Alfafar instal·la contenidors marrons per a residus orgànics

Alfafar, 19/12/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través d'l'àrea de Residus Sòlids urbans (RSU), ha iniciat la instal·lació dels contenidors marrons al municipi. aquest tipus de contenidors estan destinats per als residus orgànics que, posteriorment, es pot utilitzar per elaborar compostatge.

Així, l'Ajuntament està treballant en la primera fase d' implantació amb la modificació de 46 illetes de contenidors subterranis amb l'objectiu d'incloure el contenidor marró. Després d'aquesta acció, la campanya de implantació inclourà una segona fase amb la instal·lació de 18 contenidors aeris durant els mesos de març i abril i una última fase, entre els mesos de juny i juliol, que inclourà 24 contenidors aeris més.

Paralelamente, l'Ajuntament ha repartit entre els veïns i veïnes d'Alfafar un fulletó informatiu amb els residus que han de llençar-se a aquest contenidor (restes de carn i peix, de fruita i verdures, closques de ou, restes de plantes ...) i amb un codi QR que indica on es van a situar aquests nous contenidors en cadascuna de les diferents fases.

A més de la campanya informativa, la iniciativa inclourà també accions de conscienciació incidint en quin tipus de residus es recullen en aquest contenidor amb especial incidència en els centres educatius del municipi.

A través d'aquesta iniciativa, promoguda des de la Unió Europea, l'Ajuntament vol aprofitar per fer una sensibilització sobre la necessitat de reciclar per a la protecció i cura de l'entorn.

Alfafar, 19/12/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’àrea de Residus Sòlids Urbans (RSU), ha iniciat la instal·lació dels contenidors marrons en el municipi. Aquest tipus de contenidors estan destinats per als residus orgànics que, posteriorment, es pot utilitzar per a elaborar compostatge.

Així, l’Ajuntament està treballant en la primera fase d’implantació amb la modificació de 46 illetes de contenidors subterranis amb l’objectiu d’incloure el contenidor marró. Després d’aquesta acció, la campanya d’implantació inclourà una segona fase amb la instal·lació de 18 contenidors aeris durant els mesos de març i abril i una última fase, entre els mesos de juny i juliol, que inclourà 24 contenidors aeris més.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha repartit entre els veïns i veïnes d’Alfafar un fullet informatiu amb els residus que han de tirar-se a aquest contenidor (restes de carn i peix, de fruita i verdures, closques d’ou, restes vegetals ...) i amb un codi QR que indica on se situaran aquests nous contenidors en cadascuna de les diferents fases.

A més de la campanya informativa, la iniciativa inclourà també accions de conscienciació incidint en quin tipus de residus es recullen en aquest contenidor amb especial incidència en els centres educatius del municipi.

A través d’aquesta iniciativa, promoguda des de la Unió Europea, l’Ajuntament vol aprofitar per a realitzar una sensibilització sobre la necessitat de reciclar per a la protecció i cura del medi ambient.