Alfafar inicia una campanya de control i neteja de solars

Alfafar, 17/07/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seva àrea de Sanitat, ha iniciat una campanya de control i neteja dels diferents solars del municipi. Amb aquesta mesura preventiva, l'Ajuntament pretén evitar l'expansió de plagues de mosquit, així com el risc de possibles incendis, ambdues circumstàncies habituals durant períodes d'altes temperatures.

Aquesta campanya de control de la neteja i el condicionament no només es durà a terme en els solars de titularitat municipal, sinó també en els de propietat privada.

D'aquesta manera, s'ha iniciat la inspecció tècnica per, posteriorment, elaborar els diferents informes sobre l'estat dels terrenys. Els tècnics de l'àrea de Sanitat, en el cas dels solars de propietat privada, es posaran en contacte amb les i els propietaris de les parcel·les que requereixin neteja.

Un cop nets els solars, els propietaris hauran presentar una instància i des de la brigada de Manteniment de l'Ajuntament es revisarà que les parcel·les estan en les condicions adequades. si transcorreguts 15 dies des de l'avís al propietari aquest no realitza la neteja, s'iniciarà subsidiàriament des del consistori.

Aquestes accions demostren l'aposta de l'Ajuntament d'Alfafar per mantenir un entorn més net i amable amb la ciutadania,,es,a més de contribuir a millorar l'aspecte dels terrenys no edificats i poder donar-los un ús per a la població mentre no tinguin cap activitat,,es,a través de la seua regidoria de sanitat,,ca,ha creat una oficina tècnica municipal de solars per a agilitar els expedients de neteja,,ca,control i possibles usos derivats d’aquests,,ca,tant en solars públics com en solars privats,,ca, a més de contribuir a millorar l'aspecte dels terrenys no edificats i, sobretot, a les mesures de prevenció d'incendis i d'expansió del mosquit pròpies del període estival.

Alfafar, 17/07/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Sanitat, ha iniciat una campanya de control i neteja dels diferents solars del municipi. Amb aquesta mesura preventiva, l’Ajuntament pretén evitar l’expansió de plagues de mosquit, així com el risc de possibles incendis, totes dues circumstàncies habituals durant períodes d’altes temperatures.

Aquesta campanya de control de la neteja i el condicionament no solament es durà a terme en els solars de titularitat municipal, sinó també en els de propietat privada.

D’aquesta forma, s’ha iniciat la inspecció tècnica per a, posteriorment, elaborar els diferents informes sobre l’estat dels terrenys. Els tècnics de l’àrea de Sanitat, en el cas dels solars de propietat privada, es posaran en contacte amb les i els propietaris de les parcel·les que requerisquen neteja.

Una vegada nets els solars, els propietaris hauran de presentar una instància i des de la brigada de Manteniment de l’Ajuntament es revisarà que les parcel·les estan en les condicions adequades. Si transcorreguts 15 dies des de l’avís al propietari aquest no realitza la neteja, s’iniciarà subsidiàriament des del consistori.

Aquestes accions demostren l’aposta de l’Ajuntament d’Alfafar per mantindre un entorn més net i amable amb la ciutadania, a més de contribuir a millorar l’aspecte dels terrenys no edificats i, sobretot, a les mesures de prevenció d’incendis i d’expansió del mosquit pròpies del període estival.