Alfafar arrenca els programes de formació i ocupació 2020

Alfafar, 22/10/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través del seu regidoria d'ADL, ha iniciat els procediments administratius per arrencar els programes de formació i ocupació 2020. Fins al moment, Alfafar s’ha beneficiat dels programes Et Formem, EMCORP i ECOVID de 2020, el que suposa una inversió de més de 300.000 euros per a la contractació de 29 persones a Alfafar.

Aquesta setmana s'ha obert el procés de selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu per al programa 'Et Formem'. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar fins al pròxim 26 d'octubre. Així mateix, es troba obert el procés de selecció d'alumnat que depèn de Laboratori. les persones interessades poden actualitzar la seva demanda d'ocupacions per optar a aquestes places.

Així mateix, aquesta setmana la Generalitat ha anunciat que Alfafar es troba entre els beneficiaris de l' programa ECOVID 2020, que atorga una subvenció per contractar 9 persones majors de 30 anys que hagin perdut la feina a causa de la conjuntura derivada de l'Covid-19. Aquesta subvenció suposarà una inversió de més de 100.000 euros en contractes de 6 mesos.

Alfafar està pendent de la resolució de el programa EMPUJU 2020, amb el qual busca donar una oportunitat laboral a menors de 30 anys. Aquesta mateixa setmana, el personal de l'Ajuntament ha acomiadat als beneficiaris de l'edició de 2019 beneficiaris d'aquest programa, que han finalitzat la seva experiència al consistori després d'un any de treball.

Beneficiaris programa EMCUJU 2019

Alfafar arranca els programes de formació i ocupació 2020

Alfafar, 22/10/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’ADL, ha iniciat els procediments administratius per a arrancar els programes de formació i ocupació 2020. Fins al moment, Alfafar ha resultat beneficiari dels programes Et Formem, EMCORP i ECOVID de 2020, la qual cosa suposa una inversió de més de 300.000 euros per a la contractació de 29 persones a Alfafar.

Aquesta setmana s’ha obert el procés de selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu per al programa ‘Et Formem’. Les persones interessades poden presentar la seua sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alfafar fins al pròxim 26 d’octubre. Així mateix, es troba obert el procés de selecció d’alumnat que depén de Labora. Les persones interessades poden actualitzar la seua demanda d’ocupacions per a optar a aquestes places.

Així mateix, aquesta setmana la Generalitat ha anunciat que Alfafar es troba entre els beneficiaris del programa ECOVID 2020, que atorga una subvenció per a contractar 9 persones majors de 30 anys que hagen perdut la seua ocupació a causa de la conjuntura derivada del Covid-19. Aquesta subvenció suposarà una inversió de més de 100.000 euros en contractes de 6 mesos.

Alfafar està pendent de la resolució del programa EMPUJU 2020, amb el qual busca donar una oportunitat laboral a menors de 30 anys. Aquesta mateixa setmana, el personal de l’Ajuntament ha acomiadat als beneficiaris de l’edició de 2019 beneficiaris d’aquest programa, que han finalitzat la seua experiència en el consistori després d’un any de treball.