Alfafar presenta el nou servei d'atenció i seguiment SASEM

  • El Sasem (Servei d'Atenció i Seguiment de Malalties Mentals) neix de la necessitat d'atendre i fomentar la integració i l'autonomia de les persones amb problemes de salut mental greus.
  • Podran ser usuàries d'aquesta iniciativa les persones residents a Alfafar amb una edat compresa entre els 18 y los 65 anys.
  • El programa se ha presentado con la presencia de representantes de l’Ajuntament d’Alfafar, la Generalitat Valenciana, els centres hospitalaris de làrea i lequip tècnic municipal.

Alfafar, 27/10/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha presentat el nou programa de Servei d'Atenció i Seguiment de Malalties Mentals (SASEM). La presentació ha tingut lloc a la sala Ventura Alabau d'Alfafar.

El programa neix de la necessitat d'atendre les persones amb salut mental greu i promoure la integració activa i generar autonomia personal i social amb el objectiu de millorar la qualitat de vida. SASEM és un programa de treball a diferents àrees d'intervenció per a la prevenció de recaigudes i empitjorament de la salut mental, la promoció de l'autonomia de les persones destinatàries i la millora i inclusió social a l'entorn on desenvolupen les seves vides, així com el suport i suport a les famílies que ho desitgin

Les persones usuàries d'aquest servei seran residents a Alfafar amb una edat compresa entre els 18 y los 65 anys, que seran derivades des de l'equip de intervenció social d'atenció primària bàsica o la unitat de salut mental de Sedaví.

A la presentació d´aquest nou servei d´Alfafar han assistit la Directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert; l'alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; representants de la unitat de salut mental de Sedaví i dels serveis de psiquiatria dels hospitals Doctor Peses i Pare Jofré, així com l'equip de govern municipal i el personal tècnic de Benestar social d'Alfafar.

Alguns dels objectius que es busquen amb la implantació del SASEM són afavorir la prevenció de crisis i promoció de la salut, oferir atenció domiciliària i informar i capacitar les famílies. També cerca promoure la motivació de les persones amb problemes de salut mental greu i recolzar-les en el procés d'integració mitjançant la proximitat.

Per això es desenvoluparan intervencions als entorns de convivència de l'usuari, es realitzaran accions d'informació i sensibilització a la població, i treballarà conjuntament amb la Unitat de salut mental de Sedaví, amb els serveis d'atenció primària bàsica i amb els hospitals Doctor Peset i Pare Jofré.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través del SASEM, presenta una iniciativa que mostra el compromís amb la integració de totes les persones a la societat, afavorint la seva autonomia i millorant-ne la qualitat de vida.

Alfafar presenta el seu nou servei d’atenció i seguiment SASEM

  • El Sasem(Servei d’Atenció i Seguiment de Malalties Mentals) naix de la necessitat d’atendre i fomentar la integració i autonomia de les persones amb problemes de salut mental greus.
  • Podran ser usuàries d’esta iniciativa les persones residents a Alfafar amb una edat compresa entre els 18 i els 65 anys.
  • El programa s’ha presentat amb la presència de representants de l’Ajuntament d’Alfafar, la Generalitat Valenciana, els centres hospitalaris de l’àrea i l’equip tècnic municipal.

Alfafar, 27/10/2021

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Benestar Social, ha presentat el nou programa de Servei d’Atenció i Seguiment de Malalties Mentals (SASEM). La presentació ha tingut lloc a la sala Ventura Alabau d’Alfafar.

El programa naix de la necessitat d’atendre les persones amb salut mental greu i promoure la integració activa i generar autonomia personal i social amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida. SASEM és un programa de treball en diferents àrees d’intervenció per a la prevenció de recaigudes i empitjorament de la salut mental, la promoció de l’autonomia de les persones destinatàries i la millora i inclusió social en l’entorn en el qual desenvolupen les seues vides, així com el suport i suport a les famílies que ho desitgen

Les persones usuàries d’este servei seran residents a Alfafar amb una edat compresa entre els 18 i els 65 anys, que seran derivades des de l’equip d’intervenció social d’atenció primària bàsica o la unitat de salut mental de Sedaví.

A la presentació d’este nou servei d’Alfafar han assistit la Directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert; l’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara; representants de la unitat de salut mental de Sedaví i dels serveis de psiquiatria dels hospitals Doctor Peses i Pare Jofré, així com l’equip de govern municipal i el personal tècnic de Benestar social d’Alfafar.

Alguns dels objectius que es busquen amb la implantació del SASEM són l’afavorir la prevenció de crisi i promoció de la salut, l’oferir atenció domiciliària i l’informar i capacitar a les famílies. També busca promoure la motivació de les persones amb problemes de salut mental greu i secundar-les en el procés d’integració mitjançant la proximitat.

Per a això es desenvoluparan intervencions en els entorns de convivència de l’usuari, es realitzaran accions d’informació i sensibilització a la població, i treballarà conjuntament amb la Unitat de salut mental de Sedaví, amb els serveis d’atenció primària bàsica i amb els hospitals Doctor Peset i Pare Jofré.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través del SASEM, presenta una iniciativa que mostra el compromís amb la integració de totes les persones en la societat, afavorint la seua autonomia i millorant la seua qualitat de vida.