mitjà educatiu fent especial èmfasi en el desenvolupament de "Habilitats per a la Vida", fomentant d'aquesta manera els missatges de promoció i foment de conductes de salut i pensament crític ".

Alfafar aprova el IV Pla Municipal de Drogodependències i altres Conductes Addictives 2021-24

  • Este nou full de ruta va ser aprovada pel plenari dijous passat 28.
  • Este pla s’actualitza d’acord amb les noves necessitats, però continua amb el mateix esperit de prevenció amb el qual es va iniciar fa catorze anys.

Alfafar, 29/01/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, en la sessió plenària celebrada ahir, dijous 28 de gener, va aprovar l’IV Pla Municipal de Drogodependències i altres Conductes Addictives, per període 2021-24. Este pla ha sigut coordinat des de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), dependent de la Regidoria de Benestar Social.

Alfafar compta amb plans municipals sobre drogodependències des de fa catorze anys, i en esta ocasió es realitza una nova revisió del pla adaptant-lo a les actuals necessitats, però seguint amb la mateixa filosofia que els anteriors plans: abordar el problema de forma generalitzada, centrant-se sobretot en la prevenció, inserció i promoció de la participació del conjunt de la societat i de les institucions que la representen, així com de la coordinació entre àrees municipals.

L’IV Pla Municipal d’Alfafar compta amb 9 objectius generals, que al seu torn contenen 35 objectius específics. Per a la consecució d’estos objectius, s’han planificat una sèrie d’actuacions transversals en les diferents àrees que es treballen: prevenció escolar, familiar, comunitària i laboral. A més, s’han calendaritzat estes actuacions i els indicadors tant de procés com de resultat per a la seua posterior avaluació en el període 2021-2024.

Alguns dels objectius generals són formar i implicar en el desenvolupament d’activitats preventives a diferents agents socials, educatius, familiars i sanitaris de manera que s’aconseguisca un major abast d’actuacions coordinades per la UPCCA; augmentar la participació de la població juvenil en les activitats desenvolupades des de la Unitat, sobretot aquelles relacionades amb la visibilització de recursos i activitats d’oci alternatiu al consum de substàncies; o planificar i desenvolupar programes de prevenció universal i selectiva en el mitjà educatiu fent especial èmfasi en el desenvolupament d’“habilitats per a la Vida”, fomentant d’esta manera els missatges de promoció i foment de conductes de salut i pensament crític”.