Alfafar aprova els projectes per a centres educatius de al Pla Edificant

Alfafar, 30/04/2020

La Junta de Govern de L | Alfafar ha aprovat els projectes per a les actuacions de Pla Edificant amb un pressupost de més de 3 milions d'euros a repartir entre el CEI Rabisancho, el CEIP Orba, CEIP La Fila i l'IES 25 de Abril.

Al CEI Rabisancho el projecte contempla més de 130.000 € per a la reforma dels banys, el canvi de l'paviment de centre, de les aixetes de les aules, la porta d'entrada i la instal·lació d'un ascensor per facilitar l'accessibilitat.

Pel que fa a les actuacions al CEIP La Fila, els més de 940.000 € aniran destinats a millores a la caldera, l'adequació en el sistema de calefacció, millores en els finestrals i la climatització, la instal·lació d'un ascensor a Infantil i Primària i la construcció d'un gimnàs i zona de pistes esportives.

Al CEIP Orba les obres tenen un pressupost de gairebé 1.300.000 € que es destinaran a actuacions de millora en l'edifici de secretaria, l'edifici principal, el de Moncloa, el de infantil, a el pati i el gimnàs.

Finalment, a l'IES 25 de abril, les actuacions compten amb un pressupost de més de 700.000 € i consistiran en reparacions diverses, com la caldera, les reixes i enrajolats de gimnàs, així com nombrosos desperfectes a l'pati i els aularis de l'ESO i de Cicles. També en la construcció de l'Taller de Centre.

Amb aquest programa de la Generalitat Valenciana, L | Alfafar busca posar solució a les deficiències dels centres educatius del municipi. L'objectiu final és la millora significativa d'aquests centres per tal de garantir unes instal·lacions en què l'alumnat pugui formar-se, créixer i desenvolupar-se de manera correcta. Es tracta d'una aposta per l'educació de qualitat al municipi d'Alfafar.

Alfafar, 30/04/2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alfafar ha aprovat els projectes per a les actuacions del Pla Edificant amb un pressupost de més de 3 milions d’euros a repartir entre el CEI Rabisancho, el CEIP Orba, el CEIP La Fila i l’IES 25 d’Abril.

En el CEI Rabisancho el projecte contempla més de 130.000€ per a la reforma dels banys, el canvi del paviment del centre, de les aixetes de les aules, la porta d’entrada i la instal·lació d’un ascensor per a facilitar l’accessibilitat.

Pel que respecta a les actuacions en el CEIP La Fila, els més de 940.000€ aniran destinats a millores en la caldera, l’adequació en el sistema de calefacció, millores en els finestrals i la climatització, la instal·lació d’un ascensor en Infantil i Primària i la construcció d’un gimnàs i zona de pistes esportives.

En el CEIP Orba les obres tenen un pressupost de quasi 1.300.000€ que es destinaran a actuacions de millora en l’edifici de secretaria, l’edifici principal, el de Moncloa, el d’Infantil, al pati i el gimnàs.

Finalment, a l’IES 25 d’abril, les actuacions compten amb un pressupost de més de 700.000€ i consistiran en reparacions diverses, com la caldera, les reixes i enrajolats del gimnàs, així com nombrosos desperfectes al pati i els aularis de l’ESO i de Cicles. També en la construcció del Taller del Centre.

Amb aquest programa de la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament d’Alfafar busca posar solució a les deficiències dels centres educatius del municipi. L’objectiu final és la millora significativa d’aquests centres per a així garantir unes instal·lacions en les quals l’alumnat puga formar-se, créixer i desenvolupar-se de manera correcta. Es tracta d’una aposta per l’educació de qualitat en el municipi d’Alfafar.