Alfafar millora les dades d'absentisme escolar

Alfafar, 25/02/2020

L’Ajuntament, a través dels seus regidories de Benestar Social i Educació, ha implantat un protocol en el municipi amb el qual ha aconseguit millorar les dades de absentisme escolar. Així, Alfafar ha finalitzat l'any 2019 amb un total de 15 casos d'absentisme, la menor xifra registrada des que es va aprovar aquest protocol.

aquesta millora es deu a les nombroses i contínues intervencions de les i els professionals implicats en aquest protocol, així com a la seva bona coordinació. entre ells, docents, equips directius dels centres d'educació infantil, primària i secundària, policia local, regidores d'Educació i Benestar social, tècnica d'absentisme i psicòlogues de l'gabinet municipal.

En ese sentido, l'objectiu de l'Ajuntament és seguir reduint a el màxim el nombre de casos garantint així el dret a l'educació de tota la població.

Alfafar, 25/02/2020

L’Ajuntament, a través de les seues regidories de Benestar Social i Educació, ha implantat un protocol en el municipi amb el qual ha aconseguit millorar les dades d’absentisme escolar. Així, Alfafar ha finalitzat l’any 2019 amb un total de 15 casos d’absentisme, la menor xifra registrada des que es va aprovar aquest protocol.

Aquesta millora es deu a les nombroses i contínues intervencions de les i els professionals implicats en aquest protocol, així com a la seua bona coordinació. Entre ells, docents, equips directius dels centres d’educació infantil, primària i secundària, policia local, regidores d’Educació i Benestar Social, tècnica d’absentisme i psicòlogues del gabinet municipal.

En aquest sentit, l’objectiu de l’Ajuntament és continuar reduint al màxim el nombre de casos garantint així el dret a l’educació de tota la població.