Alfafar constitueix el Centre de Coordinació Operativa Local davant d'emergències

  • El Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) és un òrgan de coordinació per a actuacions en situacions de preemergència i d'emergència.
  • El comitè assessor d'aquest organisme compta amb representació de l'equip de govern, Policia Local, tècnics municipals, secretaria, intervenció i comunicació.

Alfafar, 08/01/2021

L’Ajuntament d’Alfafar ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) d'Alfafar, òrgan de coordinació de les actuacions que s'han de desenvolupar en el municipi en fase d' preemergència i d'emergència. aquest òrgan, a su vez, està integrat en el Centre de Coordinació Operativa Integrada (CECOPI) de la Generalitat Valenciana.

Aquest comitè compta amb representació de totes les àrees implicades en les situacions d'emergència: equip de govern, tècnics municipals, Policia Local, secretaria, intervenció i comunicació.

En aquesta primera reunió s'ha establert l'estructura de l'òrgan i s'ha donat compte de les mesures que Policia i Guàrdia Civil estan prenent en aquestes dates per a l'establiment de talls físics i controls de verificació en la situació de tancament perimetral.

Addicionalment, es treballa de forma coordinada amb la resta d'ajuntaments en un document de peticions davant de la Generalitat Valenciana. També es coordinarà la petició d'informació per resoldre d'alguns dubtes i qüestions tècniques o legals que puguin sorgir.

Alfafar constitueix el Centre de Coordinació Operativa Local davant emergències

  • El Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) és un òrgan de coordinació per a actuacions en situacions de preemergència i d’emergència.
  • El comité assessor d’aquest organisme compta amb representació de l’equip de govern, Policia Local, tècnics municipals, secretaria, intervenció i comunicació.

Alfafar, 08/01/2021

L’Ajuntament d’Alfafar ha constituït el Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) d’Alfafar, òrgan de coordinació de les actuacions que han de desenvolupar-se en el municipi en fase de preemergència i d’emergència. Aquest òrgan, al seu torn, està integrat en el Centre de Coordinació Operativa Integrada (CECOPI) de la Generalitat Valenciana.

Aquest comité compta amb representació de totes les àrees implicades en les situacions d’emergència: equip de govern, tècnics municipals, Policia Local, secretaria, intervenció i comunicació.

En aquesta primera reunió s’ha establit l’estructura de l’òrgan i s’ha adonat de les mesures que Policia i Guàrdia Civil estan prenent en aquestes dates per a l’establiment de talls físics i controls de verificació en la situació de tancament perimetral.

Addicionalment, es treballa de manera coordinada amb la resta d’ajuntaments en un document de peticions davant la Generalitat Valenciana. També es coordinarà la petició d’informació per a resoldre d’alguns dubtes i qüestions tècniques o legals que puguen sorgir.