El vestidor creatiu protagonitza l'últim entrenament dels comerciants d'Alfafar,gl

Alfafar, 11/06/2019:

Més de 20 comerciants, persones autònomes i emprenedores d'Alfafar i municipis veïns s'han donat cita a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Alfafar per participar en el nou taller sobre aparadorisme creatiu del cicle de formacions enfocades a comerciants i persones autònomes organitzades per l'Agència de Desenvolupament local,,es,de l'Ajuntament i la Cambra de Comerç de València,,es,Aprendre les regles per crear l'aparador perfecte ha estat l'objectiu del taller "Aparadorisme creatiu,,es,Contacontes,,en,aplicat a l'aparador ",,es (ADL) de l’Ajuntament y la Cámara de Comercio de Valencia.

Aprender las reglas para crear el escaparate perfecto ha sido el objetivo del taller “Escaparatismo creativo: Storytelling aplicado al escaparate”, dirigit per un aparadorista professional,,es,que ha aprofundit en la necessitat de planificar l'aparador comercial amb creativitat,,es,A través de la recreació d'un aparador real,,es,les persones assistents han pogut prendre nota de les principals estratègies per a la transmissió efectiva de la imatge corporativa,,es,així com les noves teories per a la captació de l'atenció,,es,com és el,,es,contacontes,,en, que ha profundizado en la necesidad de planificar el escaparate comercial con creatividad.

A través de la recreación de un escaparate real, las personas asistentes han podido tomar nota de las principales estrategias para la transmisión efectiva de la imagen corporativa, así como las nuevas teorías para la captación de la atención, como es el storytelling.

En aquest sentit, l'especialista ha recalcat al llarg del taller que recrear temàtiques adequades al sector i al producte o servei és una de les claus per aconseguir l'aparador que diferencia de la competència,,es,El taller sobre aparadorisme creatiu es suma a la primera formació sobre les claus perquè el client torni del passat mes de maig,,es.

El taller sobre escaparatismo creativo se suma a la primera formación sobre las claves para que el cliente vuelva del pasado mes de mayo. El cicle de formació per a comerciants i persones autònomes fruit de la col·laboració entre l'Agència de Desenvolupament Local d'Alfafar i la Cambra de València continuarà durant el mes de setembre amb tres nous tallers sobre màrqueting,,es,branding i atenció eficient a la clientela,,es, branding y atención eficiente a la clientela.

taller escaparatismo ADL

Alfafar, 11/06/2019:

Més de 20 comerciants, persones autònomes i emprenedores d’Alfafar i municipis veïns s’han donat cita en el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alfafar per a participar en el nou taller sobre aparadorisme creatiu del cicle de formacions enfocades a comerciants i persones autònomes organitzades per l’Agència de Desenvolupament Local,,ca,de l’Ajuntament i la Càmara de Comerç de València,,ca,Aprendre les regles per a crear l’aparador perfecte ha sigut l’objectiu del taller “Aparadorisme creatiu,,ca (ADL) de l’Ajuntament i la Càmara de Comerç de València.
 
Aprendre les regles per a crear l’aparador perfecte ha sigut l’objectiu del taller “Aparadorisme creatiu: Storytelling aplicat a l’aparador”,,ca,dirigit per un aparadorista professional,,ca,que ha aprofundit en la necessitat de planificar l’aparador comercial amb creativitat,,ca,A través de la recreació d’un aparador real,,ca,les persones assistents han pogut prendre nota de les principals estratègies per a la transmissió efectiva de la imatge corporativa,,ca,així com les noves teories per a la captació de l’atenció,,ca,com és el,,ca, dirigit per un aparadorista professional, que ha aprofundit en la necessitat de planificar l’aparador comercial amb creativitat.
 
A través de la recreació d’un aparador real, les persones assistents han pogut prendre nota de les principals estratègies per a la transmissió efectiva de la imatge corporativa, així com les noves teories per a la captació de l’atenció, com és el storytelling.
 
En aquest sentit, l’especialista ha recalcat al llarg del taller que recrear temàtiques adequades al sector i al producte o servei és una de les claus per a aconseguir l’aparador que diferencia de la competència,,ca,El taller sobre aparadorisme creatiu se suma a la primera formació sobre les claus perquè el client torne del passat mes de maig,,ca,El cicle de formació per a comerciants i persones autònomes fruit de la col,,ca.
 
El taller sobre aparadorisme creatiu se suma a la primera formació sobre les claus perquè el client torne del passat mes de maig. El cicle de formació per a comerciants i persones autònomes fruit de la col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament Local d’Alfafar i la Càmara de València continuarà durant el mes de setembre amb tres nous tallers sobre màrqueting,,ca,branding i atenció eficient a la clientela,,ca, branding i atenció eficient a la clientela.