Alfafar signatura l'inici de les obres de millora de l'accessibilitat al municipi

Alfafar, 21/08/2019

L'Ajuntament d'Alfafar ha signat el contracte de inici d'obres de millora de l'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en el sòl urbà en diferents 15 zones del municipi. el projecte, que es troba emmarcat en el programa d'execució marcat pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) d'Alfafar, compta amb un pressupost total de 377.925,43 € .

Les àrees en què se centraran aquestes millores, i en què es treballarà en diferents fases, fill: l'avinguda Blasco Ibáñez, la avinguda Gómez Ferrer, carrer Verge i carrer Furs, carrer Juli Colomer, la avinguda Albufera, el carrer Isaac Peral, carrer Edgar Neville, carrer del Palau i carrer Comte Ronrée, el carrer del Sol i el carrer Sénia, la calle Sant Antoni, carrer 9 d'Octubre, carrer Tauleta i carrer José María Morales, la carrer Alacant, el carrer Cid Campeador i carrer Salvador Giner, carrer Veleta i el carrer Doctor Ferran i l'avinguda Torrent i el carrer Joanot Martorell.

Aquestes accions de millora de l'accessibilitat del municipi se sumen a les diferents inversions de millora de les vies urbanes i dels espais públics que ha emprès l'Ajuntament en els últims mesos com les obres d'adequació d'accessibilitat de l'avda. Albufera, la calle San Sebastián y la Plaza Vicente Blanch, la repavimentación de numerosas calles, las obras de mejora del túnel de la avda. Reis Catòlics o l'actuació de rehabilitació integral i museïtzació de la històrica Alqueria del Pi,,es,ha adjudique les obres d’urbanització i millora de diferents carrers dels barris Orba i Alfalars del municipi,,ca,continuant així amb el seu ferm compromís de fer d’Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania que millore les condicions generals dels espais i vies urbanes del municipi,,ca,l’actuació recull la millora de l’asfaltat i pintura viària dels carrers Sogorb,,ca.

Alfafar, 21/08/2019

L’Ajuntament d’Alfafar ha signat el contracte d’inici d’obres de millora de l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en el sòl urbà en diferents 15 zones del municipi. El projecte, que es troba emmarcat en el programa d’execució marcat pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) d’Alfafar, compta amb un pressupost total de 377.925,43€ .


Les àrees en les quals se centraran aquestes millores, i en les quals es treballarà en diferents fases, són: l’avinguda Blasco Ibáñez, l’avinguda Gómez Ferrer, el carrer Verge i carrer Furs, el carrer Julio Colomer, l’avinguda Albufera, el carrer Isaac Peral, el carrer Edgar Neville, carrer del Palau i carrer Conde Ronrée, el carrer del Sol i el carrer Sénia, el carrer Sant Antoni, el carrer 9 d'Octubre, el carrer Tauleta i carrer José María Morales, el carrer Alacant, el carrer Cid Campeador i carrer Salvador Giner, el carrer Penell i el carrer Doctor Ferran i l’avinguda Torrent i el carrer Joanot Martorell.


Aquestes accions de millora de l’accessibilitat del municipi se sumen a les diferents inversions de millora de les vies urbanes i dels espais públics que ha emprés l’Ajuntament en els últims mesos com les obres d’adequació d’accessibilitat de l’av. Albufera, el carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blanch, la repavimentación de nombrosos carrers, les obres de millora del túnel de l’av. Reyes Católicos o l’actuació de rehabilitació integral i musealización de la històrica Alqueria del Pi.