Alfafar finalitza la primera campanya de Bons Comerç

  • S'ha repartit el 100% dels bons de la campanya, un total de 1.160 xecs.
  • La primera campanya ha comptat amb 22 comerços locals adherits i s'està treballant en properes convocatòries per 2022.

Alfafar, 18/01/2022

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l'àrea de comerç, ha conclòs la primera campanya de Bons Comerç. Aquesta iniciativa, que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar, que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar 100% que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar.

En total 199 que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar, que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar, que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar 8.700 que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar.

que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar 1.160 bons, que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar 22 que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar, un total de 60 euros, que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar 30 que tenia l'objectiu de potenciar el comerç local i ajudar a la despesa familiar

La Agencia de Desarrollo Local (ADL) prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any. Per a això, prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any

prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any, prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any.

prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any

  • prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any 100% prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any, un total de 1.160 prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any.
  • prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any 22 prepara ja noves campanyes de Bons Comerç Alfafar per desenvolupar el 2022. Els comerços interessats a formar part d'aquesta iniciativa poden unir-se com a entitat col·laboradora durant tot l'any 2022.

Alfafar, 18/01/2022

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’àrea de Comerç, ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç. Aquesta iniciativa, ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç, ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç 100% ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç.


En total 199 ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç, ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç 15 de gener. ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç, ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç 8.700 ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç.

ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç 1.160 bons, ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç 22 ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç. ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç·ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç, un total de 60 euros, dels quals 30 ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç.


L’Agència de Desenvolupament Local (ADL) ha conclòs la primera campanya de Bonos Comerç 2022. Els comerços interessats a formar part d’esta iniciativa poden unir-se com a entitat col·Els comerços interessats a formar part d’esta iniciativa poden unir-se com a entitat col. Per a això, Els comerços interessats a formar part d’esta iniciativa poden unir-se com a entitat col·Els comerços interessats a formar part d’esta iniciativa poden unir-se com a entitat col·Els comerços interessats a formar part d’esta iniciativa poden unir-se com a entitat col.


Els comerços interessats a formar part d’esta iniciativa poden unir-se com a entitat col, Els comerços interessats a formar part d’esta iniciativa poden unir-se com a entitat col.