Alfafar porta un cas de desnonament davant l'ONU

Alfafar, 17/09/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través del Gabinet Jurídic antidesnonaments en col·laboració amb la regidoria de Benestar social, està tramitant un cas de desnonament davant l'ONU, emparat en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.

L'Ajuntament d'Alfafar va ser pioner en la creació d'el Gabinet Jurídic antidesnonaments a l'any 2012. des llavors, se han atendido a más de 300 famílies, amb una resolució positiva en la major part dels casos tractats.

En l'actualitat està treballant en el cas d'una mare soltera amb una menor a càrrec que s'enfronta a un desnonament davant d'un fons voltor. Després de més de dos anys de procediment, i després d'esgotar totes les vies judicials, es presentarà aquest cas davant el Comitè DESC de les Nacions Unides. El Comitè DESC és l'òrgan que supervisa l'aplicació de l'Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Des Alfafar es han completat tots els formularis requerits per activar el Protocol Facultatiu, amb el qual es busca aconseguir una suspensió de l'desnonament, programat per al proper 20 d'octubre, a l'almenys fins que es trobi una alternativa habitacional.

Alfafar porta un cas de desnonament davant l’ONU

Alfafar, 17/09/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través del Gabinet Jurídic Antidesahucios en col·laboració amb la regidoria de Benestar Social, està tramitant un cas de desnonament davant l’ONU, emparat en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.

L’Ajuntament d’Alfafar va ser pioner en la creació del Gabinet Jurídic Antidesahucios l’any 2012. Des de llavors, s’han atés a més de 300 famílies, amb una resolució positiva en la major part dels casos tractats.

En l’actualitat està treballant en el cas d’una mare soltera amb una menor a càrrec que s’enfronta a un desnonament enfront d’un fons voltor. Després de més de dos anys de procediment, i després d’esgotar totes les vies judicials, es presentarà aquest cas davant el Comité DESC de les Nacions Unides.

El Comité DESC és l’òrgan que supervisa l’aplicació del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Des d’Alfafar s’han completat tots els formularis requerits per a activar el Protocol Facultatiu, amb el qual es busca aconseguir una suspensió del desnonament, programat per al pròxim 20 d’octubre, almenys fins que es trobe una alternativa residencial.