Convenis

Secció Convenis en Transparència

Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i els comerços del municipi d'Alfafar, per a l'adquisició de subministraments escolars, curs 2020-2021
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i la Junta Local Fallera i les falles d'Alfafar per al foment i la promoció de les festes falleres de la localitat
Conveni amb l'Associació de Comerciants i Professionals d'Alfafar (ACYPAL) para el fortalecimiento del comercio local
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i entitat bancària per a instal·lació caixer desplaçat al Barri Orba i Alfalares - Bankia, S.A

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar I Cosmo Spagna S.L.U.
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i SERVEF per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la implantació de l'servei Punt Labora.
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'Associació Bona Gent per a l'establiment de línies de treball conjuntes per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la seva inserció sociolaboral
Acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Alfafar a el Sistema d'Adquisició Centralitzada de la Diputació Provincial de València Central de Serveis Innovadors i Sostenibles
Acord de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i la Fundació Escola Valenciana
Conveni col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Ajuntament de Benetússer per a la prestació puntual de serveis de Policia Local del dia 21 l' 30 de juny de 2019, subscrit a l'empara de l'article 36 de la ley 17/2017, d' 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
Conveni de col·laboració per a la utilització conjunta de la Borsa de Treball temporal de Promotors i Promotores d'Igualtat constituïda per Mancomunitat intermunicipal de l'Horta Sud i l'Ajuntament d'Alfafar i cessió de dades de les persones components de les mateixes.

Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'Associació de Comerciants i Professionals d'Alfafar,,es,per a l'enfortiment del comerç local,,es,Extracte conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'Associació de Comerciants i & nbsp; Professionals d'Alfafar,,es,Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Burger King Spain,,es,SLU,,bs,Extracte conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Burger King Spain,,es,Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Caixa Popular- Caixa Rural,,es,CCVI,,it,Extracte conveni de col·laboració & nbsp; entre l'Ajuntament d'Alfafar i Caixa Popular- Caixa Rural,,es (ACYPAL) para el fortalecimiento del comercio local
Convenio entre el Ayuntamiento de Alfafar y Carrefour, S.A. (materia inserción laboral)
Convenio entre el Ayuntamiento de Alfafar y Cruz Roja Española en L'Horta Sud. (cesión uso local)
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'Associació Local de Voluntaris de Protecció Civil d'Alfafar,,es,Extracte conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'Associació Local de Voluntaris de Protecció Civil d'Alfafar,,es
Convenio entre el Ayuntamiento de Alfafar y la Asociación Protectora Felina

Conveni de col·laboració per a la realització de l'esdeveniment esportiu "dia de la bicicleta Deca-Bike 2017" entre Decathlon i l'Ajuntament d'Alfafar,,es,Extracte conveni de col·laboració per a la realització de l'esdeveniment esportiu "dia de la bicicleta Deca-Bike 2017" entre Decathlon i l'Ajuntament d'Alfafar,,es .
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i els comerços del municipi d'Alfafar, per a l'adquisició de subministraments escolars, curs 2017-2018. "entre Decathlon i l'Ajuntament d'Alfafar,,es,Extracte conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i els comerços del municipi d'Alfafar,,es,curs 2017-2018 "entre Decathlon i l'Ajuntament d'Alfafar,,es .
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar y Josep María Tarazona Mas edición conjunta del libro La Casa Consistorial de Alfafar. Historia y Arquitectura.
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar y Burger King Spain, SLU.
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar y Caixa Popular– Caixa Rural, CCVI.

Conveni entre la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i l'Ajuntament d'Alfafar adherit al nou servei de tramitació, gestió, liquidació i recaptació d'expedients sancionadors en matèria d'infraccions de trànsit, per a presentació de sol·licituds i escrits en relació amb la delegació efectuada, en el registre general d'entrada i sortida de la Mancomunitat.
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i la Xarxa de ciutats per la bicicleta (RCxB) per al registre de bicicletes - biciregistro.es.
Conveni entre la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i l'Ajuntament d'Alfafar per a la prestació del servei de gestió, tramitació i recaptació d'expedients en matèria de trànsit.
Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Alfafar y la Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de ejecución UZ-2 Fuente Baja de Alfafar.
Convenio de colaboración entre la el Ayuntamiento de Alfafar y la Asociación protectora felina “Dejando Huellas” para prestación del servicio de control de la población felina en el término municipal de Alfafar.
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'Ajuntament de Llocnou de la Corona, per al servei de Cementiri Municipal.
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i la Plataforma d'Iniciatives Socials, Galliner. En. per a desenvolupament de Pla d'Ocupació i Formació per a la inserció social i laboral.
Extracte conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i la Plataforma d'Iniciatives Socials, Galliner. En. per a desenvolupament de Pla d'Ocupació i Formació per a la inserció social i laboral.

Vigència inicial de finalització el 31 de març de 2020, prorrogada per motius d'interès públic, segons DECRET 2020-1107 "Continuïtat de Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i la Plataforma d'Iniciatives Socials COOP V per al desenvolupament de el Pla d'Ocupació i Formació per a la inserció social i laboral"

Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i
Associació Bonagent per a l'establiment de línies de treball
conjuntes per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat i la seva inserció sociolaboral.
Conveni de col·laboració per a la realització de l'esdeveniment esportiu "dia de
la bicicleta Deca-Bike 2016 "entre Decathlon i l'Ajuntament d'Alfafar.
Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i la
Fundació Horta Sud.
Acord de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament d'Alfafar per a la incorporació del Cos de Policia Local d'Alfafar al "Sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere".
Conveni col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Espack Eurologística S L
Convenio colaboración entre Ayuntamiento de Alfafar e Institut Valencià Joventut
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i els comerços del municipi d'Alfafar, per a l'adquisició de subministraments escolars, curs 2016-2017
Conveni entre la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport de la Generalitat i l'Ajuntament d'Alfafar per al finançament del centre docent d'educació de persones adultes de la seva titularitat durant l'exercici de 2016
Convenio entre el Ayuntamiento de Alfafar y la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud para la prestación del servicio de gestión, tramitació i recaptació d'expedients en matèria de trànsit
Convenio entre el Ayuntamiento de Alfafar y la empresa concesionaria Tanatorio Alfafar, S.L..

Conveni amb Caixa Popular - Caixa Rural Coop. CTO. En.
Convenio con Establiments Viena
Conveni amb Secretaria General d'Institucions Penitenciàries compliment penes de treball en benefici de la comunitat
Convenios entre el Ayuntamiento de Alfafar y los comercios del municipio de Alfafar, per a l'adquisició de subministraments escolars (curs 2015-2016)
Pròrroga conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Fundació Escola Valenciana, per a l'activitat relacionada amb el programa del Voluntariat pel Valencià
Convenio marco entre la Unión de Consumidores de Valencia y el Ayuntamiento de Alfafar sobre el Servicio Municipal de Información al Consumidor

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Fundació Escola Valenciana, per a l'activitat relacionada amb el programa del Voluntariat pel Valencià
Conveni marc entre l'Ajuntament d'Alfafar i el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana
Conveni específic entre el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana i l'Ajuntament d'Alfafar
Conveni col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Associació Protectora Felina "Deixant Empremtes" per prestació del servei de control de la població felina al terme municipal d'Alfafar
Conveni per al pagament d'interessos de demora a favor de la mercantil Serveis i Contractes Prieto SA (SECOPSA)
Conveni recaptació de tributs amb entitats col·laboradores. Ajuntament d'Alfafar
Conveni de col·laboració entre els municipis d'Alfafar i Massanassa relatiu als accessos V-31, P. K.. 9-10 i CV-412 via urbana intermunicipal
Adhesió conveni marc subscrit entre la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció general d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient i l'entitat ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Grup EULEN
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i SIGLA, S.A
Conveni col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i IKEA IBERICA, S.A.U., per a l'habilitació zona provisional d'aparcament públic de vehicles en parcel·les municipals polígon Rabisancho
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'empresa TATAY MOBLES
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Foster s Hollywood (Alfafar)
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i la Plataforma d'Iniciatives Socials, Galliner. En. per a desenvolupament de Pla d'Ocupació i Formació per a la inserció social i laboral
Conveni de col·laboració entre l'Associació Provincial d'Empresaris, Comerciants, Majoristes, Detallistes de mobles de València (ACOMVAL) i l'Ajuntament d'Alfafar
Conveni Face Punt General d'Entrada de Factures Electròniques-
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i els comerços del municipi d'Alfafar, per a l'adquisició de subministraments escolars, curs 2014-2015
Conveni marc de col·laboració entre la Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Ocupació i la Integració (FUNDAEMPLEO) i l'Ajuntament d'Alfafar per a l'establiment de línies de treball conjuntes per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la seva inserció sociolaboral
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i les associacions del "Ateneu Popular del Parc" en matèria de comerç, formació i ocupació
Conveni entre la Generalitat (Departament d'Educació, Cultura i Esport) i l'Ajuntament d'Alfafar, per a la creació d'un escola infantil de primer cicle denominada "Remeis Montaner", de titularitat municipal
Conveni col·laboració Ajuntament d'Alfafar amb Texlimca, S.A., per a la recollida selectiva de roba usada per a la seva reutilització
Acord entre el Departament d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat i l'Ajuntament d'Alfafar per al finançament del centre docent d'educació de persones adultes de la seva titularitat durant l'exercici de 2015
Renovació adhesió al conveni marc signat entre la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció general d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient i l'entitat Ecovidrio Societat Ecològica per al reciclatge d'envasos de vidre
Conveni de col·laboració amb l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) per a l'execució d'una infraestructura de tanca metàl·lic a l'entorn de l'estació de ferrocarril d'Alfafar
Convenio de colaboración para la realización del evento deportivo “día de la bicicleta Deca-Bike 2014” entre Decathlon y el Ayuntamiento de Alfafar

Conveni Intermunicipal Alfafar-Lloc Nou de la Corona
Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Alfafar per a l'organització de cursos de formació de consumidors reconeguts com a experts (CRE)
Adhesió al conveni per a la creació d'un Fons Social d'habitatges per a afectats per desnonaments
Conveni de cessió entre l'Associació Espanyola contra el càncer (J.P. Barcelona) i Ajuntament Alfafar (València)
Conveni de cooperació entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'Ajuntament d'Alfafar per a l'impuls de la formació oberta, lliure i a través d'Internet
Conveni de col·laboració per a la realització de l'esdeveniment esportiu "dia de la bicicleta Deca-Bike 2013" entre Decathlon i l'Ajuntament d'Alfafar
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i el Club de futbol Llevant-Alfafar per a l'ús del camp de futbol municipal
Conveni d'accessos dades a Concessions Educatives SL (empresa concessionària del servei de "construcció i explotació d'una escola infantil en la parcel·la dotacional situada en el polígon Rabisancho del municipi d'Alfafar", adjudicat mitjançant Ple el 27 de maig de 2010 i signat el 1 de juliol de 2010)
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Fulton Serveis Integrals
Conveni marc de col·laboració entre l'Associació per a la Integració Social i Laboral (Integra2) i l'Ajuntament d'Alfafar per a l'establiment de línies de treball conjuntes en cursos de formació contínua, ocupacional i de caràcter privat
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i els comerços del municipi d'Alfafar, per a l'adquisició de subministraments escolars, curs 2013-2014
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'empresa "Complex Esportiu Municipal Alfafar"
Conveni col·laboració entre FEVECTA i l'Ajuntament d'Alfafar
Conveni entre l'Ajuntament de Benestússer i l'Ajuntament d'Alfafar per a la realització per part de les Falles del munipi d'activitats culturals a Centre Cultural El Molí
Conveni urbanístic per a la cessió de porcions del viari públic Carrer Mestre Músic Ramón Navarro (Zona I) i transferència de l'aprofitament urbanístic
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Centre Beta Formació
Conveni entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat i l'Ajuntament d'Alfafar per al finançament del Centre Docent d'educació de persones adultes de la seva titularitat durant l'exercici 2013
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament d'Alfafar per al desenvolupament del programa Menjar a casa
Conveni recaptació de tributs amb entitats col·laboradores. Ajuntament d'Alfafar
Conveni bàsic bilateral entre la Prefectura Central de Trànsit i l'Ajuntament d'Alfafar per al desenvolupament d'accions relatives a transmissió de dades i accés a registres
Conveni entre la Fundació Bancaixa i l'Ajuntament d'Alfafar per a la cessió d'ús de les instal·lacions del Club de jubilats Verge del Do d'Alfafar
Adhesión a la Plataforma Electrónica “Emprende en 3” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Prórroga convenio adhesión del Ayuntamiento de Alfafar al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Alfafar para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad

Conveni de col·laboració per a la realització de l'esdeveniment esportiu "dia de la bicicleta Deca-Bike 2012" entre Decathlon i l'Ajuntament d'Alfafar
Conveni per a la col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'Empresa Municipal de Transports de València
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'empresa INICIA HISPANIA, S.L per a la planificació, gestió i execució urbanística d'àmbit dotacional públic
Conveni per a l'accés de dades per compte de tercers, entre Ajuntament d'Alfafar i Tanatori Alfafar SL (empresa concessionària del servei públic de cementiri i tanatori-crematori municipal, adjudicat mitjançant Ple el 14 d'abril de 2011 i subscrit el dia 27 de maig de 2011)
Conveni amb l'IES Jordi de Sant Jordi per a pràctiques formatives
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'empresa SAV
Conveni marc de col·laboració entre FUNDACIÓ PRIVADA PREVENT i l'Ajuntament d'Alfafar per a l'establiment de línies de treball conjuntes per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i la seva inserció sociolaboral
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i els comerços del municipi d'Alfafar, per a l'adquisició de subministraments escolars, curs 2012-2013
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Grup EULEN
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i el CIPFP FAITANAR de Quart de Poblet per a la realització de pràctiques formatives
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Carrefour SA.
Conveni de col·laboració amb la Diputació de València per a l'actuació "Rehabilitació i millora de l'edifici Remedios Montaner" per adaptar-lo a escola infantil
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'empresa TATAY MOBLES
Acord de col·laboració entre el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) i l'Ajuntament d'Alfafar per a la prestació conjunta de serveis d'intermediació laboral mitjançant la instal·lació del servei SERVEF
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial per a prestacions en benefici de la comunitat, allibereu vigilada i tasques socioeducatives per menors infractors en execució de mesures judicials en medi obert
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alfafar i l'Associació de Comerciants ACYPAL, per al desenvolupament d'accions de dinamització del comerç local
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i OCILAND SL
Convenio entre el Ayuntamiento de Alfafar y la Asociación Contra las Adicciones de Alfafar (ACOA) para cesión temporal de uso privativo de local
Adhesión al convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las entidades locales
Prórroga convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar y la empresa Complejo Deportivo Alfafar S.L

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Majors, Universitat de la Florida
Conveni de col·laboració amb l'Àrea de Formació de la "Coordinadora de Col·lectius del Parc" destinat a la reutilització del projecte singular "Quatre Roses" i addenda del mateix
Addenda al conveni marc de col·laboració amb l'Àrea de Formació de la "Coordinadora de Col·lectius del Parc" destinat a la reutilització del projecte singular "Quatre Roses"
Adhesió al conveni Direcció Central de Trànsit i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a intercanvi d'informació i mútua col·laboració administrativa
Conveni entre la Conselleria d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament d'Alfafar per al finançament del Centre Docent d'Educació de Persones Adultes de la seva titularitat durant l'exercici 2011
Convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alfafar para la creación de una escuela infantil de primer ciclo denominada Porta Sud
Conveni entre l'Ajuntament d'Alfafar i els comerços del municipi d'Alfafar, per a l'adquisició de subministraments escolars, curs 2011-2012
Convenio intermunicipal Alfafar-Sedaví, "Execució conjunta Obra PPOS 2011"
Conveni recaptació de tributs amb entitats col·laboradores
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Alfafar para la ejecución de la obra “Ampliación gimnasio Complejo Deportivo Alfafar”
Prórroga convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar y la empresa Complejo Deportivo Alfafar S.L
Convenio de colaboración para la realización del evento deportivo “día de la bicicleta Deca-Bike 2011” entre Decathlon y el Ayuntamiento de Alfafar

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar, Telefónica de España S.A.U y Telefónica Telecomunicaciones Púbicas S.A.U, sobre telecomunicaciones en vía pública
Convenio entre el Ayuntamiento de Alfafar y el Ayuntamiento de Benetússer para el mantenimiento de infraestructuras, instalaciones y obras del paso inferior ubicado en Camí d’Orba (PP.KK 107/043 i 108/430)
Convenio entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Alfafar sobre la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión de redes y servicios municipales
Convenio entre la Secretaria de Estado de Hacienda Dirección General de Catastro y el Ayuntamiento de Alfafar de colaboración en materia de Gestión Catastral
Convenio de colaboración para el programa de informatización común de la red de Lectura Pública Valenciana entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alfafar
Convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento de Alfafar y diversos propietarios
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar y CABLEUROPA S.A.U (Informàtica)
Adenda al convenio de colaboración para el Programa de Informatización Común de la Red de Lectura Pública Valenciana entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alfafar
Convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alfafar para la prestación de servicios de firma electrónica
Convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alfafar para la creación de un centro docente público de formación básica de personas adultas (ciclos I y II), denominado “Municipal Nº 2 de Alfafar”, de titularitat municipal
Convenio de colaboración entre el Instituto Valenciano de la Juventud y el Ayuntamiento de Alfafar para regular la emisión de carnés de alberguista e internacionales
Convenio entre el Ayuntamiento de Alfafar y el Ayuntamiento de Massanassa para la delimitación titularidad CV-412 y condiciones de delimitación del término
Convenio de colaboración para la prestación de servicios de asistencia tecnológica por parte de la Generalitat Valenciana al Ayuntamiento de Alfafar
Convenio de colaboración entre la Ayuntamiento de Alfafar y Microbank
Conveni recaptació de tributs amb entitats col·laboradores. Ajuntament d'Alfafar
Conveni recaptació de tributs amb entitats col·laboradores. Ajuntament d'Alfafar
Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, i l'Ajuntament d'Alfafar, de ratificación del compromiso adquirido por la firma de la Carta de Buenas Prácticas en la Administración Autonómica y Local
Convenio especifico de colaboración entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alfafar parar mejorar la protección de los derechos y libertades de las personas
Convenio adhesión del Ayuntamiento de Alfafar al sistema de adquisición centralizada de la Diputación Provincial de Valencia
Conveni recaptació de tributs amb entitats col·laboradores. Ajuntament d'Alfafar