Alfafar porta a terme millores a la via i els espais públics

Alfafar, 30/10/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seva àrea de Manteniment, està treballant en diferents millores de la via i espais públics d'Alfafar. En ese sentido, durante las últimas semanas se ha llevado a cabo labores como la reparación de las porterías en las canchas de futbito del municipio o la limpieza a presión de los contenedores para evitar malos olores.

Més, pel que fa al manteniment de parcs i jardins, s'ha iniciat la campanya de poda d'arbres al Barri Orba que s'havia retardat a causa de les pluges de les últimes setmanes, s'ha reparat el cautxú del terra del parc de la plaça Sequer de Nelot i s'ha aplanat el sòl al parc de la plaça Miguel Hernández. A través d'aquest tipus d'actuacions, l’Ajuntament continúa trabajando por cumplir con su compromiso para que Alfafar sea un municipio con un entorno urbano más accesible, amable con la ciudadanía y seguro para el tránsito peatonal.

Alfafar, 30/10/2019

L’ Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Manteniment, està treballant en diferents millores de la via i espais públics d’Alfafar. En aqueix sentit, durant les últimes setmanes s’ha dut a terme tasques com la reparació de les porteries en les pistes de futbito del municipi o la neteja a pressió dels contenidors per a evitar males olors.

A més, quant al manteniment de parcs i jardins, s’ha iniciat la campanya de poda d’arbres en el Barri Orba que s’havia retardat a causa de les pluges de les últimes setmanes, s’ha reparat el cautxú del sòl del parc de la plaça Sequer de Nelot i s’ha aplanat el sòl al parc de la plaça Miguel Hernández.
A través d’aquesta mena d’actuacions, l’ Ajuntament continua treballant per complir amb el seu compromís perquè Alfafar siga un municipi amb un entorn urbà més accessible, amable amb la ciutadania i assegurança per al trànsit per als vianants.