Alfafar renova la certificació de Qualitat de la seva Carta de Serveis amb AENOR

  • L'última auditoria realitzada per AENOR a la Carta de Serveis de l'consistori va avaluar satisfactòriament l'eficàcia per assolir els objectius de qualitat establerts en la mateixa.
  • Aquesta renovació té vigència fins 2023, però es realitza un control anual per garantir el seu compliment.

Alfafar, 08/02/2021

L'Ajuntament d'Alfafar ha rebut des de la Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) la renovació de l' certificat de Qualitat concedit a la Carta de Serveis de l'consistori. aquesta certificació externa permet corroborar el compliment dels compromisos que Alfafar plasma en la seva Carta de Serveis.

La renovació d'AENOR té vigència fins a l'any 2023 però, amb l'objectiu de garantir el seu compliment, es realitzen controls anuals que asseguren que el consistori avança i treballa en el compliment de els compromisos adquirits.

La política de qualitat impulsada en tots els serveis té com a objectiu aconseguir una Administració eficient a el servei de la ciutadania i la millora contínua a través del mesurament d'indicadors concrets que permetin la seva avaluació i desenvolupament.

AENOR és l'empresa que s'encarrega de supervisar i aprovar el compliment dels 60 compromisos que l’Ajuntament d’Alfafar ha plasmado en su Carta de Servicios. Són compromisos que tenen tant els polítics com els funcionaris de l'Ajuntament per millorar contínuament la administració, para lograr una evolución positiva de los mismos. els compromisos arriben 20 áreas de la Administración, des del Servei de atenció Ciutadana, pasando por Servicios Sociales, fins a arribar a Hisenda o Joventut, entre muchas otras.

Però a més un altre aspecte a tenir en compte per a la realització dels compromisos és a través de les queixes o suggeriments. les queixes i suggeriments es poden fer de manera presencial al Servei de atenció Ciutadana, a través del correo postal o a través de un formulario web. L'Ajuntament d'Alfafar es compromet a tenir en compte qualsevol tipus de suggeriment en el procés de revisió, actualització i ampliació de les futures edicions de la Carta de Serveis.

Alfafar renova la certificació de Qualitat de la seua Carta de Serveis amb AENOR

  • L’última auditoria realitzada per AENOR a la Carta de Serveis del consistori va avaluar satisfactòriament l’eficàcia per a aconseguir els objectius de qualitat establits en esta.
  • Esta renovació té vigència fins a 2023, però es realitza un control anual per a garantir el seu compliment.

Alfafar, 08/02/2021

L’Ajuntament d’Alfafar ha rebut des de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) la renovació del certificat de Qualitat concedit a la Carta de Serveis del consistori. Esta certificació externa permet corroborar el compliment dels compromisos que Alfafar plasma en la seua Carta de Serveis.

La renovació d’AENOR té vigència fins a l’any 2023, però, amb l’objectiu de garantir el seu compliment, es realitzen controls anuals que asseguren que el consistori avança i treballa en el compliment dels compromisos adquirits.

La política de qualitat impulsada en tots els serveis té com a objectiu aconseguir una Administració eficient al servei de la ciutadania i la millora contínua a través del mesurament d’indicadors concrets que permeten la seua avaluació i desenvolupament.

AENOR és l’empresa que s’encarrega de supervisar i aprovar el compliment dels 60 compromisos que l’Ajuntament d’Alfafar ha plasmat en la seua Carta de Serveis. Són compromisos que tenen tant els polítics com els funcionaris de l’Ajuntament per a millorar contínuament l’administració, per a aconseguir una evolució positiva d’estos. Els compromisos aconseguixen 20 àrees de l’Administració, des del Servei d’Atenció Ciutadana, passant per Serveis Socials, fins a arribar a Hisenda o Joventut, entre moltes altres.

Però a més un altre aspecte a tindre en compte per a la realització dels compromisos és a través de les queixes o suggeriments. Les queixes i suggeriments es poden fer de manera presencial en el Servei d’Atenció Ciutadana, a través del correu postal o a través d’un formulari web. L’Ajuntament d’Alfafar es compromet a tindre en compte qualsevol classe de suggeriment en el procés de revisió, actualització i ampliació de les futures edicions de la Carta de Serveis.