Alfafar baixa la desocupació a 161 persones en 2014 i obren 12 nous negocis

  • L'Ajuntament d'Alfafar va concedir ajudes a les empreses per a la contractació de 61 veïns i veïnes.
  • Les ajudes municipals a l'emprenedoria també van permetre que 12 veïns i veïnes obrissin els seus negocis.
  • El Pla d'Ocupació 2014 o els llocs sense formació específica en empreses col·laboradores de l'Ajuntament són altres fórmules de reforç del consistori en aquest àmbit.
  • Els programes formatius i de reciclatge per a la ciutadania de la AODL, així com l'Aula WEB municipal són altres eines que el consistori posa a disposició dels veïns i veïnes per reforçar les seves possibilitats en la recerca de feina.
  • El pressupost de 2015 ha augmentat novament la partida destinada a Foment d'Ocupació i Formació.
Alfafar, 14/01/15:
Alfafar ha estat un dels municipis de la Comunitat Valenciana en què les xifres de la desocupació han baixat en el passat any 2014, segons fonts del SERVEF.
Així, el nombre de persones aturades ha baixat a Alfafar de les 3.118 publicades al gener de 2014 a les 2.957 publicades ahir, sent un total de 161 aturats / ades menys, aconseguint xifres similars a les de gener de 2012, amb un 21,30% de taxa d'atur, per sota del 23,67% nacional i del 25% de la Comunitat Valenciana.
Des de l'Ajuntament d'Alfafar s'han realitzat nombroses accions per reforçar la contractació de desocupats / es del municipi, ja sigui en empreses locals o de qualsevol altre punt del territori espanyol.
En aquesta línia es van crear les ajudes de 1.500 € al foment de la contractació, per les quals 61 veïns i veïnes d'Alfafar han estat contractats en el passat any 2014. Complementàries a aquests ajuts, es van crear també les ajudes a la contractació en pràctiques.
Els i les emprenedors d'Alfafar també van trobar suport al consistori amb les ajudes de 1.000 € al emprenedoria, gràcies a les quals han obert les portes a 2014 a Alfafar 12 nous negocis.
El Pla d'Ocupació 2014 va permetre la contractació de 15 persones desocupades d'Alfafar el novembre passat en un programa conjunt amb altres Administracions Públiques. Així mateix, trimestralment són renovats els llocs sense formació específica amb empreses col·laboradores de l'Ajuntament, segons baremació pels Serveis Socials i l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local.
Des de l'Ajuntament d'Alfafar es continua treballant en la presa de contacte amb noves empreses que trien el municipi per instal·lar i desenvolupar la seva activitat. En aquest sentit, el treball de l'AODL i Aula WEB és essencial per al foment de l'ocupació al municipi, ja que a més d'aportar candidats i candidates als processos selectius, ofereixen multitud d'opcions en matèria d'orientació i assessorament.
Complementaris a aquests serveis, aquests ens municipals han organitzat i realitzat durant el passat 2014 un total de 12 cursos dirigits a aturats / es de Alfafar, 4 a comerciants i 1 a emprenedors / es. També s'han realitzat per a aquests últims 3 xerrades orientatives i 1 més per a aturats / es que buscaven opcions fora del territori espanyol. Altres accions han estat els 4 tallers realitzats en col·laboració amb la Mancomunitat Horta Sud per a aturats / es i 2 per a comerciants.
Des de l'Ajuntament d'Alfafar s'han reforçat novament en els pressupostos de 2015 les partides dedicades a totes aquestes accions per al Foment d'Ocupació i la Formació en el municipi, superant en un 115% l'aportat a aquest àmbit la legislatura anterior.