Alfafar concedeix ajudes socials per cobrir necessitats bàsiques

Alfafar, 08/04/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha aprovat la concessió d'ajudes per a necessitats bàsiques per emergència social i humanitària.

Aquests ajuts busquen ajudar a aquells veïns i veïnes d'Alfafar que hagin quedat en situació de no poder cobrir les seves necessitats bàsiques a causa de la crisi sociosanitària ocasionada pel covid-19.

Per poder beneficiar-se d'aquest suport, els sol·licitants han de constar en el padró d'Alfafar, contar con recursos económicos inferiores a un IPREM (537,84 euros) en la unitat familiar i rebre una valoració tècnica favorable de l'equip d'atenció primària de benestar Social.

Les sol·licituds es poden presentar telefònicament a l'Ajuntament o mitjançant el correu electrònic bienestarsocial@alfafar.es, i seran valorades per una concessió immediata d' l'ajuda.

La dotació econòmica aprovada oscil·la entre els 200 euros en unitats familiars d'una única persona, 300 euros per a les famílies de dos membres, i 50 euros addicionals a partir de l' tercer membre de la unitat familiar, fins a un màxim de set persones.

Els ajuts es concediran en un únic pagament corresponent a el mes transcorregut en estat d'alarma i es faran arribar mitjançant transferència bancària o mitjançant targetes solidàries.

Un cop finalitzi l'estat d'alarma, els beneficiaris comptaran amb un termini de tres mesos per a lliurar la documentació que acrediti la seva situació per haver rebut les ajudes.

Alfafar, 08/04/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha aprovat la concessió d’ajudes per a necessitats bàsiques per emergència social i humanitària.

Aquestes ajudes busquen ajudar a aquells veïns i veïnes d’Alfafar que hagen quedat en situació de no poder cobrir les seues necessitats bàsiques a causa de la crisi sociosanitària ocasionada pel covid-19.

Per a poder beneficiar-se d’aquest suport, els sol·licitants han de constar en el padró d’Alfafar, comptar amb recursos econòmics inferiors a un IPREM (537,84 euros) en la unitat familiar i rebre una valoració tècnica favorable de l’equip d’atenció primària de Benestar Social.

Les sol·licituds poden presentar-se telefònicament a l’Ajuntament o a través del correu electrònic bienestarsocial@alfafar.es, i seran valorades per a una concessió immediata de l’ajuda.

La dotació econòmica aprovada oscil·la entre els 200 euros en unitats familiars d’una única persona, 300 euros per a les famílies de dos membres, jo 50 euros addicionals a partir del tercer membre de la unitat familiar, fins a un màxim de set persones.

Les ajudes es concediran en un únic pagament corresponent al mes transcorregut en estat d’alarma i es faran arribar mitjançant transferència bancària o a través de targetes solidàries.

Una vegada finalitze l’estat d’alarma, els beneficiaris comptaran amb un termini de tres mesos per a entregar la documentació que acredite la seua situació per a haver rebut les ajudes.