Alfafar inicia las primeras obras del Pla Edificant

Alfafar, 27/07/2020

L’Ajuntament d’Alfafar ha adjudicado las obras de las cuatro actuaciones contempladas en el Pla Edificant. Aquests projectes compten amb un pressupost de més de 3 milions d'euros a repartir entre el CEI Rabisancho, el CEIP Orba, CEIP La Fila i l'IES 25 de Abril. Les primeres obres d'el programa que s'han iniciat han estat les de l'CEI Rabisancho i el CEIP La Fila.

Al CEI Rabisancho el projecte contempla més de 130.000 € per a la reforma dels banys, el canvi de l'paviment de centre, de les aixetes de les aules, la porta d'entrada i la instal·lació d'un ascensor per facilitar l'accessibilitat.

Pel que fa a les actuacions al CEIP La Fila, els més de 940.000 € aniran destinats a millores en la caldera, l'adequació en el sistema de calefacció, millores en els finestrals i la climatització, la instal·lació d'un ascensor a Infantil i Primària i la construcció d'un gimnàs i zona de pistes esportives.

Pla Edificant 2020

El Pla Edificant 2020 contempla accions en quatre centres públics del municipi: el CEI Rabisancho, el CEIP Orba, CEIP La Fila i l'IES 25 de Abril. Aquest programa de la Generalitat Valenciana suposa la inversió total de més de 3 milions d'euros en el municipi.

Al CEIP Orba les obres tenen un pressupost de gairebé 1.300.000 € que es destinaran a actuacions de millora en l'edifici de secretaria, l'edifici principal, el de Moncloa, el d'Infantil, a el pati i el gimnàs.

A l'IES 25 d'abril, les actuacions compten amb un pressupost de més de 700.000 € i consistiran en reparacions diverses, com la caldera, les reixes i enrajolats de gimnàs, així com nombrosos desperfectes a l'pati i els aularis de l'ESO i de Cicles. També en la construcció de l'Taller de Centre.

Amb aquestes actuacions l'Ajuntament d'Alfafar treballa per solucionar les deficiències dels centres educatius del municipi i millorar-los de forma significativa. Amb aquestes millores es busca garantir una educació de qualitat al municipi d'Alfafar.

Alfafar, 27/07/2020

L’Ajuntament d’Alfafar ha adjudicat les obres de les quatre actuacions contemplades en el Pla Edificant. Aquests projectes compten amb un pressupost de més de 3 milions d’euros a repartir entre el CEI Rabisancho, el CEIP Orba, el CEIP La Fila i l’IES 25 d’Abril. Les primeres obres del programa que s’han iniciat han sigut les del CEI Rabisancho i el CEIP La Fila.

En el CEI Rabisancho el projecte contempla més de 130.000€ per a la reforma dels banys, el canvi del paviment del centre, de les aixetes de les aules, la porta d’entrada i la instal·lació d’un ascensor per a facilitar l’accessibilitat.

Pel que respecta a les actuacions en el CEIP La Fila, els més de 940.000€ aniran destinats a millores en la caldera, l’adequació en el sistema de calefacció, millores en els finestrals i la climatització, la instal·lació d’un ascensor en Infantil i Primària i la construcció d’un gimnàs i zona de pistes esportives.

Pla Edificant 2020

El Pla Edificant 2020 contempla accions en quatre centres públics del municipi: el CEI Rabisancho, el CEIP Orba, el CEIP La Fila i l’IES 25 d’Abril. Aquest programa de la Generalitat Valenciana suposa la inversió total de més de 3 milions d’euros en el municipi.

En el CEIP Orba les obres tenen un pressupost de quasi 1.300.000€ que es destinaran a actuacions de millora en l’edifici de secretaria, l’edifici principal, el de Moncloa, el d’Infantil, al pati i el gimnàs.

A l’IES 25 d’abril, les actuacions compten amb un pressupost de més de 700.000€ i consistiran en reparacions diverses, com la caldera, les reixes i enrajolats del gimnàs, així com nombrosos desperfectes al pati i els aularis de l’ESO i de Cicles. També en la construcció del Taller del Centre.

Amb aquestes actuacions l’Ajuntament d’Alfafar treballa per a solucionar les deficiències dels centres educatius del municipi i millorar-los de manera significativa. Amb aquestes millores es busca garantir una educació de qualitat en el municipi d’Alfafar.