Alfafar aprova la convocatòria dels ajuts Parèntesi

  • Aquestes ajudes destinades a persones autònomes i microempreses s'engloben dins de el Pla Resistir de la Generalitat Valenciana.
  • El programa inclou una inversió total de 567.328 euros a Alfafar, cofinançats per a l'Generalitat Valenciana, la Diputació de València i el consistori alfafarense.

Alfafar, 12/02/2021

L'Ajuntament d'Alfafar ha aprovat en Junta de Govern extraordinària la convocatòria de les Ajudes Parèntesi englobades dins el Pla Resistir de la Generalitat Valenciana. Aquests ajuts busquen donar suport a les persones autònomes i microempreses d'Alfafar, especialment a aquells sectors més afectats per la pandèmia de l'COVID-19.

Aquest programa d'ajudes directes està cofinançat entre la Generalitat Valenciana (62,5% dels fons), la Diputació de València (22,5%) i el mateix consistori d'Alfafar (15%).  L'Ajuntament d'Alfafar invertirà en aquestes ajuts un total de 85.099,20 euros, que s'afegiran als fons provincials i autonòmics fins a sumar un total de 567.328 euros.

Podran optar a aquestes ajudes les persones autònomes o microempreses amb domicili fiscal a Alfafar que formin part dels sectors definits a la convocatòria. En cas que es generi un excedent en les ajudes, s'atorgaran ajudes a la resta de persones autònomes i microempreses de l' municipi que acreditin unes pèrdues de al menys 1 30% en 2020 sobre 2019.

Les persones autònomes o microempreses beneficiàries podran rebre una ajuda directa de 2.000 euros, que s'incrementarà en 200 euros addicionals per cada persona ocupada al seu càrrec, amb un màxim de 10 persones per empresa. Aquestes subvencions es poden destinar a cobrir despeses corrents des d'abril de 2020, és a dir, des que es va iniciar la pandèmia.

El termini de sol·licitud d'aquests ajuts serà de 30 dies a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), i es concediran en règim de concurrència competitiva, amb criteri de valoració la data i hora d'entrada de les sol·licituds completes en el sistema.

Poden beneficiar d'aquests ajuts els sectors més afectats, com són el de comerç a l'detall, hotels i allotjaments turístics, hostelería, restauració i oci nocturn, activitats culturals i artístiques, o activitats esportives, recreatives i d'entreteniment, entre altres.

Pla Resistir

Els ajuts Parèntesi s'engloben dins de el Pla resistir, que té com a objectiu ajudar a empreses, autònoms i treballadors a fer front a les restriccions que avui entren en vigor, especialment per a els sectors de l'hostaleria, el turisme, l'oci i les activitats artístiques i culturals

Aquest pla s'articula en quatre blocs: ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors afectats per ERTO; ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia; nous instruments financers de l'Institut Valencià de Finances (IVF); i el fons de cooperació municipal, ajudes Parèntesi, acordat amb diputacions i ajuntaments.

Alfafar aprova la convocatòria de les ajudes Parèntesis

  • Estes ajudes destinades a persones autònomes i microempreses s’engloben dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana.
  • El programa inclou una inversió total de 567.328 euros a Alfafar, cofinançats per al Generalitat Valenciana, la Diputació de València i el consistori alfafarenc.

Alfafar, 12/02/2021

L’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat en Junta de Govern extraordinària la convocatòria de les Ajudes Parèntesis englobades dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana. Estes ajudes busquen donar suport a les persones autònomes i microempreses d’Alfafar, especialment a aquells sectors més afectats per la pandèmia de la COVID-19.

Este programa d’ajudes directes està cofinançat entre la Generalitat Valenciana (62,5% dels fons), la Diputació de València (22,5%) i el mateix consistori d’Alfafar (15%). L’Ajuntament d’Alfafar invertirà en estes ajudes un total de 85.099,20 euros, que s’afegiran als fons provincials i autonòmics fins a sumar un total de 567.328 euros.

Podran optar a estes ajudes les persones autònomes o microempreses amb domicili fiscal a Alfafar que formen part dels sectors definits en la convocatòria. En cas que es genere un excedent en les ajudes, s’atorgaran ajudes a la resta de persones autònomes i microempreses del municipi que acrediten unes pèrdues d’almenys un 30% en 2020 respecte a 2019.

Les persones autònomes o microempreses beneficiares podran rebre una ajuda directa de 2.000 euros, que s’incrementarà en 200 euros addicionals per cada persona ocupada a càrrec seu, amb un màxim de 10 persones per empresa. Estes subvencions podran destinar-se a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, és a dir, des que es va iniciar la pandèmia.

El termini de sol·licitud d’estes ajudes serà de 30 dies a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP), i es concediran en règim de concurrència competitiva, amb criteri de valoració la data i hora d’entrada de les sol·licituds completes en el sistema.

Podran beneficiar-se d’estes ajudes els sectors més afectats, com són el de comerç al detall, hotels i allotjaments turístics, hostaleria, restauració i oci nocturn, activitats culturals i artístiques, o activitats esportives, recreatives i d’entreteniment, entre altres.

Pla Resistir

Les ajudes Parèntesis s’engloben dins del Pla Resistir, que té com a objectiu ajudar empreses, autònoms i treballadors a fer front a les restriccions que hui entren en vigor, especialment per als sectors de l’hostaleria, el turisme, l’oci i les activitats artístiques i culturals.

Este pla s’articula en quatre blocs: ajudes directes a empreses, autònoms i treballadors afectats per ERTO; ajudes específiques per a sectors amb un perjudici sostingut durant tota la pandèmia; nous instruments financers de l’Institut Valencià de Finances (IVF); i el fons de cooperació municipal, ajudes Parèntesi, acordat amb diputacions i ajuntaments.