Alfafar prepara l'inici de el nou programa EMCORP 2020

Alfafar, 22/09/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través d' l'Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha sol·licitat un any més el programa de subvencions d'iniciativa social de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, EMCORP 2020.

L'objectiu d'aquest programa de ocupació és la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat, en col·laboració amb les Corporacions Locals, per a la realització d'obres i serveis d'interès general.

En aquest sentit, labora ha concedit per 2020 una subvenció de 75.709,69 euros, que permetrà contractar a 7 persones per donar suport als diferents departaments municipals, el que representa un augment de l' 43,81% en les ajudes concedides l'any anterior.

D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Alfafar comptarà amb tres persones per a llocs administratius en els departaments de l'ADL, Estadística y Calidad, Benestar Social i Educació. Més, es destinarà una persona graduada en relacions laborals per a l'àrea de Personal, un conserge per a l'Escola d'Adults (EPA), un tècnic de grau superior per a l'àrea d'Informàtica i un peó de paleta en Medi Ambient i Manteniment.

Amb l'objectiu de continuar fomentant l'ocupabilitat dels veïns i veïnes d'Alfafar, l'ADL treballa ara en la sol·licitud per a la concessió dels programes EMPUJU, per a la ocupació de persones menors de 30 anys, i ECOVID, que permetrà contractar persones de al menys 30 anys per a accions dirigides a prevenir, contenir, pal·liar i mitigar els efectes de la COVID-19 a Alfafar.

Alfafar prepara l’inici del nou programa EMCORP 2020

Alfafar, 22/09/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha sol·licitat un any més el programa de subvencions d’iniciativa social de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, EMCORP 2020.

L’objectiu d’aquest programa d’ocupació és la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, en col·laboració amb les Corporacions Locals, per a la realització d’obres i serveis d’interés general.

En aquest sentit, Labora ha concedit per a 2020 una subvenció de 75.709,69 euros, que permetrà contractar 7 persones per a donar suport en els diferents departaments municipals, la qual cosa representa un augment del 43,81% en les ajudes concedides l’any anterior.

D’aquesta manera, el Ajuntament d’Alfafar comptarà amb tres persones per a llocs administratius en els departaments de l’ADL, Estadística i Qualitat, Benestar Social i Educació. A més, es destinarà una persona graduada en relacions laborals per a l’àrea de Personal, un conserge per a l’Escola d’Adults (EPA), un tècnic de grau superior per a l’àrea d’Informàtica i un peó d’obra de paleta al mig Ambient i Manteniment.

Amb l’objectiu de continuar fomentant l’ocupabilitat dels veïns i veïnes d’Alfafar, l’ADL treballa ara en la sol·licitud per a la concessió dels programes EMPUJU, per a l’ocupació de persones menors de 30 anys, i ECOVID, que permetrà contractar persones d’almenys 30 anys per a accions dirigides a previndre, contindre, pal·liar i mitigar els efectes de la COVID-19 a Alfafar.