Alfafar presenta als seus tècnics el Pla Municipal de Drogodependències

  • El IV Pla Municipal de Drogodependències i altres Conductes Addictives va ser aprovat pel plenari el passat mes de gener.
  • El document s'està presentant a totes les àrees municipals implicades en la planificació i execució de les accions de el pla.

Alfafar, 16/03/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través d' la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), dependent de la Regidoria de Benestar Social, està duent a terme la presentació de l'IV Pla Municipal de Drogodependències i altres Conductes Addictives a aquelles àrees o àmbits municipals amb els quals hi ha planificació d'accions en el document.

Aquesta nova full de ruta va ser aprovada el passat mes de gener en plenari, per període 2021-2024, i la tècnica responsable de la UPCCA, Laura Martínez, està duent a terme la presentació d'aquest document, amb una bona acollida per part dels i les agents implicades en l'execució de el Pla.

el IV Pla Municipal d'Alfafar compta amb 9 objectius generals, que al seu torn contenen 35 objectius específics. Per a la consecució d'aquests objectius, es s'han planificat un seguit d'actuacions transversals en les diferents àrees que es treballen: prevenció escolar, familiar, comunitària i laboral. Més, s'han calendaritzat aquestes actuacions i els indicadors tant de procés com de resultat per a la seva posterior avaluació en el període 2021-2024.

alguns dels objectius generals són formar i implicar en el desenvolupament de activitats preventives a diferents agents socials, educatius, familiars i sanitaris de manera que s'aconsegueixi un major abast d'actuacions coordinades per la UPCCA; augmentar la participació de la població juvenil a les activitats desenvolupades des de la Unitat, sobretot aquelles relacionades amb la visibilització de recursos i activitats d'oci alternatiu a l'consum de substàncies; o planificar i desenvolupar programes de prevenció universal i selectiva en el mitjà educatiu fent especial èmfasi en el desenvolupament de "Habilitats per a la Vida", fomentant d'aquesta manera els missatges de promoció i foment de conductes de salut i pensament crític ".

Alfafar compta amb plans municipals sobre drogodependències des de fa catorze anys, i en aquesta ocasió s'ha fet una nova revisió de el pla adaptant-lo a les actuals necessitats, però seguint amb la mateixa filosofia que els anteriors plans: abordar el problema de manera generalitzada, centrant-se sobretot en la prevenció, inserció i promoció de la participació del conjunt de la societat i de les institucions que la representen, així com de la coordinació entre àrees municipals.

Alfafar presenta als seus tècnics el Pla Municipal de Drogodependències

  • L’IV Pla Municipal de Drogodependències i altres Conductes Addictives va ser aprovat pel plenari el mes de gener passat.
  • El document s’està presentant a totes les àrees municipals implicades en la planificació i execució de les accions del pla.

Alfafar, 16/03/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA), dependent de la Regidoria de Benestar Social, està duent a terme la presentació de l’IV Pla Municipal de Drogodependències i altres Conductes Addictives a aquelles àrees o àmbits municipals amb els quals existeix planificació d’accions en el document.

Este nou full de ruta va ser aprovada el mes de gener passat en plenari, per període 2021-2024, i la tècnica responsable de la UPCCA, Laura Martínez, està duent a terme la presentació d’este document, amb un bon acolliment per part dels i les agents implicades en l’execució del Pla.

L’IV Pla Municipal d’Alfafar compta amb 9 objectius generals, que al seu torn contenen 35 objectius específics. Per a la consecució d’estos objectius, s’han planificat una sèrie d’actuacions transversals en les diferents àrees que es treballen: prevenció escolar, familiar, comunitària i laboral. A més, s’han programat estes actuacions i els indicadors tant de procés com de resultat per a la seua posterior avaluació en el període 2021-2024.

Alguns dels objectius generals són formar i implicar en el desenvolupament d’activitats preventives a diferents agents socials, educatius, familiars i sanitaris de manera que s’aconseguisca un major abast d’actuacions coordinades per la UPCCA; augmentar la participació de la població juvenil en les activitats desenvolupades des de la Unitat, sobretot aquelles relacionades amb la visibilització de recursos i activitats d’oci alternatiu al consum de substàncies; o planificar i desenvolupar programes de prevenció universal i selectiva en el mitjà educatiu fent especial èmfasi en el desenvolupament de “habilitats per a la Vida”, fomentant d’esta manera els missatges de promoció i foment de conductes de salut i pensament crític”.

Alfafar compta amb plans municipals sobre drogodependències des de fa catorze anys, i en esta ocasió s’ha realitzat una nova revisió del pla adaptant-lo a les actuals necessitats, però seguint amb la mateixa filosofia que els anteriors plans: abordar el problema de forma generalitzada, centrant-se sobretot en la prevenció, inserció i promoció de la participació del conjunt de la societat i de les institucions que la representen, així com de la coordinació entre àrees municipals.