Alfafar inicia el programa de prevenció en drogodependència "Unplugged"

  • La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives està desenvolupant tot un seguit d'accions de conscienciació i prevenció en Educació Secundària.
  • El programa "Unplugged" treballar la prevenció de drogodependències en base a les "10 Habilitats per a la Vida".

Alfafar, 26/01/2021

L'Ajuntament d'Alfafar, a través de la seva Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), ha iniciat el programa de prevenció en drogodependència "Unplugged", impartit per la tècnica de la UPCCA, Laura Martínez, i dirigit a l'alumnat de 1r d'ESO de l'IES 25 d’Abril, Col·legi Maria Immaculada i de CC Vamar.

Aquest programa, a través de les 5 sessions repartides durant tot el curs escolar, pretén treballar la prevenció de drogodependències en base a les "10 Habilitats per a la Vida", com són el autoconeixement, pensamiento crítico, toma de decisiones, maneig d'emocions i sentiments, i empatia, entre altres, així com facilitar als adolescents d'informació real i científica sobre tabac, alcohol i cànnabis.

A més de "Unplugged" s'estan realitzant diferents programes i activitats de prevenció de drogodependències emmarcades en el cicle de Secundària dels centres educatius d'Alfafar. Aquests tenen com a objectiu donar suport i reforçar la tasca preventiva que des de les aules el professorat ja realitza diàriament amb activitats més específiques, principalment en aquesta etapa evolutiva en què es treballa aquelles substàncies que major prevalences de consum tenen entre adolescents i joves.

En les properes setmanes, en coordinació amb els equips directius i d'orientació dels centres educatius d'Infantil i Primària, es faran arribar els materials preventius "Contes per conversar" i "Brúixola" per tal que el professorat els treballi amb l'alumnat dels cicles anteriorment esmentats.

De la misma manera, pel que fa a el cicle de Secundària, Formació Professional Bàsica i el grup PAC,  també es posaran en marxa per part de la UPCCA altres accions preventives amb aquest alumnat, entre les que es troben la prevenció d'addiccions no tòxiques, a través del programa "PREVTEC" i "Què et jugues?"Que aborden problemàtiques relacionades amb l'addicció a les TIC i als jocs de apostes i d'atzar.

Pel que fa a les accions per treballar la problemàtica relacionada amb substàncies tòxiques, s'iniciaran els programes "Reprenguem" i "Mira't" que desmitifiquen i ofereixen informació sobre alcohol i cànnabis. Està previst que amb aquestes accions es treballi amb la pràctica totalitat de nens / es i adolescents d'Alfafar.

Alfafar inicia el programa de prevenció en drogodependència “Unplugged”

  • La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives està desenvolupant tota una sèrie d’accions de conscienciació i prevenció en Educació Secundària.
  • El programa “Unplugged” treballar la prevenció de drogodependències sobre la base de les “10 Habilitats per a la Vida”.

Alfafar, 26/01/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), ha iniciat el programa de prevenció en drogodependència “Unplugged”, impartit per la tècnica de la UPCCA, Laura Martínez, i dirigit a l’alumnat de 1r d’ESO de l’IES 25 d’Abril, Col·legi Maria Immaculada i de l'CC Vamar.

Aquest programa, a través de les 5 sessions repartides durant tot el curs escolar, pretén treballar la prevenció de drogodependències sobre la base de les “10 Habilitats per a la Vida”, com són l’autoconeixement, pensament crític, presa de decisions, maneig d’emocions i sentiments, i empatia, entre altres, així com facilitar als adolescents d’informació real i científica sobre tabac, alcohol i cànnabis.

A més de “Unplugged” s’estan realitzant diferents programes i activitats de prevenció de drogodependències emmarcades en el cicle de Secundària dels centres educatius d’Alfafar. Aquests tenen com a objectiu secundar i reforçar la labor preventiva que des de les aules el professorat ja realitza diàriament amb activitats més específiques, principalment en aquesta etapa evolutiva en les quals es treballa aquelles substàncies que major prevalences de consum tenen entre adolescents i joves.

En les pròximes setmanes, en coordinació amb els equips directius i d’orientació dels centres educatius d’Infantil i Primària, es faran arribar els materials preventius “Contes per a conversar” i “Brúixola” amb la finalitat que el professorat els treballe amb l’alumnat dels cicles anteriorment esmentats.

De la mateixa manera, pel que fa al cicle de Secundària, Formació Professional Bàsica i el grup PAC, també es posaran en marxa per part de la UPCCA altres accions preventives amb aquest alumnat, entre les quals es troben la prevenció d’addiccions no tòxiques, a través del programa “PREVTEC” i “Què et jugues?” que aborden problemàtiques relacionades amb l’addicció a les Tics i als jocs d’apostes i d’atzar.

Respecte a les accions per a treballar la problemàtica relacionada amb substàncies tòxiques, s’iniciaran els programes “Reprenguem” i “Mira’t” que desmitifiquen i ofereixen informació sobre alcohol i cànnabis. Està previst que amb aquestes accions es treballe amb la pràctica totalitat de xiquets/as i adolescents d’Alfafar.