Alfafar implementa un programa de prevención a la adicción al juego entre los jóvenes

Alfafar, 23/04/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seva Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) perteneciente a la concejalía de Bienestar Social, y en colaboración con el Diploma de postgrado “Adicción al Juego y otras Adicciones Comportamentales” que se realiza desde la Universitat de València, ha implementado el programa LUDENS que trabaja sobre la prevención a la adicción a los juegos de apuestas y azar. El programa ha sido realizado por Azahara García, estudiante del mencionado postgrado, y por la técnica de la UPCCA, Laura Martínez.

Els jocs d'atzar en línia s'han popularitzat en els últims anys i,,es,encara que es considera generalment com una activitat d'adults,,es,s'ha produït un increment entre els joves,,es,sent l'edat d'inici entre els,,es,Una conducta que preocupava a la UPCCA L | Alfafar i que va portar a la posada en marxa d'aquesta iniciativa el passat mes de febrer,,es,A la iniciativa han participat un total de,,es,estudiants de 4t d'ESO de tots els centres educatius del municipi i de Batxillerat,,es, aunque se considera generalmente como una actividad de adultos, se ha producido un incremento entre los jóvenes, siendo la edad de inicio entre los 10 y los 13 anys. Una conducta que preocupaba a la UPCCA de l’Ajuntament d’Alfafar y que llevó a la puesta en marcha de esta iniciativa el pasado mes de febrero.

En la iniciativa han participado un total de 160 estudiantes de 4º de ESO de todos los centros educativos del municipio y de Bachillerato, Formació Professional Bàsica i del Programa Aula Compartida,,es,Durant el desenvolupament del programa han abordat els problemes relacionats amb les addiccions no tòxiques i han aprofundit en l'ús que fan els i les joves dels jocs d'atzar i apostes & nbsp; i en els possibles problemes derivats del seu ús,,es,El programa ludens contempla les tres dimensions bàsiques d'un programa preventiu efectiu,,es,informar,,es,sensibilitzar i donar pautes,,es (PAC) del IES 25 d’Abril. Durant el desenvolupament de el programa s'han abordat els problemes relacionats amb les addiccions no tòxiques i han aprofundit en l'ús que fan els i les joves dels jocs d'atzar i apostes i en els possibles problemes derivats del seu ús.

El programa LUDENS contempla las tres dimensiones básicas de un programa preventivo efectivo: informar, sensibilizar y dar pautas. A més d'això, Ludens disposa d'un protocol d'avaluació en què es registren els aspectes essencials de l'addicció al joc,,es,com són el patró d'ús o freqüència de joc,,es,els tipus de jocs amb els quals s'aposta,,es,la motivació per jugar,,es,les condicions ambientals i llocs en què es porta a terme i l'avaluació de l'addicció al joc,,es,El protocol d'avaluació es realitza en dues ocasions,,es,A la primera sessió,,es, como son el patrón de uso o frecuencia de juego, los tipos de juegos con los que se apuesta, la motivación para jugar, las condiciones ambientales y lugares en los que se lleva a cabo y la evaluación de la adicción al juego.

El protocolo de evaluación se realiza en dos ocasiones: En la primera sesión, després d'informar sobre què és el joc d'atzar i els tipus que existeixen a Espanya per tenir una impressió de l'estat de la qüestió en el grup,,es,i en la sessió de seguiment amb l'objectiu de valorar si s'han produït canvis en el patró de joc i la utilitat del programa,,es,La implementació del programa de prevenció de l'addicció als jocs d'apostes i atzar ludens se suma a les diferents accions que porta a terme la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives,,es, y en la sesión de seguimiento con el objetivo de valorar si se han producido cambios en el patrón de juego y la utilidad del programa.

La implementación del programa de prevención de la adicción a los juegos de apuestas y azar LUDENS se suma a las diferentes acciones que lleva a cabo la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA) en els centres educatius d'Alfafar que tenen com a objectiu reforçar la tasca preventiva en l'àmbit escolar,,es,pertanyent a la regidoria de Benestar Social,,ca,laboració amb el Diploma de postgrau “Adicción al Juego y otras Adicciones Comportamentales” que es realitza des de la Universitat de València,,ca,ha implementat el programa LUDENS que treballa sobre la prevenció a l’addicció als jocs d’apostes i atzar,,ca,El programa ha sigut realitzat per Azahara García,,ca,estudiant de l’esmentat postgrau,,ca.

Programa Ludens Alfafar

Alfafar, 23/04/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) pertanyent a la regidoria de Benestar Social, i en col·laboració amb el Diploma de postgrau “Adicción al Juego y otras Adicciones Comportamentales” que es realitza des de la Universitat de València, ha implementat el programa LUDENS que treballa sobre la prevenció a l’addicció als jocs d’apostes i atzar. El programa ha sigut realitzat per Azahara García, estudiant de l’esmentat postgrau, i per la tècnica de la UPCCA,,ca,Els jocs d’atzar online s’han popularitzat en els últims anys i,,ca,encara que es considera generalment com una activitat d’adults,,ca,s’ha produït un increment entre els joves,,ca,sent l’edat d’inici entre els,,ca,Una conducta que preocupava la UPCCA de l’Ajuntament d’Alfafar i que va portar a la posada en marxa d’aquesta iniciativa el passat mes de febrer,,ca,En la iniciativa han participat un total de,,ca, Laura Martínez.
 
Els jocs d’atzar online s’han popularitzat en els últims anys i, encara que es considera generalment com una activitat d’adults, s’ha produït un increment entre els joves, sent l’edat d’inici entre els 10 i els 13 anys. Una conducta que preocupava la UPCCA de l’Ajuntament d’Alfafar i que va portar a la posada en marxa d’aquesta iniciativa el passat mes de febrer.
 
En la iniciativa han participat un total de 160 estudiants de 4t d’ESO de tots els centres educatius del municipi i de Batxillerat,,ca,Formació Professional Bàsica i del Programa Aula Compartida,,ca,de l'IES,,es,Durant el desenvolupament del programa han abordat els problemes relacionats amb les addiccions no tòxiques i han aprofundit en l’ús que fan els i les joves dels jocs d’atzar i apostes i en els possibles problemes derivats del seu ús,,ca,El programa LUDENS contempla les tres dimensions bàsiques d’un programa preventiu efectiu,,ca, Formació Professional Bàsica i del Programa Aula Compartida (PAC) de l’IES 25 d’Abril. Durant el desenvolupament del programa han abordat els problemes relacionats amb les addiccions no tòxiques i han aprofundit en l’ús que fan els i les joves dels jocs d’atzar i apostes i en els possibles problemes derivats del seu ús.
 
El programa LUDENS contempla les tres dimensions bàsiques d’un programa preventiu efectiu: informar, sensibilitzar i donar pautes,,ca,LUDENS disposa d’un protocol d’avaluació en el qual es registren els aspectes essencials de l’addicció al joc,,ca,com són el patró d’ús o freqüència de joc,,ca,els tipus de jocs amb els quals s’aposta,,ca,la motivació per a jugar,,ca,les condicions ambientals i llocs en els quals es duu a terme i l’avaluació de l’addicció al joc,,ca,El protocol d’avaluació es realitza en dues ocasions,,ca,En la primera sessió,,ca. A més d’això, LUDENS disposa d’un protocol d’avaluació en el qual es registren els aspectes essencials de l’addicció al joc, com són el patró d’ús o freqüència de joc, els tipus de jocs amb els quals s’aposta, la motivació per a jugar, les condicions ambientals i llocs en els quals es duu a terme i l’avaluació de l’addicció al joc.
 
El protocol d’avaluació es realitza en dues ocasions: En la primera sessió, després d’informar sobre què és el joc d’atzar i els tipus que existeixen a Espanya per a tindre una impressió de l’estat de la qüestió en el grup,,ca,i en la sessió de seguiment amb l’objectiu de valorar si s’han produït canvis en el patró de joc i la utilitat del programa,,ca,La implementació del programa de prevenció de l’addicció als jocs d’apostes i atzar LUDENS se suma a les diferents accions que duu a terme la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives,,ca, i en la sessió de seguiment amb l’objectiu de valorar si s’han produït canvis en el patró de joc i la utilitat del programa.
 
La implementació del programa de prevenció de l’addicció als jocs d’apostes i atzar LUDENS se suma a les diferents accions que duu a terme la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) en els centres educatius d’Alfafar que tenen com a objectiu reforçar la tasca preventiva en l’àmbit escolar,,ca,Alfafar implementa un programa de prevenció a l'addicció al joc entre els joves,,es.