Comerciantes y autónomos de Alfafar conocen las claves para que el cliente vuelva

Alfafar, 10/05/2019:

Més de 20 comerços, personas autónomas y emprendedoras de Alfafar y municipios vecinos se dieron cita el pasado miércoles en el Salón de Plenos de l’Ajuntament d’Alfafar para conocer las claves del marketing, de la mano de profesionales acreditados en consultoría estratégica.

“El momento de la verdad: aconseguir que el teu client torni "ha estat la primera formació que s'ha dut a terme dins el cicle de cursos enfocats a comerciants i persones autònomes fruit de la col·laboració entre l'Agència de Desenvolupament Local,,es,de l’Ajuntament d’Alfafar y la Cámara de Comercio de Valencia,,ca,En aquesta primera formació,,es (ADL) de l’Ajuntament d’Alfafar y la Cámara de Comercio de Valencia.

En esta primera formación, les i els assistents van poder familiaritzar-se amb nous conceptes del màrqueting i amb multitud d'estratègies per conèixer a la seva clientela amb l'objectiu de millorar la gestió comercial i adaptar l'oferta a les necessitats del públic real i potencial,,es,la Cambra de València va posar a disposició dels comerciants i persones autònomes d'Alfafar tota la cartera de serveis gratuïts disponibles per a empreses com són el diagnòstic de punt de venda,,es,el coaching digital i els quaderns didàctics de l'entitat,,es.

Així mateix, la Cámara de Valencia puso a disposición de los comerciantes y personas autónomas de Alfafar toda la cartera de servicios gratuitos disponibles para empresas como son el diagnóstico de punto de venta, el coaching digital y los cuadernos didácticos de la entidad.

L'ADL d'Alfafar i la Cambra de Comerç col·laboraran al llarg de l'any en el desenvolupament d'altres quatre formacions relacionades amb el màrqueting,,es,l'atenció eficient al client i l'aparadorisme innovador,,es,persones autònomes i emprenedores d’Alfafar i municipis veïns es van donar cita dimecres passat en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alfafar per a conéixer les claus del màrqueting,,ca,de la mà de professionals acreditats en consultoria estratègica,,ca,“El moment de la veritat,,ca, la atención eficiente al cliente y el escaparatismo innovador.

Cambra Comerç i ADL Alfafar

Alfafar, 10/05/2019:

Més de 20 comerços, persones autònomes i emprenedores d’Alfafar i municipis veïns es van donar cita dimecres passat en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alfafar per a conéixer les claus del màrqueting, de la mà de professionals acreditats en consultoria estratègica.

“El moment de la veritat: aconseguir que el teu client torne” ha sigut la primera formació que s’ha dut a terme dins del cicle de cursos enfocats a comerciants i persones autònomes fruit de la col,,ca,laboració entre l’Agència de Desenvolupament Local,,ca,de l’Ajuntament d’Alfafar i la Cámara de Comerç de València,,ca,En aquesta primera formació,,ca·laboració entre l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) de l’Ajuntament d’Alfafar i la Cámara de Comerç de València.

En aquesta primera formació, les i els assistents van poder familiaritzar-se amb nous conceptes del màrqueting i amb multitud d’estratègies per a conéixer a la seua clientela amb l’objectiu de millorar la gestió comercial i adaptar l’oferta a les necessitats del públic real i potencial,,ca,la Cámara de València va posar a la disposició dels comerciants i persones autònomes d’Alfafar tota la cartera de serveis gratuïts disponibles per a empreses com són el diagnòstic de punt de venda,,ca.

Així mateix, la Cámara de València va posar a la disposició dels comerciants i persones autònomes d’Alfafar tota la cartera de serveis gratuïts disponibles per a empreses com són el diagnòstic de punt de venda, el coaching digital i els quaderns didàctics de l’entitat,,ca,L’ADL d’Alfafar i la Cámara de Comerç col,,ca,laboraran al llarg de l’any en el desenvolupament d’altres quatre formacions relacionades amb el màrqueting,,ca,l’atenció eficient al client i l’aparadorisme innovador,,ca,Comerciants i autònoms d'Alfafar coneixen les claus perquè el client torni,,es.

L’ADL d’Alfafar i la Cámara de Comerç col·laboraran al llarg de l’any en el desenvolupament d’altres quatre formacions relacionades amb el màrqueting, l’atenció eficient al client i l’aparadorisme innovador.