Alfafar celebra su Fiesta de la Infancia

Alfafar, 03/05/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de su concejalía de Infancia, última la celebración de la Fiesta de la Infancia, una iniciativa dirigida a las y los niños del municipio y sus familias que se lleva a cabo por séptimo año consecutivo y que reúne a los centros educativos y asociaciones de la localidad y a profesionales vinculados al ámbito de la infancia.

Així, a partir de les 17:30 hores, la Plaça de l’Ajuntament acogerá numerosas actividades,,ca,jocs i tallers per al gaudi de les i els més petits organitzats pels diferents centres educatius d'Alfafar que imparteixen Educació Infantil,,es,les escoles Guia i Vamar,,es,i el CEIP Orba,,es,la Festa de la Infància comptarà amb la col·laboració de l'associació local vinculada a la infància i la criança Som de Pit i la participació de les escoles de música de les diferents agrupacions musicals del municipi,,es, juegos y talleres para el disfrute de las y los más pequeños organizados por los diferentes centros educativos de Alfafar que imparten Educación Infantil: Remedios Montaner, CEIP Fila, Nens, Samaruc, Nuvolet, Rabisancho, los colegios Guía y Vamar, y el CEIP Orba.

Més, un any més, la Fiesta de la Infancia contará con la colaboración de la asociación local vinculada a la infancia y la crianza Som de Pit y la participación de las escuelas de música de las diferentes agrupaciones musicales del municipio.

A més de ser un espai d'oci i gaudi en família per a les i els veïns d'Alfafar,,es,la iniciativa de la Regidoria d'Infància de l'Ajuntament ofereix als pares un punt de trobada amb el professorat dels centres educatius,,es,així com la possibilitat de rebre orientació i assessorament de cara a l'escolarització dels nens i nenes a Alfafar per al pròxim curs,,es,a través de la seua regidoria d’Infància,,ca,última la celebració de la Festa de la Infància,,ca, la iniciativa de la Concejalía de Infancia de l’Ajuntament ofrece a los padres un punto de encuentro con el profesorado de los centros educativos, así como la posibilidad de recibir orientación y asesoramiento de cara a la escolarización de los niños y niñas en Alfafar para el próximo curso.

Fiesta de la Infancia

Alfafar, 03/05/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’Infància, última la celebració de la Festa de la Infància, una iniciativa dirigida a les i els xiquets del municipi i les seues famílies que es duu a terme per seté any consecutiu i que reuneix els centres educatius i associacions de la localitat i a professionals vinculats a l’àmbit de la infància,,ca,la Plaça de l’Ajuntament acollirà nombroses activitats,,ca,jocs i tallers per al gaudi de les i els més xicotets organitzats pels diferents centres educatius d’Alfafar que imparteixen Educació Infantil,,ca,legis Guia i Vamar,,ca,i el CEIP Orba,,es.

Així, a partir de les 17.30 hores, la Plaça de l’Ajuntament acollirà nombroses activitats, jocs i tallers per al gaudi de les i els més xicotets organitzats pels diferents centres educatius d’Alfafar que imparteixen Educació Infantil: Remedios Montaner, CEIP Fila, Nens, Samaruc, Nuvolet, Rabisancho, els col·legis Guia i Vamar, i el CEIP Orba.

A més, un any més, la Festa de la Infància comptarà amb la col,,ca,laboració de l’associació local vinculada a la infància i la criança Som de Pit i la participació de les escoles de música de les diferents agrupacions musicals del municipi,,ca,A més de ser un espai d’oci i gaudi en família per a les i els veïns d’Alfafar,,ca,la iniciativa de la Regidoria d’Infància de l’Ajuntament ofereix als pares un punt de trobada amb el professorat dels centres educatius,,ca·laboració de l’associació local vinculada a la infància i la criança Som de Pit i la participació de les escoles de música de les diferents agrupacions musicals del municipi.

A més de ser un espai d’oci i gaudi en família per a les i els veïns d’Alfafar, la iniciativa de la Regidoria d’Infància de l’Ajuntament ofereix als pares un punt de trobada amb el professorat dels centres educatius, així com la possibilitat de rebre orientació i assessorament de cara a l’escolarització dels xiquets i xiquetes a Alfafar per al pròxim curs,,ca,Alfafar celebra la seva Festa de la Infància,,es,a través del seu regidoria d'Infància,,es,última la celebració de la Festa de la Infància,,es,una iniciativa adreçada a les i els nens del municipi i les seves famílies que es porta a terme per setè any consecutiu i que reuneix els centres educatius i associacions de la localitat i als professionals vinculats a l'àmbit de la infància,,es.