decideALFAFAR

accedeix a,,es,Accedeix a,,ca,www.decidealfafar.es,,en,accedeix a,,es,Accedeix a,,ca,www.decidealfafar.es,,en / Accedeix a

www.decidealfafar.es

 

TRÀMITS /TRÀMITS

Publicació en el BOP l'Edicte de l'Ajuntament d'Alfafar sobre Modificació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del’Ajuntament d’Alfafar. / Publicació al BOP de l’Edicte de l’Ajuntament d’Alfafar sobre Modificació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar.

BOP 09/11/2018 / BOP 09/11/2018 

Edicte de l'Ajuntament d'Alfafar sobre Modificació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del’Ajuntament d’Alfafar. / Edicte de l’Ajuntament d’Alfafar sobre Modificació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar.

EDICTE 29/10/2018 / EDICTE 29/10/2018 

Certificat d'aprovació de la Modificació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del’Ajuntament d’Alfafarpor la Junta de Gobierno Local. / Certificat d’aprovació de la Modificacióde les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar per la Junta de Govern Local.

CERTIFICADO MODIFICACIÓN JGL 23/10/2018 / CERTIFICAT MODIFICACIÓ JGL 23/10/2018 

Acta de la Junta de Govern Local que inclou l'aprovació de la Modificació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del’Ajuntament d’Alfafar. / Acta de la Junta de Govern Local que inclou l’aprovació de la Modificació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar.

ACTA JGL 18/10/2018 / ACTA JGL 18/10/2018 

Publicació en el BOP l'Edicte de l'Ajuntament d'Alfafar sobre Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del’Ajuntament d’Alfafar. / Publicació al BOP de l’Edicte de l’Ajuntament d’Alfafar sobre Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar.

BOP 2018.08.30 /BOP 2018.08.30 

Edicto del Ayuntamiento de Alfafar sobre Bases Reguladoras de la Plataforma de Presupuestos Participativos y Consultas Ciudadanas de l’Ajuntament d’Alfafar. / Edicte de l’Ajuntament d’Alfafar sobre Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar.

EDICTE 20/08/2018 / EDICTE 20/08/2018 

Certificat d'aprovació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del’Ajuntament d’Alfafarpor la Junta de Gobierno Local. / Certificat d’aprovació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar per la Junta de Govern Local,,ca,CERTIFICAT APROVACIÓ JGL,,es,CERTIFICAT APROVACIÓ JGL,,ca,Acta de la Junta de Govern Local que inclou l'aprovació de les & nbsp; Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de & nbsp;,,es.

CERTIFICADO APROBACIÓN JGL 02/08/2018 / CERTIFICAT APROVACIÓ JGL 02/08/2018 

Acta de la Junta de Govern Local que inclou l'aprovació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes del’Ajuntament d’Alfafar. / Acta de la Junta de Govern Local que inclou l’aprovació de les Bases Reguladores de la Plataforma de Pressupostos Participatius i Consultes Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alfafar.

ACTA JGL 31/07/2018 / ACTA JGL 31/07/2018 
PROPOSTES CIUTADANES,,es,PROPOSTES CIUTADANES,,ca,Codi projecte de despesa,,es,Codi projecte de despesa,,ca,& nbsp; 2 / & nbsp;,,en,& nbsp; 3 / & nbsp;,,en,& nbsp; 4 / & nbsp;,,en,& nbsp; 5 / & nbsp;,,en,& nbsp; 6 / & nbsp;,,en,& nbsp; 7 / & nbsp;,,en,& nbsp; 8 / & nbsp;,,en,PROPOSTES CIUTADANES,,es,PROPOSTES CIUTADANES,,ca,Codi projecte de despesa,,es,Codi projecte de despesa,,ca,& nbsp; 2 / & nbsp;,,en,& nbsp; 3 / & nbsp;,,en,& nbsp; 4 / & nbsp;,,en,& nbsp; 5 / & nbsp;,,en,& nbsp; 6 / & nbsp;,,en,& nbsp; 7 / & nbsp;,,en,& nbsp; 8 / & nbsp;,,en / PROPOSTES CIUTADANES