Comença el curs a les Aules Col·labora d'Alfafar

Alfafar, 30/09/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seva àrea de Benestar Social, ha posat en marxa, un altre any més el programa Aules Col·labora en els centres escolars CEIP Orba, CEIP La Fila i l'IES 25 d’Abril.

El projecte, que es va iniciar a 2014 convertint-se en pioner, és un programa d'intervenció socioeducativa que es desenvolupa com un pla de suport a tots els estudiants del municipi menors de 16 anys.

El treball de les i els docents en aquest programa consisteix a aportar motivació perquè els nens i nenes segueixin apostant per ells i elles mateixes. D'aquesta manera, s'aconsegueix crear igualtat d'oportunitats entre tots els i les menors d'Alfafar. Ensenyant-los a crear uns hàbits i rutines diàries per millorar el seu rendiment escolar i d'habilitats socials, objectius que poc a poc van veient la seva evolució positiva en els resultats acadèmics.

Així mateix, les Aules Col·labora persegueixen la normalització educativa de les i els menors, proporcionant-los els instruments necessaris per a desenvolupar-se plenament en aquells aspectes que van a facilitar la seva inclusió acadèmica i social.

El projecte es porta a terme durant tot l'any lectiu, tots els dies, d' 17:30h a 19:30h i durant els mesos de juliol i agost es converteix en Estiu Lúdic amb l'obertura de menjadors escolars i amb activitats lúdiques i educatives.

Alfafar, 30/09/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Benestar Social, ha posat en marxa, un altre any més el programa Aules Col·labora en els centres escolars CEIP Orba, CEIP La Fila il 'IES 25 d’Abril.

El projecte, que és va iniciar a 2014 convertint-se en pioner, és un programa d’intervenció socioeducativa que es desenvolupa com un pla de suport a tots els estudiants del municipi menors de 16 anys.

El treball de les i els docents en aquest programa consisteix a aportar motivació perquè els xiquets i xiquetes continuen apostant per ells i elles mateixes. D’aquesta forma, s’aconsegueix crear igualtat d’oportunitats entre tots els i les menors d’Alfafar. Ensenyant-los a crear uns hàbits i rutines diàries per a millorar el seu rendiment escolar i d’habilitats socials, objectius que a poc a poc van veient la seua evolució positiva en els resultats acadèmics.

Així mateix, les Aules Col·labora persegueixen la normalització educativa de les i els menors, proporcionant-los els instruments necessaris per a desenvolupar-se plenament en aquells aspectes que facilitaran la seua inclusió acadèmica i social.

El projecte es duu a terme durant tot l’any lectiu, tots els dies, d' 17:30h a 19:30h i durant els mesos de juliol i agost es converteix en Estiu Lúdic amb l’obertura de menjadors escolars i amb activitats lúdiques i educatives.