Alfafar signa el contracte per a l'inici de les obres del nou carril bici

Alfafar, 26/07/2019:

L'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i l'empresa adjudicatària del projecte d'ampliació del carril bici del municipi han rubricat el contracte d'obra pública que possibilitarà l' inici de les obres en els pròxims dies.

Con un presupuesto total de 181.500 euros, financiado al 50% por los fondos europeos FEDER, el nou carril bici connectarà el nucli urbà, tant des del carrer Alcalde José Puertes com des de l'avinguda Pep de l'Horta, amb els carrils bici actuals de la zona comercial de l' municipi (Alfafar Parc), una acció molt esperada per les i els veïns com demostren les peticions recollides per l'àrea de Participació Ciutadana. la empresa adjudicatària, més, ofereix millores en l'actuació valorades en 2.421 euros de cost zero per al consistori i un termini de garantia de l'obra de 24 mesos.

aquest projecte, que s'emmarca en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) d'Alfafar aprovat en Ple, busca potenciar les sinergies amb les vies ciclistes ja existents en un entorn de 2 km,en, afavorint l'ús de la bicicleta com a mitjà alternatiu als desplaçaments motoritzats.

D'aquesta manera, l’Ajuntament, a més de donar resposta a les demandes del sector més jove del municipi, compleix una de les accions recollides en un pla municipal que té com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles en el municipi que alhora siguin compatibles amb el creixement econòmic i la protecció del medi ambient. Uns principis també compartits per l'associació "Xarxa Ciutats per la Bicicleta" de la qual Alfafar forma part.

Alfafar, 26/07/2019:

L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i l’empresa adjudicatària del projecte d’ampliació del carril bici del municipi han rubricat el contracte d’obra pública que possibilitarà l’inici de les obres en els pròxims dies.

Amb un pressupost total de 181.500 euros, finançat al 50% pels fons europeus FEDER, el nou carril bici connectarà el nucli urbà, tant des del carrer Alcalde José Puertes com des de l’avinguda Pep de L’Horta, amb els carrils bici actuals de la zona comercial del municipi (Alfafar Parc), una acció molt esperada per les i els veïns com demostren les peticions recollides per l’àrea de Participació Ciutadana. L’empresa adjudicatària, a més, ofereix millores en l’actuació valorades en 2.421 euros de cost zero per al consistori i un termini de garantia de l’obra de 24 mesos.

Aquest projecte, que s’emmarca en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) d’Alfafar aprovat en Ple, cerca potenciar les sinergies amb les vies ciclistes ja existents en un entorn de 2 km,en, afavorint l’ús de la bicicleta com mig alternatiu als desplaçaments motoritzats.

D’aquesta forma, l’Ajuntament, a més de donar resposta a les demandes del sector més jove del municipi, compleix una de les accions recollides en un pla municipal que té com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles en el municipi que alhora siguen compatibles amb el creixement econòmic i la protecció del medi ambient. Uns principis també compartits per l’associació “Xarxa Ciutats per la Bicicleta” de la qual Alfafar forma part.