Alfafar canvia la imatge dels llapis escolars,,es,Ara se'ls dóna un ús participatiu i motivacional als diferents llapis ubicats en els diversos centres educatius,,es,L'Ajuntament d'Alfafar ha procedit a canviar la imatge dels llapis escolars instal·lats a les portes dels centres escolars,,es

Alfafar canvia la imatge dels llapis escolars,,es,Ara se'ls dóna un ús participatiu i motivacional als diferents llapis ubicats en els diversos centres educatius,,es,L'Ajuntament d'Alfafar ha procedit a canviar la imatge dels llapis escolars instal·lats a les portes dels centres escolars,,es.
  • Ahora se les da un uso participativo y motivacional a los diferentes lápices ubicados en los diversos centros educativos.
Alfafar, 03/07/2017:
L’Ajuntament d’Alfafar ha procedido a cambiar la imagen de los lápices escolares instalados en las puertas de los centros escolares.
Els diferents llapis de senyalització dels centres escolars del municipi han estat millorats i adequats donant-los un ús participatiu i motivacional no només per als usuaris i usuàries dels centres sinó també per a tota la població,,es,La nova imatge presenta diferents colors i en cadascun dels seus costats porta diferents gravats,,es,D'una banda assenyala la presència d'un pas de vianants escolar per advertir els vehicles de les entrada i sortida del centre,,es.
La nueva imagen presenta diferentes colores y en cada uno de sus lados lleva diferentes grabados. Por un lado señala la presencia de un paso de peatones escolar para advertir a los vehículos de las entrada y salida del centro. En un altre dels costats trobem el nom del centre en el qual se situa,,es,Pot trobar-se també,,es,en una altra de les cares,,es,una frase de motivación para las y los escolares “Per a arribar molt lluny no hi ha millor nau que un llibre”,,ca,En un altre dels costats trobem,,es,sumes,,es,restes,,eo,multiplicacions i divisions,,es,aconseguint així un ús educatiu i d'ús participatiu per part de la població,,es,Alfafar canvia la imatge dels llapis escolars,,ca. Puede encontrarse también, en otra de las caras, una frase de motivación para las y los escolares “Per a arribar molt lluny no hi ha millor nau que un llibre”. En otro de los lados encontramos, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, consiguiendo así un uso educativo y de uso participativo por parte de la población.
llapis
Alfafar canvia la imatge dels llapis escolars.
  • Ara se’ls dóna un ús participatiu i motivacional als diferents llapis situats en els diversos centres educatius,,ca,L’Ajuntament d’Alfafar ha procedit a canviar la imatge dels llapis escolars instal,,ca,lats en les portes dels centres escolars,,ca,Els diferents llapis de senyalització dels centres escolars del municipi han sigut millorats i adequats donant-los un ús participatiu i motivacional no solament per als usuaris i usuàries dels centres sinó també per a tota la població,,ca.
Alfafar, 03/07/2017:
L’Ajuntament d’Alfafar ha procedit a canviar la imatge dels llapis escolars instal·lats en les portes dels centres escolars. Els diferents llapis de senyalització dels centres escolars del municipi han sigut millorats i adequats donant-los un ús participatiu i motivacional no solament per als usuaris i usuàries dels centres sinó també per a tota la població. La nova imatge presenta diferents colors i en cadascun dels seus costats porta diferents gravats,,ca,D’una banda assenyala la presència d’un pas de vianants escolar per a advertir als vehicles de les entrada i eixida del centre,,ca,En un altre dels costats trobem el nom del centre en el qual se situa,,ca,Pot trobar-se també,,ca,en una altra de les cares,,ca,una frase de motivació per a les i els escolars “Per a arribar molt lluny no hi ha millor nau que un llibre”,,ca,En un altre dels costats trobem,,ca,summes,,lb,restes,,fr. D’una banda assenyala la presència d’un pas de vianants escolar per a advertir als vehicles de les entrada i eixida del centre. En un altre dels costats trobem el nom del centre en el qual se situa. Pot trobar-se també, en una altra de les cares, una frase de motivació per a les i els escolars “Per a arribar molt lluny no hi ha millor nau que un llibre”. En un altre dels costats trobem, summes, restes, multiplicacions i divisions,,ca,aconseguint així un ús educatiu i d’ús participatiu per part de la població,,ca, aconseguint així un ús educatiu i d’ús participatiu per part de la població.