Alfafar, municipio de “excelencia social” al superar los 100 euros de inversión en gasto social por habitante

Alfafar ha aconseguit entrar a la llista de municipis d ' "excel·lència social" que elabora l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials a partir de la inversió dels ajuntaments en benestar social en municipis que superen els,,es,Alfafar és el quart municipi,,es,després Cullera,,es,Vila-Joiosa y Quart de Poblet,,ca,que arriba al rang de "excel·lència social" a la primera ocasió que la Comunitat Valenciana aconsegueixen entrar a la llista de municipis amb una major despesa social,,es 20.000 habitantes. Així, Alfafar es el cuarto municipio, tras Cullera, Vila-Joiosa y Quart de Poblet, que alcanza el rango de “excelencia social” en la primera ocasión que la Comunidad Valenciana logran entrar en la lista de municipios con un mayor gasto social.
 
D'aquesta manera, Alfafar i Quart són els únics municipis de l'Horta que entren a la llista a arribar als més de,,es,euros d'inversió per habitant,,es,per habitant destinats per l'Ajuntament a la despesa en benestar social a,,es,suposa un increment del,,es,respecte al pressupost de l'any anterior,,es,L'augment de la inversió en Benestar Social ha permès la incorporació de nous professionals en els equips dels serveis socials municipals,,es 100 euros de inversión por habitante. Més, els 103,15 por habitante destinados por l’Ajuntament al gasto en bienestar social en 2017 supone un incremento del 14,2% respecto al presupuesto del año anterior.
 
El aumento de la inversión en Bienestar Social ha permitido la incorporación de nuevos profesionales en los equipos de los servicios sociales municipales, una reducció de la ràtio d'habitants per professional amb la qual es garanteix un increment del temps i de la qualitat en els serveis a les i els ciutadans,,es,amb una atenció més personalitzada,,es,professional i propera a les diferents unitats de Serveis Socials del consistori,,es,com els Serveis Socials Generals,,es,les unitats d'atenció a la dependència,,es,a la infància i la família i les persones migrants,,es, con una atención más personalizada, profesional y cercana en las distintas unidades de Servicios Sociales del consistorio, como los Servicios Sociales Generales, las unidades de atención a la dependencia, a la infancia y la familia y a las personas migrantes, entre d'altres.
 
El reconeixement a Alfafar com a municipi d ' "excel·lència social" evidencia el compromís i l'esforç de l'Ajuntament per augmentar any a any el pressupost destinat a Benestar Social amb l'objectiu de garantir uns Serveis Socials de qualitat per a tota la ciutadania que els necessiti i d'implementar polítiques i accions que permetin ajudar a solucionar les problemàtiques socials de les i els veïns del municipi,,es,Alfafar ha aconseguit entrar en la llista de municipis de “excel,,ca.
 
ALFAFAR
 
Alfafar ha aconseguit entrar en la llista de municipis de “excel·lència social” que elabora l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials a partir de la inversió dels ajuntaments en benestar social en municipis que superen els,,ca,persones,,fr,Alfafar és el quart municipi,,ca,després de Cullera,,ca,Vila-Joiosa i Quart de Poblet,,ca,que aconsegueix el rang de “excel,,ca,lència social” en la primera ocasió que la Comunitat Valenciana aconsegueixen entrar en la llista de municipis amb una major despesa social,,ca 20.000 habitants. Així, Alfafar és el quart municipi, després de Cullera, Vila-Joiosa i Quart de Poblet, que aconsegueix el rang de “excel·lència social” en la primera ocasió que la Comunitat Valenciana aconsegueixen entrar en la llista de municipis amb una major despesa social.
 
D’aquesta forma, Alfafar i Quart són els únics municipis de l’Horta que entren en la llista en aconseguir els més de,,ca,euros d’inversió per habitant,,ca,per habitant destinats per l’Ajuntament a la despesa en benestar social en,,ca,suposa un increment del,,ca,respecte al pressupost de l’any anterior,,ca,L’augment de la inversió en Benestar Social ha permés la incorporació de nous professionals en els equips dels serveis socials municipals,,ca 100 euros d’inversió per habitant. A més, a els 103,15 per habitant destinats per l’Ajuntament a la despesa en benestar social en 2017 suposa un increment del 14,2% respecte al pressupost de l’any anterior.
 
L’augment de la inversió en Benestar Social ha permés la incorporació de nous professionals en els equips dels serveis socials municipals, una reducció de la ràtio d’habitants per professional amb la qual es garanteix un increment del temps i de la qualitat en els serveis a les i els ciutadans,,ca,amb una atenció més personalitzada,,ca,professional i pròxima en les diferents unitats de Serveis Socials del consistori,,ca,com els Serveis Socials Generals,,ca,les unitats d’atenció a la dependència,,ca,a la infància i la família i a les persones migrants,,ca,El reconeixement a Alfafar com a municipi de “excel,,ca, amb una atenció més personalitzada, professional i pròxima en les diferents unitats de Serveis Socials del consistori, com els Serveis Socials Generals, les unitats d’atenció a la dependència, a la infància i la família i a les persones migrants, entre altres.
 
El reconeixement a Alfafar com a municipi de “excel·lència social” evidència el compromís i l’esforç de l’Ajuntament per augmentar any a any el pressupost destinat a Benestar Social amb l’objectiu de garantir uns Serveis Socials de qualitat per a tota la ciutadania que els precise i d’implementar polítiques i accions que permeten ajudar a solucionar les problemàtiques socials de les i els veïns del municipi,,ca,municipi de "excel·lència social" en superar els,,es,euros d'inversió en despesa social per habitant,,es.