Alfafar entre els tres municipis amb millors dades segons el Síndic de Comptes

  • El informe del Síndic de Comptes sitúa a Alfafar como el tercer mejor municipio de la Comunitat Valenciana.
  • El document valora paràmetres com la gestió administrativa, la gestió economicofinancera, la intervenció i l'entorn tecnològic.

Alfafar, 25/02/2021

L'Ajuntament d'Alfafar ha estat valorat com el tercer millor municipi de la Comunitat Valenciana en l'informe de l'Síndic de Comptes sobre el control intern dels ajuntaments en municipis de 20.000 01:00 25.000 habitantes. L'informe valora la gestió administrativa, la gestió economicofinancera, la intervenció i l'entorn tecnològic.

Alfafar ha obtingut 40.201 sobre un total possible de 50.000 punts, el que indica una alta confiança en el control intern i menor possibilitat de generar errors. A nivell comarcal, tan sols Paiporta se situa per davant d'Alfafar, amb una mínima diferència de puntuació: Paiporta ha obtingut un 80,7% i Alfafar 1 80,4%.

De les quatre àrees que es valoren en aquest informe, l’Ajuntament d’Alfafar destaca en el área de gestión económico-financiera, on es valoren criteris com el pressupost, les despeses en inversió, la recaptació o l'endeutament, entre d'altres.

A l'àrea de Gestió Administrativa Alfafar ha obtingut una puntuació de l' 80,2%, amb alta valoració en apartats com Aspectes organitzatius de l'entitat local; Personal; Secretaria, registre i actes o Contractació i compres.

En l'àrea de gestió economicofinancera, el consistori ha aconseguit un 86,4%. Destaquen en aquesta àrea els apartats de Ingressos per transferències, endeutament o tresoreria.

Pel que fa a l'àrea d'intervenció, Alfafar ha obtingut el 79,7%, amb alta puntuació en funció interventora o organització i regulació.

I, en l'àrea d'entorn tecnològic, amb un 65,2%, ha destacat la puntuació de el marc organitzatiu o la continuïtat de l' servei.

Des de l'Ajuntament d'Alfafar s'ha realitzat un esforç durant els últims anys per adequar les tasques municipals als màxims nivells de transparència. Des de les àrees implicades s'ha treballat per complir totes les indicacions que el Síndic de Comptes ha revisat, a més de realitzar un Pla d'Acció per a esmenar totes les recomanacions indicades en l'informe. Una mostra més de l'compromís L | Alfafar per la transparència i la bona gestió municipal.

Alfafar entre els tres municipis amb millors dades segons el Síndic de Comptes

  • L’informe del Síndic de Comptes situa a Alfafar com el tercer millor municipi de la Comunitat Valenciana.
  • El document valora paràmetres com la gestió administrativa, la gestió economicofinancera, la intervenció i l’entorn tecnològic.

Alfafar, 25/02/2021

L’Ajuntament d’Alfafar ha sigut valorat com el tercer millor municipi de la Comunitat Valenciana en l’informe del Síndic de Comptes sobre el control intern dels ajuntaments en municipis de 20.000 01:00 25.000 habitants. L’informe valora la gestió administrativa, la gestió economicofinancera, la intervenció i l’entorn tecnològic.

Alfafar ha obtingut 40.201 sobre un total possible de 50.000 punts, la qual cosa indica una alta confiança en el control intern i menor possibilitat de generar errors. En l’àmbit comarcal, tan sols Paiporta se situa per davant d’Alfafar, amb una mínima diferència de puntuació: Paiporta ha obtingut un 80,7% i Alfafar un 80,4%.

De les quatre àrees que es valoren en este informe, l’Ajuntament d’Alfafar destaca en l’àrea de gestió economicofinancera, on es valoren criteris com el pressupost, les despeses en inversió, la recaptació o l’endeutament, entre altres.

En l’àrea de Gestió Administrativa Alfafar ha obtingut una puntuació del 80,2%, amb alta valoració en apartats com a Aspectes organitzatius de l’entitat local; Personal; Secretari, registre i actes o Contractació i compres.

En l’àrea de gestió economicofinancera, el consistori ha aconseguit un 86,4%. Destaquen en esta àrea els apartats d’Ingressos per transferències, endeutament o tresoreria.

Respecte a l’àrea d’intervenció, Alfafar ha obtingut el 79,7%, amb alta puntuació en funció interventora o organització i regulació.

Jo, en l’àrea d’entorn tecnològic, amb un 65,2%, ha destacat la puntuació del marc organitzatiu o la continuïtat del servei.

Des de l’Ajuntament d’Alfafar s’ha fet un esforç durant els últims anys per a adequar les tasques municipals als màxims nivells de transparència. Des de les àrees implicades s’ha treballat per a complir totes les indicacions que el Síndic de Comptes ha revisat, a més de executar un Pla d’Acció per a esmenar totes les recomanacions indicades en l’informe. Una mostra més del compromís de l’Ajuntament d’Alfafar per la transparència i la bona gestió municipal.