Alfafar reabre el tráfico en la avenida de la Albufera

Alfafar, 08/05/2019:

L'Ajuntament d'Alfafar reobre avui la circulació de vehicles a l'avinguda de l'Albufera del municipi després de finalitzar la primera fase de les obres de millora i adequació de la via pública de l'avinguda en què s'inclouen també les accions al carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blasco Ibáñez,,es,així com més segur per al trànsit de vianants,,es,Amb la reobertura del trànsit finalitza una actuació de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament que ha consistit en la repavimentació de la calçada,,ca – Blanch.

Con la reapertura del tráfico finaliza una actuación del área de Urbanismo de l’Ajuntament que ha consistido en la repavimentación de la calzada, la sustitución de las aceras e instalaciones por unas nuevas, la millora del mobiliari urbà i de la senyalització de les marques vials en la calçada,,es,aparcament,,es,passos de vianants,,es,fletxes de direcció,,es,i la nova senyalètica per a la reducció de la velocitat dels vehicles de motor,,es,mitjançant aquestes actuacions,,es,L | Alfafar donarà resposta a diferents reclamacions veïnals com l'excessiva alçada de les vorades a l'av,,es,Albufera que complica el trànsit de vianants de majors,,es,carrets de bebè o persones amb diversitat funcional,,es (aparcamiento, pasos de peatones, flechas de dirección, etc.), entre otras acciones.

D'aquesta manera, L | Alfafar ha donat resposta a diferents demandes i reclamacions veïnals com l'excessiva alçada de les vorades a l'avinguda que complicava fins ara el trànsit de vianants de majors,,es,les obres d'accessibilitat,,es,millora i adequació de l'avinguda de l'Albufera,,es,carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blasco Ibáñez,,es,Blanch se sumen a diferents actuacions que s'han dut a terme en els últims mesos amb l'objectiu de fer d'Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania,,es, carritos de bebé o personas con diversidad funcional.

Amb un pressupost de,,es,els treballs inclouen accions per a la reparació dels danys causats per la pluja i el temporal,,es,la millora de les condicions del camí,,es,així com per a la prevenció de futurs desperfectes,,es,Entre les actuacions que planteja el projecte per a la rehabilitació i reparació del camí,,es,es recull el buidatge i la neteja de la zona erosionada per l'aigua,,es,les pluges i el vent,,es,Pel que fa a la prevenció de futurs danys,,es 437.058,04 €, las obras de accesibilidad, mejora y adecuación de la avenida de la Albufera, la calle San Sebastián y la Plaza Vicente Blasco Ibáñez – Blanch se suman a diferentes actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses con el objetivo de hacer de Alfafar un espacio más amable y accesible para la ciudadanía, así como más seguro para el tránsito peatonal.

Obras Albufera

Alfafar, 08/05/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar reobri hui la circulació de vehicles en l’avinguda de l’Albufera del municipi després de finalitzar la primera fase de les obres de millora i adequació de la via pública de l’avinguda en les quals s’inclouen també les accions al carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blasco Ibáñez – Blanch.

Amb la reobertura del trànsit finalitza una actuació de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament que ha consistit en la repavimentació de la calçada, la substitució de les voreres i instal·lacions per unes noves, la millora del mobiliari urbà i de la senyalització de les marques viàries en la calçada (aparcament, passos de vianants, fletxes de direcció, etc.), entre altres accions.

D’aquesta forma, l’Ajuntament d’Alfafar ha donat resposta a diferents demandes i reclamacions veïnals com l’excessiva altura de les vorades en l’avinguda que complicava fins ara el trànsit per als vianants de majors, carrets de bebé o persones amb diversitat funcional.

Amb un pressupost de 437.058,04 €, les obres d’accessibilitat,ca, millora i adequació de l’avinguda de l’Albufera, el carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blasco Ibáñez – Blanch se sumen a diferents actuacions que s’han dut a terme en els últims mesos amb l’objectiu de fer d’Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania, així com més segur per al trànsit per als vianants.