Alfafar amb els comerç,,es,"Comerços feliços,,es,Clients feliços ",,es,Dirigit a comerciants i emprenedors d'Alfafar per millorar els seus negocis,,es,El taller ha estat dirigit pel psicòleg i coach Pascual Benet,,es,Alfafar des de la seva Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local ha dut a terme un taller dirigit a comerciants i emprenedors del municipi,,es,La Cambra de Comerç de València i el Consell de Cambres de Comerç Minorista,,es,s'han impartit un taller de forma gratuïta,,es,comerços feliços,,es,clients feliços,,es, “Comercios felices: Clientes felices”

Alfafar amb els comerç,,es,"Comerços feliços,,es,Clients feliços ",,es,Dirigit a comerciants i emprenedors d'Alfafar per millorar els seus negocis,,es,El taller ha estat dirigit pel psicòleg i coach Pascual Benet,,es,Alfafar des de la seva Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local ha dut a terme un taller dirigit a comerciants i emprenedors del municipi,,es,La Cambra de Comerç de València i el Consell de Cambres de Comerç Minorista,,es,s'han impartit un taller de forma gratuïta,,es,comerços feliços,,es,clients feliços,,es, “Comercios felices: Clientes felices”.
  • Dirigido a comerciantes y emprendedores de Alfafar para mejorar sus negocios.
  • El taller ha sido dirigido por el psicólogo y coach Pascual Benet.
Alfafar, 13/11/2017:
Alfafar desde su Agencia de Empleo y Desarrollo Local ha llevado a cabo un taller dirigido a comerciantes y emprendedores del municipio.
La Cámara de Comercio de Valencia y el Consejo de Cámaras de Comercio Minorista 2017, han impartido un taller de forma gratuita, Comercios felices: Clientes felices, amb l'objectiu de transmetre la importància del treball intel·ligent,,es,del benestar integral i la felicitat com a factors clau per al millor funcionament en la productivitat dels negocis de la localitat,,es,Tot això ha estat possible gràcies a la col·laboració de ACYPAL,,es,El curs ha estat impartit pel psicòleg i coach Pascual Benet,,es,que ha estat l'encarregat de motivar el grup per millorar les claus de l'èxit dels establiments del municipi,,es, del bienestar integral y la felicidad como factores clave para el mejor funcionamiento en la productividad de los negocios de la localidad. Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de ACYPAL.
El curso ha sido impartido por el psicólogo y coach Pascual Benet, que ha sido el encargado de motivar al grupo para mejorar las claves del éxito de los establecimientos del municipio. Unes claus necessàries per entendre les noves necessitats de la societat i les noves eines de què es disposa,,es,Des de l'Ajuntament d'Alfafar es seguirà apostant per una contínua formació en matèria de comerç per ajudar les mitjanes i petites empreses que formen part del municipi,,es,A més de seguir formant a aquelles persones que vulguin desenvolupar les seves idees de negoci,,es,Alfafar amb els comerç,,ca,“Comerços feliços,,ca,Clients feliços”,,ca.
Desde l’Ajuntament d’Alfafar se seguirá apostando por una continua formación en materia de comercio para ayudar a las medianas y pequeñas empresas que forman parte del municipio. Además de seguir formando a aquellas personas que quieran desarrollar sus ideas de negocio.
Comerç
Alfafar amb els comerç, “Comerços feliços: Clients feliços”.
  • Dirigit a comerciants i emprenedors d’Alfafar per a millorar els seus negocis,,ca,El taller ha sigut dirigit pel psicòleg i coach Pascual Benet,,ca,Alfafar des de la seua Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local ha dut a terme un taller dirigit a comerciants i emprenedors del municipi,,ca,La Cambra de comerç de València i el Consell de Cambres de comerç Minorista,,ca,han impartit un taller de forma gratuïta,,ca,Comerços feliços,,ca,Clients feliços,,ca,amb l’objectiu de transmetre la importància del treball intel,,ca.
  • El taller ha sigut dirigit pel psicòleg i coach Pascual Benet.
Alfafar, 13/11/2017:
Alfafar des de la seua Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local ha dut a terme un taller dirigit a comerciants i emprenedors del municipi. La Cambra de comerç de València i el Consell de Cambres de comerç Minorista 2017, han impartit un taller de forma gratuïta, Comerços feliços: Clients feliços, amb l’objectiu de transmetre la importància del treball intel·ligent, del benestar integral i la felicitat com a factors clau per al millor funcionament en la productivitat dels negocis de la localitat,,ca,Tot açò ha sigut possible gràcies a la col,,ca,laboració d’ACYPAL,,ca,El curs ha sigut impartit pel psicòleg i coach Pascual Benet,,ca,que ha sigut l’encarregat de motivar al grup per a millorar les claus de l’èxit dels establiments del municipi,,ca,Unes claus necessàries per a entendre les noves necessitats de la societat i les noves eines de les quals es disposa,,ca. Tot açò ha sigut possible gràcies a la col·laboració d’ACYPAL.
El curs ha sigut impartit pel psicòleg i coach Pascual Benet, que ha sigut l’encarregat de motivar al grup per a millorar les claus de l’èxit dels establiments del municipi. Unes claus necessàries per a entendre les noves necessitats de la societat i les noves eines de les quals es disposa.
Des de l’Ajuntament d’Alfafar se seguirà apostant per una contínua formació en matèria de comerç per a ajudar a les mitjanes i xicotetes empreses que formen part del municipi,,ca,A més de seguir formant a aquelles persones que vulguen desenvolupar les seues idees de negoci,,ca. A més de seguir formant a aquelles persones que vulguen desenvolupar les seues idees de negoci.