Alfafar inicia la mejora de las instalaciones de agua potable en la C/ Veleta

Alfafar, 15/05/2019:

L'Ajuntament d'Alfafar ha iniciat avui les obres de millora de les instal·lacions d'aigua potable al carrer Penell al tram del nombre,,es,al nombre,,es,de la via,,es,Amb un pressupost total que arriba als,,es,l'actuació de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament,,es,amb la qual es donarà resposta a una demanda veïnal,,es,consistirà en la substitució de les canonades amb l'objectiu d'evitar possibles futures avaries i que el sistema d'aigua potable funcioni correctament,,es 13 al número 29 de la vía. Con un presupuesto total que alcanza los 15.270 euros, la actuación del área de Urbanismo de l’Ajuntament, con la que se dará respuesta a una demanda vecinal, consistirá en la sustitución de las tuberías con el objetivo de evitar posibles futuras averías y de que el sistema de agua potable funcione correctamente.

Així, en els pròxims dies es canviaran les canonades de PVC actuals del tram de,,es,metres per altres de fosa dúctil de millor qualitat i prestacions que presenten una major resistència mecànica i corrosiva,,es,L | Alfafar ha posat en marxa una xarxa provisional d'aigua potable per garantir el servei a les i els veïns durant el període d'obres,,es 50 metros por otras de fundición dúctil de mejor calidad y prestaciones que presentan una mayor resistencia mecánica y corrosiva. Més, l’Ajuntament d’Alfafar ha puesto en marcha una red provisional de agua potable para garantizar el servicio a las y los vecinos durante el período de obras.

L'acció de millora de les instal·lacions d'aigua potable es suma a les actuacions que ha dut a terme en les últimes setmanes l'àrea de Manteniment de l'Ajuntament per a la millora de l'entorn urbà i els parcs i jardins del municipi,,es,s'ha realitzat la pintura i neteja en diverses zones de joc del municipi,,es,així com la reparació de petits desperfectes a la via o en el mobiliari urbà notificats a la brigada de Manteniment,,es. Entre ellas, se ha realizado la pintura y limpieza en diversas zonas de juego del municipio, así como la reparación de pequeños desperfectos en la vía o en el mobiliario urbano notificados a la brigada de Mantenimiento.

Parque Hipopótamo Alfafar

Alfafar, 15/05/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar ha iniciat hui les obres de millora de les instal,,ca,lacions d’aigua potable al carrer Veleta en el tram del número,,ca,de la via,,es,Amb un pressupost total que aconsegueix els,,ca,l’actuació de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament,,ca,amb la qual es donarà resposta a una demanda veïnal,,ca,consistirà en la substitució de les canonades amb l’objectiu d’evitar possibles futures avaries i que el sistema d’aigua potable funcione correctament,,ca·lacions d’aigua potable al carrer Veleta en el tram del número 13 al número 29 de la via. Amb un pressupost total que aconsegueix els 15.270 euros, l’actuació de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, amb la qual es donarà resposta a una demanda veïnal, consistirà en la substitució de les canonades amb l’objectiu d’evitar possibles futures avaries i que el sistema d’aigua potable funcione correctament.

Així, en els pròxims dies es canviaran les canonades de PVC actuals del tram de,,ca,metres per altres de fosa dúctil de millor qualitat i prestacions que presenten una major resistència mecànica i corrosiva,,ca,l’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa una xarxa provisional d’aigua potable per a garantir el servei a les i els veïns durant el període d’obres,,ca,L’acció de millora de les instal,,ca 50 metres per altres de fosa dúctil de millor qualitat i prestacions que presenten una major resistència mecànica i corrosiva. A més, l’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa una xarxa provisional d’aigua potable per a garantir el servei a les i els veïns durant el període d’obres.

L’acció de millora de les instal·lacions d’aigua potable se suma a les actuacions que ha dut a terme en les últimes setmanes l’àrea de Manteniment de l’Ajuntament per a la millora de l’entorn urbà i els parcs i jardins del municipi,,ca,s’ha realitzat la pintura i neteja en diverses zones de joc del municipi,,ca,així com la reparació de xicotets desperfectes en la via o en el mobiliari urbà notificats a la brigada de Manteniment,,ca,Alfafar inicia la millora de les instal·lacions d'aigua potable al C / Penell,,es. Entre elles, s’ha realitzat la pintura i neteja en diverses zones de joc del municipi, així com la reparació de xicotets desperfectes en la via o en el mobiliari urbà notificats a la brigada de Manteniment.