Alfafar continua la seva aposta per apropar a la població l'Administració Electrònica,,es,Registre electrònic i pagament de rebuts des de casa,,es,Ajuntament accessible des de qualsevol lloc a través d'internet,,es,Des de l'àrea de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Alfafar es segueix treballant per apropar la seu electrònica a tota la població,,es,Tant el certificat digital com el PIN poden obtenir a l'Ajuntament presencialment,,es,Per millorar i agilitzar diferents tràmits,,es

Alfafar continua la seva aposta per apropar a la població l'Administració Electrònica,,es,Registre electrònic i pagament de rebuts des de casa,,es,Ajuntament accessible des de qualsevol lloc a través d'internet,,es,Des de l'àrea de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Alfafar es segueix treballant per apropar la seu electrònica a tota la població,,es,Tant el certificat digital com el PIN poden obtenir a l'Ajuntament presencialment,,es,Per millorar i agilitzar diferents tràmits,,es.
  • Registro electrónico y pago de recibos desde casa.
  • Ayuntamiento accesible desde cualquier lugar a través de internet.
Alfafar, 28/02/2018:
Desde el área de Nuevas Tecnologías de l’Ajuntament d’Alfafar se sigue trabajando para acercar la Sede Electrónica a toda la población.
Es tracta d'una acció per acostar als veïns i veïnes d'Alfafar l'Administració Electrònica, els seus avantatges i facilitats a l'hora de poder accedir a qualsevol dada d'interès o realitzar qualsevol tràmit.
A través d'un díptic s'explica en què consisteix la seu electrònica, com accedir-hi i els tràmits que poden realitzar des de casa a través d'internet. Una manera ràpida i senzilla de tenir l'Administració a un sol clic.
La seu electrònica és pràctica i útil. A la seu és possible realitzar tràmits sense necessitat d'identificació electrònica, així com altres que sí ho requereixen. Per poder utilitzar aquests últims tan sols cal tenir una identificació personal, mitjançant el DNI electrònic, certificat digital o clau PIN. Tanto el certificado digital como el PIN pueden obtenerse en el Ayuntamiento presencialmente.
Para mejorar y agilizar diferentes trámites, aquest any com a novetats s'han posat en marxa,,es,el registre electrònic i el pagament telemàtic de rebuts,,es,aquí els veïns i veïnes podran tenir accés a qualsevol tràmit electrònic que necessitin i que el mateix site ofereix,,es,En aquest díptic també es parla dels avantatges de l'aplicació mòbil,,es,amb l'objectiu que sigui una eina més de comunicació facilitant i agilitzant els tràmits entre els veïns i veïnes i l'Ajuntament,,es, el registro electrónico y el pago telemático de recibos.
Tal com mostra la Carta de Serveis, certificada por AENOR, des d'aquest departament es comprometen amb la població a realitzar algunes accions que millorin l'ocupabilitat de la seu electrònica.
A aquesta seu electrònica es pot accedir des del web de l'Ajuntament, i la seva adreça és sede.alfafar.es, aquí los vecinos y vecinas podrán tener acceso a cualquier trámite electrónico que necesiten y que el mismo site ofrece.
En este díptico también se habla de las ventajas de la aplicación móvil, con el objetivo de que sea una herramienta más de comunicación facilitando y agilizando los trámites entre los vecinos y vecinas y el Ayuntamiento; podent reservar cita prèvia i conèixer el nombre de persones que hi ha en espera en temps real en les dues oficines.
En aquesta campanya, també es recorda l'existència de l'autoservei ràpid de volants d'empadronament,,es,situat a l'entrada de l'edifici municipal,,es,Alfafar continua la seua aposta per acostar a la població l’Administració Electrònica,,ca,Registre electrònic i pagament de rebuts des de casa,,ca,Ajuntament accessible des de qualsevol lloc a través d’internet,,ca,Des de l’àrea de Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Alfafar se segueix treballant per a acostar la Seu Electrònica a tota la població,,ca, situado en la entrada del edificio municipal.
Des de l'àrea de Noves Tecnologies s'aposta per seguir adaptant l'Administració electrònica a les i els alfafarenses i puguin fer ús d'ella des de qualsevol lloc a través d'internet.
nuevastecnologias
Alfafar continua la seua aposta per acostar a la població l’Administració Electrònica.
  • Registre electrònic i pagament de rebuts des de casa.
  • Ajuntament accessible des de qualsevol lloc a través d’internet.
Alfafar, 28/02/2018:
Des de l’àrea de Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Alfafar se segueix treballant per a acostar la Seu Electrònica a tota la població. Es tracta d’una acció per a acostar als veïns i veïnes d’Alfafar l’Administració Electrònica, els seus avantatges i facilitats a l’hora de poder accedir a qualsevol dada d’interès o realitzar qualsevol tràmit. A través d’un díptic s’explica en què consisteix la seu electrònica, com accedir a ella i els tràmits que poden realitzar-se des de casa a través d’internet. Una manera ràpida i senzilla de tenir l’Administració a un sol clic. La seu electrònica és pràctica i útil. En la seu és possible realitzar tràmits sense necessitat d’identificació electrònica, així com uns altres que sí ho requereixen. Per a poder utilitzar aquests últims tan sols cal tenir una identificació personal, a través del DNI electrònic, certificat digital o clau PIN. Tant el certificat digital com el PIN poden obtenir-se en l’Ajuntament presencialment,,ca,Per a millorar i agilitar diferents tràmits,,ca,enguany com a novetats s’han engegat,,ca,el registre electrònic i el pagament telemàtic de rebuts,,ca,des d’aquest departament es comprometen amb la població a realitzar algunes accions que milloren la empleabilitat de la Seu Electrònica,,ca,ací els veïns i veïnes podran tenir accés a qualsevol tràmit electrònic que necessiten i que el mateix site ofereix,,ca. Per a millorar i agilitar diferents tràmits, enguany com a novetats s’han engegat, el registre electrònic i el pagament telemàtic de rebuts. Tal com mostra la Carta de Serveis, certificat per AENOR, des d’aquest departament es comprometen amb la població a realitzar algunes accions que milloren la empleabilitat de la Seu Electrònica. A aquesta seu electrònica es pot accedir des de la web de l’Ajuntament, i la seua adreça és sede.alfafar.es, ací els veïns i veïnes podran tenir accés a qualsevol tràmit electrònic que necessiten i que el mateix site ofereix. En aquest díptic també es parla dels avantatges de l’aplicació mòbil,,ca,amb l’objectiu que siga una eina més de comunicació facilitant i agilitant els tràmits entre els veïns i veïnes i l’Ajuntament,,ca,també es recorda l’existència de l’autoservei ràpid de volants d’empadronament,,ca,situat en l’entrada de l’edifici municipal,,ca, amb l’objectiu que siga una eina més de comunicació facilitant i agilitant els tràmits entre els veïns i veïnes i l’Ajuntament; podent reservar cita prèvia i conèixer el nombre de persones que hi ha en espera en temps real en ambdues oficines. En aquesta campanya, també es recorda l’existència de l’autoservei ràpid de volants d’empadronament, situat en l’entrada de l’edifici municipal. Des de l’àrea de Noves Tecnologies s’aposta per seguir adaptant l’Administració electrònica a les i els alfafarencs i puguen fer ús d’ella des de qualsevol lloc a través d’internet.