Alfafar sol·licitarà l'ús de tot el superàvit per a despeses en ajudes socials i foment d'ocupació

Alfafar, 02/06/2020

L’Ajuntament d’Alfafar ha cerrado el ejercicio 2019 amb un romanent de tresoreria positiu de 138.803,19 euros. De moment, el 20% d'aquesta xifra ja ha estat destinada a ajudes de emergència social pel covid-19 amb l'acord unànime de tots els grups de l'consistori. En la línia d'aquestes accions, els portaveus dels diferents grups polítics intentaran incloure, dins el pla d'impuls econòmic, la sol·licitud per utilitzar el restant en ajudes socials i foment d'ocupació.

el tancament de l'exercici amb aquest romanent "demostra que es treballa amb prudència, amb seny i ajustant-nos a el pressupost existent, sent les accions socials el centre de la política municipal ", destaca el regidor de Hisenda, Eduardo Grau.

aquesta proposta d'ús de superàvit dels grups polítics s'engloba en el pla de impuls municipal que s'està realitzant de manera conjunta pels grups municipals, el qual busca aplicar mesures i actuacions encaminades a l'foment d'ocupació i la reducció dels efectes adversos de la crisi de l'covid-19 en la població d'Alfafar.

així mateix, L | Alfafar continua complint els objectius d'estabilitat pressupostària i regla de despesa marcats pel Ministeri d'Hisenda, ja que se situa dins de totes les ràtios i és un municipi referent en les polítiques econòmiques i pressupostàries.

Alfafar, 02/06/2020

L’Ajuntament d’Alfafar ha tancat l’exercici 2019 amb un romanent de tresoreria positiu de 138.803,19 euros. de tant, el 20% d’aquesta xifra ja ha sigut destinada a ajudes d’emergència social pel covid-19 amb l’acord unànime de tots els grups del consistori. En la línia d’aquestes accions, els portaveus dels diferents grups polítics intentaran incloure, dins del pla d’impuls econòmic, la sol·licitud per a utilitzar el restant en ajudes socials i foment d’ocupació.

El tancament de l’exercici amb aquest romanent “demostra que es treballa amb prudència, amb sensatesa i ajustant-nos al pressupost existent, sent les accions socials el centre de la política municipal”, destaca el regidor d’Hisenda, Eduardo Grau.

Aquesta proposta d’ús de superàvit dels grups polítics s’engloba en el pla d’impuls municipal que s’està realitzant de manera conjunta pels grups municipals, el qual busca aplicar mesures i actuacions encaminades al foment d’ocupació i la reducció dels efectes adversos de la crisi del covid-19 en la població d’Alfafar.

Així mateix, l’Ajuntament d’Alfafar continua complint els objectius d’estabilitat pressupostària i regla de despesa marcats pel Ministeri d’Hisenda, ja que se situa dins de totes les ràtios i és un municipi referent en les polítiques econòmiques i pressupostàries.