Alfafar millorarà l'entorn del passeig de l'Avda Reis Catòlics

Alfafar, 04/11/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de su área de Urbanismo, realitzarà una adaptació de l'entorn de la passejada i carril bici que connecta el nucli urbà tant des del carrer Alcalde José Puertes com des de l'avinguda Pep de l'Horta, amb els carrils bici de la zona comercial de la localitat (Alfafar Parc).

Amb un pressupost de,,es,els treballs inclouen accions per a la reparació dels danys causats per la pluja i el temporal,,es,la millora de les condicions del camí,,es,així com per a la prevenció de futurs desperfectes,,es,Entre les actuacions que planteja el projecte per a la rehabilitació i reparació del camí,,es,es recull el buidatge i la neteja de la zona erosionada per l'aigua,,es,les pluges i el vent,,es,Pel que fa a la prevenció de futurs danys,,es 124.289,68 €, la actuación incluirá actuaciones de jardinería en ese entorno, con la instalación de un sistema de riego, o instalación en las inmediaciones del paseo de mobiliario urbano de calistenia destinado a la realización de ejercicios físicos.

La actuación se encuentra enmarcada en las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) destinadas al Ayuntamiento de Alfafar y aprobada en el Pleno Municipal. Una vez quede concluida esta acción, l'avinguda disposarà d'un passeig accessible a peu i en bicicleta amb noves zones verdes i de descans, una il·luminació millorada i un entorn saludable, responent així a les diferents demandes de la població.

Alfafar, 04/11/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea d’Urbanisme, realitzarà una adaptació de l’entorn del passeig i carril bici que connecta el nucli urbà tant des del carrer Alcalde José Puertes com des de l’avinguda Pep de L’Horta, amb els carrils bici de la zona comercial de la localitat (Alfafar Parc).

Amb un pressupost de 124.289,68 €, l’actuació inclourà actuacions de jardineria en aquest entorn, amb la instal·lació d’un sistema de reg, o instal·lació en els voltants del passeig de mobiliari urbà de calistenia destinat a la realització d’exercicis físics.

L’actuació es troba emmarcada en les Inversions Financerament Sostenibles (IFS) destinades a l’Ajuntament d’Alfafar i aprovada en el Ple Municipal. Una vegada quede conclosa aquesta acció, l’avinguda disposarà d’un passeig accessible a peu i amb bicicleta amb noves zones verdes i de descans, la·luminació millorada i un entorn saludable, responent així a les diferents demandes de la població.