Alfafar inicia el proyecto “Campus Violeta”

Alfafar, 18/06/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Espai d’Igualtat, ha iniciado el proyecto “Campus Violeta”, una iniciativa que se alargará durante el mes de junio y que pone a disposición de mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de la violencia machista un espacio de formación orientado a la capacitación e inserción laboral de las participantes.

El Campus Violeta, financiado por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pretén potenciar l'ocupabilitat de les dones a partir de tres itineraris formatius que integren teoria i pràctica laboral,,es,La posada en marxa d'aquesta iniciativa és una altra mostra del compromís de l'Ajuntament d'Alfafar amb la lluita contra la violència de gènere,,es,amb la qual pretén garantir el compliment d'un dels objectius del III Pla d'Igualtat Municipal que va impulsar el consistori,,es,la creació d'itineraris d'inserció laboral per a dones,,es,especialment per a víctimes de violència de gènere,,es.

La puesta en marcha de esta iniciativa es otra muestra del compromiso de l’Ajuntament d’Alfafar con la lucha contra la violencia de género, con la que pretende garantizar el cumplimiento de uno de los objetivos del III Plan de Igualdad Municipal que impulsó el consistorio, la creación de itinerarios de inserción laboral para mujeres, especialmente para víctimas de violencia de género.

Encara que són molts els àmbits de la societat en què cal incidir,,es,l'accés al món laboral és fonamental,,es,ja que l'ocupació empodera a les dones,,es,incrementant la seva autonomia,,es,independència i autoestima,,es,i és clau per superar situacions de dependència i vulnerabilitat,,es,desde l’Espai d’Igualtat de l’Ajuntament,,ca,a més d'oferir un servei d'atenció integral i jurídica a les dones que pateixen o han patit violència masclista,,es, el acceso al mundo laboral es fundamental, ya que el empleo empodera a las mujeres, incrementando su autonomía, independencia y autoestima, y es clave para superar situaciones de dependencia y vulnerabilidad. Per això, desde l’Espai d’Igualtat de l’Ajuntament, además de ofrecer un servicio de atención integral y jurídica a las mujeres que sufren o han sufrido violencia machista, es duen a terme diferents actuacions al llarg de l'any per implicar les dones d'Alfafar en l'esfera social,,es,laboral i cultural del municipi,,es,ha iniciat el projecte “Campus Violeta”,,ca,una iniciativa que s’allargarà durant el mes de juny i que posa a la disposició de dones en situació de vulnerabilitat o víctimes de la violència masclista un espai de formació orientat a la capacitació i inserció laboral de les participants,,ca,finançat pels fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere,,ca, laboral y cultural del municipio.

Campus Violeta

Alfafar, 18/06/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Espai d’Igualtat, ha iniciat el projecte “Campus Violeta”, una iniciativa que s’allargarà durant el mes de juny i que posa a la disposició de dones en situació de vulnerabilitat o víctimes de la violència masclista un espai de formació orientat a la capacitació i inserció laboral de les participants.
 
El Campus Violeta, finançat pels fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, pretén potenciar l’ocupabilitat de les dones a partir de tres itineraris formatius que integren teoria i pràctica laboral,,ca,La posada en marxa d’aquesta iniciativa és una altra mostra del compromís de l’Ajuntament d’Alfafar amb la lluita contra la violència de gènere,,ca,amb la qual pretén garantir el compliment d’un dels objectius de l’III Pla d’Igualtat Municipal que va impulsar el consistori,,ca,la creació d’itineraris d’inserció laboral per a dones,,ca.
 
La posada en marxa d’aquesta iniciativa és una altra mostra del compromís de l’Ajuntament d’Alfafar amb la lluita contra la violència de gènere, amb la qual pretén garantir el compliment d’un dels objectius de l’III Pla d’Igualtat Municipal que va impulsar el consistori, la creació d’itineraris d’inserció laboral per a dones, especialment per a víctimes de violència de gènere,,ca,Encara que són molts els àmbits de la societat en els quals és necessari incidir,,ca,l’accés al món laboral és fonamental,,ca,ja que l’ocupació apodera a les dones,,ca,incrementant la seua autonomia,,ca,independència i autoestima,,ca,i és clau per a superar situacions de dependència i vulnerabilitat,,ca,des de l’Espai d’Igualtat de l’Ajuntament,,ca,a més d’oferir un servei d’atenció integral i jurídica a les dones que pateixen o han patit violència masclista,,ca.
 
Encara que són molts els àmbits de la societat en els quals és necessari incidir, l’accés al món laboral és fonamental, ja que l’ocupació apodera a les dones, incrementant la seua autonomia, independència i autoestima, i és clau per a superar situacions de dependència i vulnerabilitat. Per això, des de l’Espai d’Igualtat de l’Ajuntament, a més d’oferir un servei d’atenció integral i jurídica a les dones que pateixen o han patit violència masclista, es duen a terme diferents actuacions al llarg de l’any per a implicar les dones d’Alfafar en l’esfera social,,ca,laboral i cultural del municipi,,ca, laboral i cultural del municipi.