Alfafar sol·licita tres actuacions en el pla d'inversions de la Diputació de València

Alfafar, 11/08/2020

L'Ajuntament d'Alfafar ha sol·licitat a la Diputació de València la inclusió de tres actuacions dins de el pla d'inversions 2020/2021. El pressupost d'aquestes accions suma un total de 954.416,81 euros en obres i reformes de parcs i jardins, a accessibilitat i instal·lacions esportives i en obres en vies públiques.

La reforma en parcs i jardins inclou l'adaptació per complir amb la certificació vigent i amb criteris d'accessibilitat a les places Corts Valencianes, plaça Sequer de Nelot i plaça Poeta Miguel Hernández. L'import sol·licitat per a aquesta inversió és de 248.382,27 euros.

Els treballs de reforma i adaptació en accessibilitat i instal·lacions afecten els vestidors del camp de futbol municipal, situat en el Camí d'Orba amb la cantonada de l'Camí de l'Cementiri. en aquest cas, el pressupost de l'actuació és de 211.988,90 euros.

Finalment, les obres diferents emplaçaments de les vies públiques, que inclouen ferms, paviments i accessibilitat en carrers, requereixen d'una inversió de 494.045,64 euros.

Amb aquestes actuacions, L | Alfafar busca la millora i adaptació de les instal·lacions i vies públiques d'acord amb les noves legislacions, complint amb objectius ODS i com a camí per assolir els objectius plantejats en el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES), tot això redundant en el benestar de la ciutadania.

Alfafar sol·licita tres actuacions en el pla d’inversions de la Diputació de València

Alfafar, 11/08/2020

L’Ajuntament d’Alfafar ha sol·licitat a la Diputació de València la inclusió de tres actuacions dins del pla d’inversions 2020/2021. El pressupost d’aquestes accions suma un total de 954.416,81 euros en obres i reformes de parcs i jardins, en accessibilitat i instal·lacions esportives i en obres en vies públiques.

La reforma en parcs i jardins inclou l’adaptació per a complir amb la certificació vigent i amb criteris d’accessibilitat en les places Corts Valencianes, plaça Sequer de Nelot i plaça Poeta Miguel Hernández. L’import sol·licitat per a aquesta inversió és de 248.382,27 euros.

Els treballs de reforma i adaptació en accessibilitat i instal·lacions afecten els vestuaris del camp de futbol municipal, situat en el Camí d’Orba amb la cantonada del Camí del Cementeri. En aquest cas, el pressupost de l’actuació ascendeix a 211.988,90 euros.

Finalment, les obres diferents emplaçaments de les vies públiques, que inclouen fermes, paviments i accessibilitat en carrers, requereixen d’una inversió de 494.045,64 euros.

Amb aquestes actuacions, l’Ajuntament d’Alfafar busca la millora i adaptació de les instal·lacions i vies públiques d’acord amb les noves legislacions, complint amb objectius ODS i com a camí per a aconseguir els objectius plantejats en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUSA), tot això redundant en el benestar de la ciutadania.