Alfafar llança ajudes de suport al comerç minorista 2021

  • Aquests ajuts van dirigits a comerços locals que facin inversions en equipaments comercial i identitat corporativa.
  • Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 30 de novembre a través de la Seu Electrònica.

Alfafar, 11/10/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seva Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha convocat una nova edició de les Ajuts municipals de suport al comerç minorista, amb termini de presentació de sol·licituds obert fins al proper 30 de novembre.

La sol·licitud ha de realitzar-se de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica, accedint al tràmit telemàtic “Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de comerç minorista – Any 2021”. Aquests ajuts estan dirigits a comerços detallistes que desenvolupin la seva activitat a Alfafar i siguin titulars del comerç.

Podran sol·licitar la subvenció per cobrir despeses que hagin realitzat a l'adequació física del establiment comercial, inversions en il·luminació, adquisició d'equips i aplicacions informàtics, provisió de mobles i equipament comercial, introducció de bosses i embalatges sostenibles o accions de millora de la identitat corporativa.

Les persones beneficiàries podran obtenir un màxim de 1.500 euros de subvenció, sense que superi el 50% de la inversió que hagin realitzat.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar busca fomentar la competitividad, modernització i potenciació del comerç minorista alhora que impulsa el desenvolupament del comerç local al municipi.

Alfafar llança ajudes de suport al comerç al detall 2021

  • Estes ajudes van dirigides a comerços locals que realitzen inversions en equipaments comercials i identitat corporativa.
  • Les persones interessades poden presentar les seues sol·licituds fins al pròxim 30 de novembre a través de la Seu Electrònica.

Alfafar, 11/10/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha convocat una nova edició de les Ajudes municipals de suport al comerç al detall, amb termini de presentació de sol·licituds obert fins al pròxim 30 de novembre.

La sol·licitud ha de realitzar-se de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica, accedint al tràmit telemàtic “Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de comerç al detall – Any 2021”. Estes ajudes estan dirigides a comerços al detall que desenvolupen la seua activitat a Alfafar i siguen titulars del comerç.

Podran sol·licitar la subvenció per a cobrir despeses que hagen realitzat en l’adequació física de l’establiment comercial, inversions en ell·luminació, adquisició d’equips i aplicacions informàtics, provisió de mobles i equipament comercial, introducció de borses i embalatges sostenibles o accions de millora de la identitat corporativa.

Les persones beneficiàries podran obtenir un màxim de 1.500 euros de subvenció, sense que superi el 50% de la inversió que hagen realitzat.

Amb esta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar busca fomentar la competitivitat, modernització i potenciació del comerç al detall al mateix temps que impulsa el desenvolupament del comerç local en el municipi.