#ComptaAmbNosaltres la campaña contra la violencia de género en Alfafar

  • Talleres, qui, teatro o exposiciones centran la programación para prevenir esta lacra social.
  • Desde el área de Igualdad se promueve durante todo el año la prevención en materia de violencia de género.
Alfafar, 16/11/2017:
Dins d'aquest programa ja s'han dut a terme tallers de risoteràpia,,es,xerrades d'autoestima,,es,s'ha escoltat en igualtat,,es,analitzant cançons actuals que menyspreen la dona,,es,i s'ha inaugurat l'exposició "Trencant el Cercle",,es,que estarà oberta al públic fins al pròxim,,es,de noviembre en el propio Espai d’Igualtat,,ca,Per a aquest dijous s'ha programat la presentació del llibre "Secrets a cops",,es,I per al dimarts,,es, charlas de autoestima, se ha escuchado en igualdad (analizando canciones actuales que menosprecian a la mujer), y se ha inaugurado la exposición “Rompiendo el Círculo”, que estará abierta al público hasta el próximo 30 de noviembre en el propio Espai d’Igualtat.
Para este jueves se ha programado la presentación del libro “Secretos a golpes”. Y para el martes 21 d'aquest mes es durà a terme un repartiment de símbols contra la violència de gènere a la plaça Poeta Miguel Hernández del barri Orba,,es,durant el matí,,es,hores tindrà lloc una xerrada sobre la bellesa ideal i les dietes miracle,,es,de novembre es projectarà "El Caire 678" i el divendres,,es,en la sala Sanchís Guarner,,ca,tindrà lloc el teatre "Vine que et conte",,es,s'ha programat el taller,,es,"Viure la vida,,es,divertir-nos ",,es,amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere,,es, durante la mañana. A la tarda, a les 17:30 horas tendrá lugar una charla sobre la belleza ideal y las dietas milagro. Dimecres 22 de noviembre se proyectará “El Cairo 678” y el viernes 23 en la sala Sanchís Guarner, tendrá lugar el teatro “Ven que te cuente”. Para el viernes 24 se ha programado el taller, “Vivir la vida, divertirnos”, en l’Espai d’Igualtat. Dissabte 25 con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, a les 11:00 hores a la plaça de l'Ajuntament es realitzarà un homenatge a les víctimes de violència de gènere,,es,seguidament,,es,hores es llegirà un manifest en contra d'aquesta xacra social i es procedirà a un minut de silenci,,es,hores del mateix dissabte tots els veïns i veïnes que vulguin poden acudir a la manifestació que es desenvoluparà a València,,es,al costat de totes les persones que surtin des del municipi,,es,de novembre s'ha preparat una taula rodona on es tractarà el tema de la prostitució com a violència de gènere,,es, seguidamente, a les 12:00 horas se leerá un manifiesto en contra de esta lacra social y se procederá a un minuto de silencio. A la 19:00 horas del mismo sábado todos los vecinos y vecinas que quieran pueden acudir a la manifestación que se desarrollará en Valencia, junto a todas las personas que salgan desde el municipio. Per dimarts 29 de noviembre se ha preparado una mesa redonda donde se tratará el tema de la prostitución como violencia de género. I per acabar la programació el dijous,,es,de novembre hi haurà teatre a la sala ventura Alabau,,es,"Gènere Tòpic",,es,Amb aquestes activitats l'Ajuntament vol visibilitzar,,es,condemnar i conscienciar sobre la violència de gènere,,es,per acabar amb aquesta xacra social que roman en els nostres dies,,es,la campanya contra la violencia de gènere a Alfafar,,ca,cinema,,en,teatre o exposicions centren la programació per a prevenir aquesta xacra social,,ca 30 de noviembre habrá teatro en la sala ventura Alabau, “Género Tópico”.
Con estas actividades el Ayuntamiento quiere visibilizar, condenar y concienciar sobre la violencia de género, para acabar con esta lacra social que permanece en nuestros días.
 Alfafar_Igualdad
  • Tallers, cinema, teatre o exposicions centren la programació per a prevenir aquesta xacra social.
  • Des de l’àrea d’Igualtat es promou durant tot l’any la prevenció en matèria de violència de gènere,,ca,Amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere que se celebrarà el pròxim,,ca,des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar s’està duent a terme tot un programa centrada amb la prevenció,,ca,sota el lema “,,ca,Dins d’aquest programa ja s’han dut a terme tallers de risoterapia,,ca,xarrades d’autoestima,,ca,s’ha escoltat en igualtat,,ca.
Alfafar, 16/11/2017:
Amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere que se celebrarà el pròxim 25 de novembre, des de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alfafar s’està duent a terme tot un programa centrada amb la prevenció, sota el lema “#ComptaAmbNosaltres,,ca,la campanya contra la violència de gènere a Alfafar,,es,teatre o exposicions centren la programació per a prevenir aquesta xacra social,,es,Des de l'àrea d'Igualtat es promou durant tot l'any la prevenció en matèria de violència de gènere,,es,Amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere que se celebrarà el proper,,es,des de la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alfafar s'està duent a terme tot un programa centrat amb la prevenció,,es". Dins d’aquest programa ja s’han dut a terme tallers de risoterapia, xarrades d’autoestima, s’ha escoltat en igualtat (analitzant cançons actuals que menyspreen a la dona,,ca,i s’ha inaugurat l’exposició “Rompiendo el Círculo”,,ca,que estarà oberta al públic fins al pròxim,,ca,de novembre en el propi Espai d’Igualtat,,ca,Per a aquest dijous s’ha programat la presentació del llibre “Secretos a golpes”,,ca,I per al dimarts,,ca,d’aquest mes es durà a terme un repartiment de símbols contra la violència de gènere en la plaça Poeta Miguel Hernández del barri Orba,,ca,durant el matí,,ca), i s’ha inaugurat l’exposició “Rompiendo el Círculo”, que estarà oberta al públic fins al pròxim 30 de novembre en el propi Espai d’Igualtat. Per a aquest dijous s’ha programat la presentació del llibre “Secretos a golpes”. I per al dimarts 21 d’aquest mes es durà a terme un repartiment de símbols contra la violència de gènere en la plaça Poeta Miguel Hernández del barri Orba, durant el matí. A la vesprada, té la 17:30 hores tindrà lloc una xarrada sobre la bellesa ideal i les dietes miracle,,ca,de novembre es projectarà “El Cairo 678” i el divendres,,ca,tindrà lloc el teatre “Ven que te cuente”,,ca,s’ha programat el taller,,ca,amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere,,ca,hores en la Plaça de l’Ajuntament es realitzarà un homenatge a les víctimes de violència de gènere,,ca,seguidament,,ca,hores es llegirà un manifest en contra d’aquesta xacra social i es procedirà a un minut de silenci,,ca. El dimecres 22 de novembre es projectarà “El Cairo 678” i el divendres 23 en la sala Sanchís Guarner, tindrà lloc el teatre “Ven que te cuente”. Per al divendres 24 s’ha programat el taller, “Vivir la vida, divertirnos”, en l’Espai d’Igualtat. El dissabte 25 amb motiu del Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, té la 11:00 hores en la Plaça de l’Ajuntament es realitzarà un homenatge a les víctimes de violència de gènere, seguidament, té la 12:00 hores es llegirà un manifest en contra d’aquesta xacra social i es procedirà a un minut de silenci. A la 19:00 hores del mateix dissabte tots els veïns i veïnes que vulguen poden acudir a la manifestació que es desenvoluparà a València,,ca,al costat de totes les persones que isquen des del municipi,,ca,de novembre s’ha preparat una taula redona on es tractarà el tema de la prostitució com a violència de gènere,,ca,I per a acabar la programació el dijous,,ca,de novembre hi haurà teatre en la sala ventura Alabau,,ca,Amb aquestes activitats l’Ajuntament vol visibilitzar,,ca,condemnar i conscienciar sobre la violència de gènere,,ca, al costat de totes les persones que isquen des del municipi. Per al dimarts 29 de novembre s’ha preparat una taula redona on es tractarà el tema de la prostitució com a violència de gènere. I per a acabar la programació el dijous 30 de novembre hi haurà teatre en la sala ventura Alabau, “Género Tópico”. Amb aquestes activitats l’Ajuntament vol visibilitzar, condemnar i conscienciar sobre la violència de gènere, per a acabar amb aquesta xacra social que roman en els nostres dies,,ca,ComptaAmbNosaltres la campanya contra la violència de gènere a Alfafar,,es.