Alfafar organiza nuevos cursos de manipulación de alimentos

L’Ajuntament d’Alfafar, a través del área de Sanidad, ha puesto en marcha un año más la convocatoria de cursos para obtener el certificado de formación en técnicas de manipulación de alimentos, dirigits a la població empadronada al nostre municipi,,es,de juny se celebraran les sessions úniques de durada dels cursos al Saló de Plens de l'Ajuntament,,es,Les inscripcions de les i els veïns interessats hauran de realitzar fins a tres dies abans de la data d'inici del curs en el SAC de l'Ajuntament i en el del Barri Orba,,es,El preu d'inscripció serà de,,es.

Els dies 28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 15 d'abril, 27 de maig i 17 de junio se celebrarán las sesiones únicas de duración de los cursos en el Salón de Plenos de l’Ajuntament. Las inscripciones de las y los vecinos interesados deberán realizarse hasta tres días antes de la fecha de inicio del curso en el SAC de l’Ajuntament y en el del Barrio Orba. El precio de inscripción será de 25 €.

Són nombrosos els requisits que ha de complir un tècnic o tècnica en manipulació d'aliments per a realitzar correctament la seva feina i garantir la salut de les i els consumidors,,es,pel que és necessari rebre una correcta formació en matèria de seguretat alimentària i manipulació d'aliments,,es,en el temari dels cursos oferts s'inclouen tots els continguts rellevants vinculats a la seguretat alimentària com són la higiene personal,,es,les malalties de transmissió alimentària,,es, por lo que es necesario recibir una correcta formación en materia de seguridad alimentaria y manipulación de alimentos.

Així, en el temario de los cursos ofertados se incluyen todos los contenidos relevantes vinculados a la seguridad alimentaria como son la higiene personal, las enfermedades de transmisión alimentaria, limpieza, desinfecció i control de plagues,es, el Sistema de Autocontrol APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), la calidad y alteración por causas físicas, químicas y biológicas de los alimentos, entre d'altres.

L’Ajuntament d’Alfafar, con su habitual organización de cursos para acreditar el conocimiento en manipulación de alimentos, ofrece a la ciudadanía del municipio la posibilidad de acceder a un certificado académico que es requisito para trabajar en establecimientos y empresas del sector alimentario.

IMG-20181218-WA0023

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’àrea de Sanitat, ha posat en marxa un any més la convocatòria de cursos per a obtindre el certificat de formació en tècniques de manipulació d’aliments,,ca,dirigits a la població empadronada en el nostre municipi,,ca,de maig i,,ca,de juny se celebraran les sessions úniques de durada dels cursos en el Saló de Plens de l’Ajuntament,,ca,Les inscripcions de les i els veïns interessats hauran de realitzar-se fins a tres dies abans de la data d’inici del curs en el SAC de l’Ajuntament i en el del Barri Orba,,ca, dirigits a la població empadronada en el nostre municipi.
 
Els dies 28 de gener, 25 de febrer, 25 Marc, 15 d’abril, 27 de maig i 17 de juny se celebraran les sessions úniques de durada dels cursos en el Saló de Plens de l’Ajuntament. Les inscripcions de les i els veïns interessats hauran de realitzar-se fins a tres dies abans de la data d’inici del curs en el SAC de l’Ajuntament i en el del Barri Orba. El preu d’inscripció serà de,,ca,Són nombrosos els requisits que ha de complir un tècnic o tècnica en manipulació d’aliments per a realitzar correctament el seu treball i garantir la salut de les i els consumidors,,ca,per la qual cosa és necessari rebre una correcta formació en matèria de seguretat alimentària i manipulació d’aliments,,ca,en el temari dels cursos oferits s’inclouen tots els continguts rellevants vinculats a la seguretat alimentària com són la higiene personal,,ca 25 €.
 
Són nombrosos els requisits que ha de complir un tècnic o tècnica en manipulació d’aliments per a realitzar correctament el seu treball i garantir la salut de les i els consumidors, per la qual cosa és necessari rebre una correcta formació en matèria de seguretat alimentària i manipulació d’aliments.
 
Així, en el temari dels cursos oferits s’inclouen tots els continguts rellevants vinculats a la seguretat alimentària com són la higiene personal, les malalties de transmissió alimentària,,ca,desinfecció i control de plagues,,ca,el Sistema d’Autocontrol APPCC,,ca,Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític,,ca,la qualitat i alteració per causes físiques,,ca,químiques i biològiques dels aliments,,ca,amb la seua habitual organització de cursos per a acreditar el coneixement en manipulació d’aliments,,ca, neteja, desinfecció i control de plagues, el Sistema d’Autocontrol APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític), la qualitat i alteració per causes físiques, químiques i biològiques dels aliments, entre altres.
 
L’Ajuntament d’Alfafar, amb la seua habitual organització de cursos per a acreditar el coneixement en manipulació d’aliments, ofereix a la ciutadania del municipi la possibilitat d’accedir a un certificat acadèmic que és requisit per a treballar en establiments i empreses del sector alimentari.