Alfafar treballa a una obertura segura dels mercats ambulants

  • El consistori prepara mesures ajustades a la resolució de Conselleria per celebrar els mercats amb totes les garanties.
  • El consistori ha ofert als representants dels venedors un compromís de treball conjunt de planificació.

Alfafar, 12/11/2020

L'Ajuntament d'Alfafar treballa per garantir una obertura segura dels mercats ambulants. Aquesta setmana, la direcció de l'servei mercats, Alcaldia i la Policia Local han treballant en coordinació per elaborar un nou decret d'alcaldia que permeti celebrar els mercats ambulants amb totes les garanties i ajustats a la resolució de Conselleria. Així mateix, el consistori ha ofert als representants dels venedors un compromís de treball conjunt de planificació.

Després de l'entrada en vigor de la normativa autonòmica el passat 6 de novembre, d'aplicació aquesta mateixa nit, que limitava el muntatge de mercat a l' 50% dels llocs autoritzats, L | Alfafar va resoldre reduir les parades a aquelles corresponents a alimentació, com productes de primera necessitat, mentre alcaldia treballava per reunir tots els recursos necessaris, materials, personals i econòmics, que permetessin ampliar els llocs complint amb les mesures de Conselleria.

Aquesta mesura respon a la particularitat de el cas de els mercats ambulants d'Alfafar. Al municipi es realitzen dos mercats simultanis, un al Casc Antic i un altre al Barri Orba. aquest últim, per la configuració de la seva ubicació, compta amb una composició de gairebé el 50% de els llocs dedicats a l'alimentació, i un gran ús de la mateixa per part de la ciutadania a causa, així mateix, a un limitat comerç fix a la zona.

Amb aquesta situació, l'Ajuntament va prendre una sèrie mesures per a aplicar el decret de Conselleria gairebé sense marge d'actuació, mentre treballava en un nou decret comptant amb la planificació i mitjans necessaris que permetessin la seva correcta aplicació. Un cop realitzat aquest treball, s'ha acordat l'obertura ampliada dels mercats per al proper dimarts 17 de novembre.

Les noves mesures es concretaran en un pla de contingència que inclou, entre d'altres: l'optimització de l'espai disponible; la delimitació de l'perímetre de l'mercat; la senyalització de les parades amb les distàncies requerides entre cada parada; la gestió de personal municipal necessari per controles els accessos i aforament, així com la supervisió de l' compliment de les mesures de salut pública per a la prevenció de l'COVID (distàncies de seguretat, evitar aglomeracions, ús de mascareta, etc.); la dotació municipal de subministraments necessaris (comptadors d'aforament, gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.), i també vigilància policial.

Alfafar treballa una obertura segura dels mercats ambulants

  • El consistori prepara mesures ajustades a la resolució de Conselleria per a celebrar els mercats amb totes les garanties.
  • El consistori ha oferit als representants dels venedors un compromís de treball conjunt de planificació.

Alfafar, 12/11/2020

L’Ajuntament d’Alfafar treballa per a garantir una obertura segura dels mercats ambulants. Aquesta setmana, la prefectura del servei Mercats, Alcaldia i la Policia Local han treballant en coordinació per a elaborar un nou decret d’alcaldia que permeta celebrar els mercats ambulants amb totes les garanties i ajustats a la resolució de Conselleria. Així mateix, el consistori ha oferit als representants dels venedors un compromís de treball conjunt de planificació.

Després de l’entrada en vigor de la normativa autonòmica el passat 6 de novembre, d’aplicació aqueixa mateixa nit, que limitava el muntatge del mercat al 50% dels llocs autoritzats, l’Ajuntament d’Alfafar va resoldre reduir les parades a aquelles corresponents a alimentació, com a productes de primera necessitat, mentre alcaldia treballava per a reunir tots els recursos necessaris, materials, personals i econòmics, que permeteren ampliar els llocs complint amb les mesures de Conselleria.

Aquesta mesura respon a la particularitat del cas dels mercats ambulants d’Alfafar. En el municipi es realitzen dos mercats simultanis, un en el Barri antic i un altre en el Barri Orba. Aquest últim, per la configuració de la seua ubicació, compta amb una composició de quasi el 50% dels llocs dedicats a l’alimentació, i un gran ús del mateix per part de la ciutadania degut, així mateix, a un limitat comerç fix en la zona.

Amb aquesta situació, l’Ajuntament va prendre una serie mesures per a aplicar el decret de Conselleria sense tot just marge d’actuació, mentre treballava en un nou decret comptant amb la planificació i mitjans necessaris que permeteren la seua correcta aplicació. Una vegada fet aquest treball, s’ha acordat l’obertura ampliada dels mercats per a dimarts que ve 17 de novembre.

Les noves mesures es concretaran en un pla de contingència que inclou, entre altres: l’optimització de l’espai disponible; la delimitació del perímetre del mercat; la senyalització dels llocs amb les distàncies requerides entre cada parada; la gestió del personal municipal necessari per a controles els accessos i aforament, així com la supervisió del compliment de les mesures de salut pública per a la prevenció del COVID (distàncies de seguretat, evitar aglomeracions, ús de màscara, etc.); la dotació municipal de subministraments necessaris (comptadors d’aforament, gel hidroalcohòlic, termòmetres, etc.), i també vigilància policial.