Bienvenida de l’Ajuntament d’Alfafar a las y los jóvenes contratados mediante los programas EMCUJU y EMPUJU

L'Ajuntament d'Alfafar ha donat la benvinguda en un acte celebrat avui al Saló de Plens del consistori a les i els,,es,anys contractats per un període d'un any amb els programes d'ocupació juvenil EMCUJU i EMPUJU del SERVEF,,es,Les contractacions de joves amb títols universitaris o titulats en Formació Professional de Grau Mitjà o Grau Superior s'emmarquen en el programa,,es,Avalem Jove,,ca,els requisits per participar-hi són ser menor de,,es,estar empadronat / a en la Comunitat Valenciana,,es 23 jóvenes menores de 30 años contratados para un período de un año con los programas de empleo juvenil EMCUJU y EMPUJU del SERVEF, ambos programas financiados por el Fondo Social Europeo.

Las contrataciones de jóvenes con títulos universitarios o titulados en Formación Profesional de Grado Medio o Grado Superior se enmarcan en el programa Avalem Joves, cuyos requisitos para participar en el mismo son ser menor de 30 anys, estar empadronado/a en la Comunidad Valenciana, inscrit / a com a demandant d'ocupació en el SERVEF així com en el programa estatal de Garantia Juvenil,,es,mitjançant el programa EMPUJU s'ha contractat a,,es,persones amb una subvenció obtinguda de,,es,mentre que a través d'EMCUJU han estat,,es,les contractacions realitzades amb una subvenció de,,es,En un acte que ha comptat amb la presència de diferents personalitats de l'equip de govern,,es,la tècnica de joventut,,es,així com els responsables de diverses àrees del consistori,,es.

Així, mediante el programa EMPUJU se ha contratado a 3 personas con una subvención obtenida de 68.466,48 €, mientras que a través de EMCUJU han sido 20 las contrataciones realizadas con una subvención de 313.926,24 €.

En un acto que ha contado con la presencia de diferentes personalidades del equipo de gobierno, la técnica de juventud, así como los responsables de diversas áreas del consistorio, el regidor de Joventut Roberto Alacreu ha animat els joves contractats a aprofitar l'oportunitat d'adquirir experiència laboral amb el suport de personal de l'ajuntament en les àrees del consistori relacionades amb la seva titulació com Comunicació,,es,Personal,,en, Informàtica, Transparència, Joventut, Personal, Mercats, Igualtat, entre altres.

L'adhesió un any més de l'Ajuntament als programes EMPUJU i EMCUJU és una altra mostra més del compromís d'Alfafar per potenciar la formació i facilitar el complex accés dels joves titulats al mercat laboral que se suma a altres iniciatives que porta a terme el consistori com el programa de formació la Dipu Et Beca en què es contracten a joves becaris durant els mesos d'estiu,es.

empuju

L’Ajuntament d’Alfafar ha donat la benvinguda en un acte celebrat avui en el Saló de Plens del consistori a les i els,,ca,anys contractats per a un període d’un any amb els programes d’ocupació juvenil EMCUJU i EMPUJU del SERVEF,,ca,tots dos programes finançats pel Fondo Social Europeu,,ca,Les contractacions de joves amb títols universitaris o titulats en Formació Professional de Grau Mitjà o Grau Superior s’emmarquen en el programa Avalem Joves,,ca 23 joves menors de 30 anys contractats per a un període d’un any amb els programes d’ocupació juvenil EMCUJU i EMPUJU del SERVEF, tots dos programes finançats pel Fondo Social Europeu.
 
Les contractacions de joves amb títols universitaris o titulats en Formació Professional de Grau Mitjà o Grau Superior s’emmarquen en el programa Avalem Joves, els requisits del qual per a participar en el mateix són ser menor de,,ca,estar empadronat/da a la Comunitat Valenciana,,ca,inscrit/a com a demandant d’ocupació en el Servef així com en el programa estatal de Garantia Juvenil,,ca,mitjançant el programa EMPUJU s’ha contractat a,,ca,persones amb una subvenció obtinguda de,,ca,mentre que a través de EMCUJU han sigut,,ca,les contractacions realitzades amb una subvenció de,,ca,En un acte que ha comptat amb la presència de diferents personalitats de l’equip de govern,,ca 30 anys, estar empadronat/da a la Comunitat Valenciana, inscrit/a com a demandant d’ocupació en el Servef així com en el programa estatal de Garantia Juvenil.
 
Així, mitjançant el programa EMPUJU s’ha contractat a 3 persones amb una subvenció obtinguda de 68.466,48 €, mentre que a través de EMCUJU han sigut 20 les contractacions realitzades amb una subvenció de 313.926,24 €.
 
En un acte que ha comptat amb la presència de diferents personalitats de l’equip de govern, la tècnica de joventut,,ca,així com els responsables de diverses àrees del consistori,,ca,el regidor de Joventut Roberto Alacreu ha animat als joves contractats a aprofitar l’oportunitat d’adquirir experiència laboral amb el suport de personal de l’ajuntament en les àrees del consistori relacionades amb la seua titulació com a Comunicació,,ca,Serveis Informàtics,,ca,Mercats,,ca, així com els responsables de diverses àrees del consistori, el regidor de Joventut Roberto Alacreu ha animat als joves contractats a aprofitar l’oportunitat d’adquirir experiència laboral amb el suport de personal de l’ajuntament en les àrees del consistori relacionades amb la seua titulació com a Comunicació, Serveis Informàtics, Transparència, Joventut, Personal, Mercats, Igualtat, entre unes altres.
 
L’adhesió un any més de l’Ajuntament als programes EMPUJU i EMCUJU és una altra mostra més del compromís d’Alfafar per potenciar la formació i facilitar el complex accés dels joves titulats al mercat laboral que s’afig a altres iniciatives que duu a terme el consistori com el programa de formació la Dipu Et Beca en el qual es contracten a joves becaris durant els mesos d’estiu,,ca,Benvinguda L | Alfafar a les i els joves contractats mitjançant els programes EMCUJU i EMPUJU,,es.