Alfafar invertirà més de 240.000 euros 2020 per modernitzar l'administració

Alfafar, 16/12/2019

L'Ajuntament d'Alfafar invertirà en el pressupost de 2020 més de 240.000 euros per modernitzar l'administració. Aquesta inversió se centrarà principalment en l'adquisició de nous programes informàtics per actualitzar les àrees de l'Ajuntament a l'expedient electrònic amb l'objectiu de millorar la relació de la ciutadania amb el consistori de manera electrònica, així com agilitzar el tràmit dels expedients interns.

Aquesta nova implantació, es donarà en els departaments d'Economia, sobretot en la recaptació i inspecció, en el departament de Personal, en el de Benestar Social i en el d'Administració general.

Un dels aspectes principals dels mateixos és la integració de tots els expedients en un únic, a més d'agilitzar la connexió entre diversos programes informàtics, el que repercutirà en una major agilitat a l'hora de resoldre'ls.

A més d'aquesta inversió, l'Ajuntament d'Alfafar continua apostant pel procés d'adaptació a les noves realitats tecnològiques, i l'adaptació de l'administració a l'expedient electrònic a totes les àrees de l'Ajuntament. Amb això, es continua invertint en el manteniment i actualització dels programes tant nous com els ja existents, i en la formació de personal de l'consistori per al seu correcte ús.

Alfafar 16/12/2019

L’Ajuntament d’Alfafar invertirà en el pressupost de 2020 més de 240.000 euros per a modernitzar l’administració. Aquesta inversió es centrarà principalment en l’adquisició de nous programes informàtics per a actualitzar els àrees de l’Ajuntament a l’expedient electrònic amb l’objectiu de millorar la relació de la ciutadania amb el consistori de manera electrònica, així com agilitar el tràmit dels expedients interns.

Aquesta nova implantació, és donarà en els departaments d’Economia, sobretot en la recaptació i inspecció, en el departament de Personal, en el de Benestar Social i en el d’Administració general.

Un dels aspectes principals dels mateixos és la integració de tots els expedients en un únic, a més d’agilitar la connexió entre diversos programes informàtics, la qual cosa repercutirà en una major agilitat a l’hora de resoldre’ls.

A més d’aquesta inversió, l’Ajuntament d’Alfafar contínua apostant pel procés d’adaptació als noves realitats tecnològiques, i l’adaptació de l’administració a l’expedient electrònic en totes els àrees de l’Ajuntament. Amb això, és contínua invertint en el manteniment i actualització dels programes tant nous com els ja existents, i en la formació del personal del consistori per al seu correcte ús.